Vědecká rada

Seznam členů, Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem, Složení oborových rad.

Seznam členů

Zápisy z jednání

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Složení oborových rad

Jednací řád VR PřF JU

Formuláře