Postdoktorské pozice


Postdoktorské pozice

Univerzitní postdoktorské pozice: financování maximálně dvouletých pobytů  - příjem žádostí + CV na PřF do 31. srpna 2020 Janě Meinelové, veda@prf.jcu.cz; metodika; kritéria; přehled udělených pozic. Odd. pro vědu zajistí podpis děkanky na žádostech postoupených rektorátu.

Fakultní pozice: rozšířená podpora uchazečů o univerzitní postdoktorskou pozici, prodloužení stávajících pobytů

Další nabídky postdoktorských pozic jsou uvedené v anglické verzi webu (Research/Postoctoral positions).