Menu

Vakcíny proti nemocem přenášeným klíšťaty


V dnešním světě představují stále větší problém infekce přenášené parazity. Významnou roli mezi nimi hrají patogeny, které mohou přenášet klíšťata, tedy krevsající roztoči. Pokud jde o lidské nemoci, tak jsou klíšťata jako přenašeči na druhém místě ve významnosti, hned za komáry. A v onemocněních hospodářských zvířat jsou právě klíšťata nejvýznamnější. Klíšťata přenášejí různé viry, jako například virus klíšťové encefalitidy nebo virus krymsko-konžské hemoragické horečky, také bakterie, jako borrelie, anaplazmy nebo rickettsie, i eukaryotní patogeny, například výtrusovce babesie.

Jak snížit riziko nákazy nemocemi od klíšťat? Možností je celá řada. Můžeme bojovat proti samotným klíšťatům, jejich kompletní vyhubení je ale nereálné. Můžeme zlepšovat ochranu před klíšťaty nebo třeba zařídit, aby klíšťat nepřenášela nemoci. Alejandro Cabezas-Cruze z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Biologického centra AV ČR, a rovněž z francouzského výzkumného centra Institut National de la Recherche Agronomique, společně se svými kolegy v nové studii zhodnotil, jak proti těmto onemocněním fungují vakcíny.

 

Vývoj vakcín proti patogenům přenášeným klíšťaty není z řady důvodů jednoduchý. V poslední době se ale ukazuje, že právě vakcíny představují nejvíce účinný nástroj pro prevenci těchto často závažných onemocnění u lidí, hospodářských zvířat i volně žijících zvířat. Výhodou vakcín je i to, že na rozdíl od přípravků proti klíšťatům jsou při svém použití šetrné vůči životnímu prostředí. Ve vývoji vakcín proti nemocem přenášeným klíšťaty se uplatňují nejnovější poznatky získané výzkumem patogenů i klíšťat, studiem jejich biologie i čtením jejich sekvencí.

De la Fuente, J., Contreras, M., Estrada-Peña, A., Cabezas-Cruz, A. 2017. Targeting a global health problem: Vaccine design and challenges for the control of tick-borne diseases. Vaccine 35: 5089–5094.

Kontakt: MVDr. Alejandro Cabezas-Cruz (alejandrocabezascruz at yahoo.es)