Publikace, disertační a rigorózní práce


Fakultní podpora úhrady publikačních nákladů (Faculty support of payment of publication fees)

Informace o časopisech

Scientometrie (Scientometry)

Hodnocení akademických pracovníků

Hodnocení výsledků dle II. pilíře

Metodika 17+