Základy moderní biologie

Autor: doc. Mgr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Základy moderní biologie nabízí studijní materiály o molekulárně genetické podstatě života, tj. jakým způsobem je v DNA zakódován život, jakým způsobem se realizací genetické informace život vytváří a jak se život změnami v DNA vyvíjí. Toto je pochopitelně velmi široké téma, rozprostřené napříč všemi obory biologie. Cílem proto není podat vyčerpávající informace na toto téma, ale spíše studenty do problematiky uvést, provést je těmi nejdůležitějšími historickými milníky od vzniku evoluční teorie: 

... a to vždy v souvislostech, jak objev v jedné oblasti biologie ovlivnil následné objevy v oblastech jiných. Je velmi užitečné vědět, na čem konkrétně jsou vystavěny naše dnešní znalosti molekulárně genetické podstaty života. Vzhledem k tomu, že dnes jsou geny hledány skoro za každým biologickým fenoménem, věnují se témata věnovány různým pohledům, jakými se dnes můžeme na biologické problémy dívat skrze optiku molekulární genetiky, věnují se nejnovějším metodologickým přístupům, které opět zasahují rozličné oblasti biologie. Snahou je podat studentům alespoň základní přehled o tom, co se dnes v moderní biologii děje a jakým způsobem ji ovlivňují pokroky v molekulární genetice.