Speciace fíkových vosiček a jejich hostitelských fíkovníků

12.08.2019

Daniel Souto-Vilarós z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Biologického centra AV ČR a jeho spolupracovníci v mezinárodním badatelském týmu studovali genetickou strukturu populací šesti druhů fíkovníků a jejich opylovačů, fíkových vosiček, na tropickém výškovém gradientu hory Mt. Wilhelm na Papui-Nové Guineji.


Vznik nových druhů, čili speciace, je odjakživa v centru pozornosti biologie. Přesto ale ještě zbývá zodpovědět spoustu otázek, především pokud jde o speciace v systémech zahrnujících více druhů propojených ekologickými vazbami. Takové systémy přitom intenzivně vytvářejí a také udržují biodiverzitu. Mezi nejvhodnějšími systémy tohoto typu k výzkumu jsou například i rostliny a jejich opylovači, jejichž vzájemné vztahy mohou být velice těsné. Zatímco jednotlivé fáze speciací mezi rostlinami a opylovači jsou už poměrně dobře prostudované, badatelé věnovali zatím jen málo pozornosti srovnávání těchto fází v celé šíři speciace.

Daniel Souto-Vilarós z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Biologického centra AV ČR a jeho spolupracovníci v mezinárodním badatelském týmu studovali genetickou strukturu populací šesti druhů fíkovníků a jejich opylovačů, fíkových vosiček, na tropickém výškovém gradientu hory Mt. Wilhelm na Papui-Nové Guineji. Jednotlivé druhy fíkovníků si přitom vybrali tak, aby reprezentovali různé fáze procesu speciace rostlin a jejich opylovačů. Jejich cílem bylo osvětlit mechanismy, kteří řídí společnou speciaci, tzv. kospeciaci, fíkovníků a fíkových vosiček, vzhledem ke genetické struktuře jejich populací.

Výsledky jejich výzkumu ukazují, že populace fíkových vosiček mají tendenci hromadit genetické rozdíly oproti jiným populacím rychleji, než tomu je v případě fíkovníků. Proto nejprve dochází k rozpojení dynamiky společné speciace fíkovníků a jejich fíkových vosiček a k rozvolnění výhradní specializace vosiček na konkrétní typ fíkovníků. Tato přechodná fáze společné speciace dále pokračuje genetickým rozrůzněním populací jak vosiček, tak i příslušných fíkovníků, od jiných populací vosiček a fíkovníků. Díky tomu pak mohou vzniknout nové druhy vosiček, které jsou plně specializované vždy na jeden druh nového fíkovníku. Zdá se, že rozvolnění těsné specializace jednoho druhu vosičky na jeden druh fíkovníku může být nedílnou součástí vzniku nového páru druhů vosičky a fíkovníku, který tato vosička opyluje. Autoři studie jsou přesvědčeni, že plné pochopení těchto procesů společné speciace rostlin v těsném vztahu s opylovači přispěje k objasnění vzniku a udržování bohaté druhové diverzity v tropech.

Souto‐Vilarós, D., Macháč., A., Michálek, J., Darwell, C. T., Sisol, M., Kuyaiva, T., Isua, B., Weiblen, G. D., Novotný, V., Segar, S. T. 2019. Faster speciation of fig‐wasps than their host figs leads to decoupled speciation dynamics: Snapshots across the speciation continuum. Molecular Ecology 28: 3958–3976.

Kontakt: Daniel Souto‐Vilarós, Ph.D. (daniel.souto.v at gmail.com)

Obrázek: Místa sběru vzorků na Papui-Nové Guineji. Kredit: Souto‐Vilarós et al. (2019), Molecular Ecology