Department of Chemistry

Students

Study Programs

Bachelor of Science (BSc.)

Chemistry
Guarantor: doc. RNDr. Martin Kabeláč, Ph.D. Study in Czech only.

Chemistry for Education
Guarantor: doc. RNDr. Martin Kabeláč, Ph.D. Study in Czech only.

Biological Chemistry
Guarantors: prof. RNDr. František Vácha, Ph.D. (PřF JU); Univ. Prof. Dr. Frans A.A. Mulder, Ph.D. (JKU) Cross-borded program - Unviersity of South Bohemia in České Budějovice and Johannes Kepler Unviersity in Linz. Study in English only.

Master of Science (MSc.)

Environmental Chemistry
Guarantor: doc. RNDr. Šárka Klementová, CSc. Study in Czech only.

Biochemistry
guarantor: prof. RNDr. Ivana Kutá Smatanová, Ph.D.

Biological Chemistry
guarantors: prof. RNDr. František Vácha, Ph.D. (FS USB); Univ. Prof. Dr. Frans A.A. Mulder, Ph.D. (JKU)

Chemistry for Education
Guarantor: doc. RNDr. Martin Kabeláč, Ph.D. Study in Czech only.

Doctoral studies (Ph.D.)

Biochemistry
guarantor: prof. RNDr. Ivana Kutá Smatanová, Ph.D.

Useful informations

Filling the BSc and MSc assignment form

Do not forget to fill out the Assignment of the Bachelor/Master thesis form with your supervisor and bring it signed to the head of the Institute.

To help you with filling in this form we prepared these instructions.

If you need a signature by Prof. Vácha, you can contact the secretary of Dept. of Chemistry Ms. Magdalena Kucerova - kucerovam (at) prf.jcu.cz, phone 38 777 6247, you can find her in the Bldg. C, 2nd floor, room 02 035.

Currently, during the SARS-CoV-2 pandemics, all the signatures can be provided electronically (print-sign-scan-send) and the form with all the signatures can be sent by e-mail to the Study Dept. (ricanova (at) prf.jcu.cz) and to Ms. Kucerova (kucerovam (at) prf.jcu.cz).

We prepared some instructions for students preparing their Bachelor and Maters theses. DO NOT forget to include the "thesis declaration" - you can find the actual version of the Faculty website (in Information for Students) and consult also your supervisor on how to prepare the thesis.

Topic Na koho se obrátit
Self-organization of nanostructures. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Isolation and preparation of from light-harvesting complexes of cyanobacteria and their chemical modification. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Chemical modification of bilirubin. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Glycomic and glycoproteomic profile of ticks and other blood-feeding arthropods. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Localization of sialylated and fucosylated glycans in biological samples using bioorthogonal chemistry. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Analysis of N-glycosylation sites in blood- arthropods (bioinformatics). This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Glycosidase activity in fish seminal fluids. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Detection of proteins isoforms in human neural cells infected by TBEV. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Elektronová mikroskopie fotosyntetických membrán a proteinových komplexů This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Chování fotosyntetického aparátu je dané nejen vlastnostmi jeho jednotlivých složek, ale i jejich vzájemným prostorovým uspořádáním ve fotosyntetické membráně. Fotosyntetická membrána v chloroplastech vytváří specializované domény obsahující komponenty řetězce přenašečů elektronů. Zdá se, že jen výjimečně jsou zastoupeny všechny proteinové superkomplexy jako v učebnici. Elektronovou mikroskopií lze studovat tyto jevy od úrovně ultrastruktury membrán až po jednotlivé proteinové komplexy.
Role karotenoidů v ochraně fotosyntetických proteinů před tripletními stavy chlorofylu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Molekuly chlorofylu jsou v autotrofních organismech vždy asociovány s karotenoidy. Funkcí fotosyntetických karotenoidů je jak rozšíření spektrálního okna pro sběr energie tak i ochrana organismu před kyslíkovými radikály, které jsou jinak nechráněným chlorofylem účinně generovány. Vlastnosti této ochranné funkce nejsou zřejmé zejména v případě systémů s 'nestandardními' karotenoidy jako mají některé eukaryotní řasy. V práci budou studovány jak přírodní komplexy, tak syntetické modelové systémy.
Struktura pigment-proteinových komplexů fotosyntetických membrán a jejich funkce This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Světlosběrné komplexy jsou pravděpodobně nejdynamičtější součástí fotosyntetických membrán. Pigmenty pro sběr světelné energie jsou drženy proteinovou kostrou v přesných polohách a ve vysoké hustotě (až 0.5 M). Ačkoliv chybné postavení pigmentů může být pro fotosyntetický organismus smrtící, existuje mnoho variant kombinací druhů chlorofylů i karotenoidů. Klíčovou roli ve funkci výsledného komplexu má pak právě proteinový skelet, který lze zkoumat z bioinformatického nebo biochemického pohledu. Zaměřením práce může být jak teoretická analýza vlastností proteinů a srovnání s experimentem tak i sledování dynamiky fotosyntetické membrány v krátkém (minuty) či dlouhém (dny a týdny) časovém horizontu.
Info on Biological Chemistry study programmes

