Zahraniční výzkumy a centra

Papua-Nová Guinea

Již více než deset let v pralesích Papui-Nové Guineje vědci a studenti z Přírodovědecké fakulty zkoumají společenstva rostlin a hmyzu.

Ornitologové PřF v Kamerunu

Projekt realizovaný na Katedře zoologie.

Sinice a řasy v tropech

Projekt katedry botaniky zabývající se výzkumem sinic a řas především v oblasti Latinské Ameriky.

Výzkumy na Svalbardu

Výzkumný projekt Centra polární ekologie, které se zabývá výzkumem na Svalbardu již od roku 2001.

Výzkum drobných afrických savců

Náš výzkum afrických savců se ubírá dvěma směry. Prvním z nich je studium nejrůznějších aspektů biologie podzemních hlodavců, druhý představují převážně taxonomické studie na řadě drobných savců.