For more information contact Bc. Petra Korcová (pkorcova (at) prf.jcu.cz, +420 38 777 2262) or check the other contacts.

Finishing bachelor and master students, see information on state exams and defences, number of submitted theses, and information on the organisation of joint master state exam.

Organisation of the Academic year
Pleas, check the Calendar ofr Academic Events for Crossborder studies on the faculty web page with information for students (https://prf.jcu.sk/en/study-at-the-faculty/study-system). You will find there the important dates such as terms for:

 • teaching period
 • examination period
 • submission of theses
 • dates of state exams and defenses

Bachelor and Master theses
The requirements for theses is very different at JKU and USB, especially for bachelor thesis. please, read the information on theses writing and number of submitted copies!

Intensive Czech language course – organized always 1 week before the start of the semester with 4 lessons/day, total 20 lessons. If you ar einterested in this course, aask the Study Dept. pelase (Mrs. Korcova).

 

Useful links for international students:

You can find more information for international students at:

https://jcu.sk/en/study-at-usb/about-studies or https://jcu.sk/en/university/faqs/incoming-students

Possibilities for a stipend support for Czech (foreign) students in Austria (thanks Anna Rázková for providing this nice summary):

https://www.dzs.cz/cz/aktion-ceska-republika-rakousko/prehled-stipendii/

https://grants.at/de/

https://bildung.bmbwf.gv.at/service/brett/stipendienstiftung.html

https://oead.at/de/nach-oesterreich/stipendien/

https://www.scholarships.at/default.aspx?CMSPage=49

International Student Club:
https://isc.jcu.cz/

Erasmus+ students – requested documents:
Please do not forget to send those documents to: veda (at) prf.jcu.cz

- Learning Agreement (use preferably your university´s form, if required, or you can find our form attached)

- scan of your photo in a passport-size

- scan of your passport

- scan of your Health Insurance European card or other Health Insurance Certificate

- contact details of a family member or relative, who can be contacted in case of emergency

Getting your JCU Card:
Mr. Kubák – kubak (at) jcu.cz
KaM - Aula JU, hostel, Help Desk CIT, kartové centrum

Contacts

Organisation of joint master state exam in Biological Chemistry

Rules and recommendations for writing of Bsc. and MSc. theses

Rules and recommendations for writing of Bsc. and MSc. theses
The rules are mandatory for all theses to be defended at the Department of Chemistry FS USB. In the event of any of points 2 to 6 being unfulfilled the student will not be permitted to defence their thesis, i.e. the thesis will be evaluated as grade 4 (FAIL).

Update on the use of university or faculty logo in theses

Rules for writing bachelor and master theses at the Department of Chemistry.

Recommendations on writing of bachelor and master theses at Department of Chemistry

Please, DO NOT forget about the provision of the vice-dean on the writing the BSc and MSc theses (P1)!

For students working on their MASTERS theses in Linz:
even though you work in Linz, you need to fill in the Assignment of master thesis and submit it in Budweis (Study Dept.) with all the signatures - this is needed for the subsequent uploading of your finished thesis. You can do this anytime during your study, but the simplest and best will be, if you submit the assignment as soon as possible; you will not need to think about it when you are finishing.

When you finish your thesis, you need to upload your thesis in the STAG system.

Bachelor students and master students working in Budweis - of course, you need to submit the assignment as well. The sooner, the better. And of course, also upload your thesis into the STAG system.

Information on Bachelor and Master state exams and defences

Information on Bachelor and Master state exams and defences

Bachelor state exams and defences

 • state exam - written tests, 1 hour for every test. Usually starts at 9 am. The results are announced usually afternoon (depends on the number of students) in person or by mail
 • defence - 45 minutes are reserved for one student. You should have prepared a presentation for maximum of 12 minutes. The evaluation by the supervisor and the opponent are read after your presentation, next, you answer the question of the opponent (the answers can be included at the of the presentation). Lastly you will answer the questions from the commission and the guests. After the discussion, everybody except the members of the commission and the commission will discuss the thesis and vote on the grade. The result is announced immediatelty after the defence.

Master state exams and defences

 • info on the organisation of the state exam and defence and of the commission
 • defence is usually the first - 60 minutes are reserved for one student. You should have prepared a presentation for maximum of 15 minutes. The evaluation by the supervisor and the opponents are read after your presentation, next, you answer the question of the opponents (the answers can be included at the of the presentation). Lastly you will answer the questions from the commission and the guests. After the discussion, everybody except the members of the commission and the commission will discuss the thesis and vote on the grade. The result is announced immediatelty after the defence.
 • state exam - usually after the defence - oral, approximately 15 minutes per subject.

Number of submitted theses copies

Number of submitted theses copies

Please, pay attention to the following information on the number of copies of your thesis for submission.

All the copies of your theses, which you submit, should be printed. Below are the numbers of the submitted copies. All the students of Biological Chemistrystudy programmes are defending at the Institute fo Chemistry.

Students defending at the Department of Chemistry (students of all chemistry programmes, Czech students of other programmes supervised by a supervisor from the Department of Chemistry) are submitting the following number of theses copies:

Students of Czech bachelor programmes and BSc. students of other Czech programees with a supervisor from ICH (defence at Department of Chemistry) Together 1 copy, not neccessarily in hard binding
Students of Czech master programmes and MSc. students of other Czech programees with a supervisor from ICH (defence at Department of Chemistry) Together 2 copies, not neccessarily in hard binding
   
Bachelor Biological Chemistry students Together 1 copy, not neccessarily in hard binding
Master Biological Chemistry students, defending in Budweis

Together 2 copies, not necessarily in hard binding

 IMPORTANT!!! If your supervisor asked the Study Dept. your thesis NOT to be published for some time (maximum is three years) - you need to submit one more copy of your thesis, as in this case one copy must be sent to the Ministery of Education.

Organisation of joint master state exam in Biological Chemistry

Organisation of joint master state exam in Biological Chemistry

Due to differences in rules at the University of South Bohemia in České Budějovice and Johannes Kepler University in Linz Organisation of joint master state exam in Biological Chemistry had to be adjusted.


The state exam will be located at the institution where student worked on his/her diploma thesis and will have two parts:

1) Master thesis defence

2) Oral exam consisting of

 • Biochemistry and Molecular Biology (Biology oriented part of the exam)
 • General Chemistry (Chemistry oriented part of the exam)
 • Elective subject (subject related to the topic of master thesis)

(Additional information for students, working on their theses in Linz)

Constitution of state exam committee

State exam committee will consist of at least 4 members, at least one of them will always be from the sister university. Supervisor will be a full member of the state exam committee (according to Linz rules).

For the state exam organised at USB, the member of the committee from JKU will be examining the subject General Chemistry.

For the state exam organised at JKU, the member of the committee from USB will be examining the subject Biochemistry and Molecular Biology.

Student(s) should contact Dr. Štěrba/Prof. Grubhoffer and Prof. Müller regarding the members of the committee in advance.

Elective subjects at USB:

Bioenergetics

Gen and Protein Engineering

Enzymology

Protein Chemistry

Electron Microscopy

X-ray Crystalography

Fluorescence spectroscopy

Cell Signaling

Computational Chemistry

Glycobiochemistry

Xenobiochemistry

Immunology

Biopharmacy

Virology

Bioinformatics

Molecular Phylogeny

Stay in touch
social media

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2021 University of South Bohemia
Cookies

Dear visitors, we have just launched the new website of the University including all faculties, departments and constituent parts. You can still access the old version before you get used to the new website.

1

0