Department of Parasitology

Contacts

Teachers and Employees

 

Head of the Department:

Assoc. Prof. Jan Štefka, Ph.D.

Professors:

Prof. Václav Hypša, RNDr., CSc.

Associated Professors:

Assoc. Prof. Oleg Ditrich, CSc.

Assoc. Prof. Jan Štefka, Ph.D.

Assoc. Prof. Eva Nováková, Ph.D.

Assistent Professors:

Jana Kvičerová, DVM, Ph.D.

Marie Jalovecká, RNDr., Ph.D.

Externals (part-time):

Ivan Fiala, RNDr., Ph.D.

Prof. Tomáš Scholz, RNDr., CSc.

Postdocs:

Jana Martinů, RNDr., Ph.D.

Anna Maria Floriano, Ph.D.

Hassan Tarabai, Ph.D.

Ph.D. students:

Klára Brdíčková, RNDr. (study interrupted)

Ana Maria Osório de Barros Almeida Filipe, MSc.

Tamás Dobai, MSc.

Insan Habib, MSc.

Caroline Jepkorir Kibet, MSc. (study interrupted)

Petra Kundid, MSc.

Martina Lisnerová, MSc.

Aneta Maršíková, RNDr. (study interrupted)

Hynek Mazanec, MSc.

Tanisha Moons, MSc.

Jana Říhová, RNDr.

Anežka Santolíková, MSc.

Hana Tykalová, MSc.

Laboratory technicians:

Jan Zima, Ph.D. - laboratory

Roman Hrdlička, MSc. - bug breedings

Jitka Kocková, MSc. - Illumina sequencer

Vita Kuročkina, MSc. (part-time) - laboratory

Lubica Makušová, MSc. - Marie Jalovecká´s group

Abdul Haq Shaik, Ph.D. - laboratory

Secretary:

Ing. Lenka Štifterová

.

Contacts

 

Tribal employees
of the Department of Parasitology
(year 2022)
Phone   number
(dialling code is 38 777)
  Door number
 E-mail
 
 Prof. Václav Hypša, RNDr., CSc.

6276  02 049
 (building C PřF)
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Assoc. Prof. Oleg Ditrich, RNDr., CSc. 6320  00 005
 (building CPE PřF)
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Assoc. Prof. Eva Nováková, RNDr., Ph.D. 6295  02 045
 (building C PřF)
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Jana Kvičerová, DVM, Ph.D. 6273  02 037
 (building C PřF)
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Marie Jalovecká, RNDr., Ph.D. 6222  01 011
 (building C PřF)
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Ivan Fiala, RNDr., Ph.D.
 (part-time)
5450  109
 (PAÚ BC AVČR)
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Prof. Tomáš Scholz, RNDr., CSc.
 (part-time)

5431  207
 (PAÚ BC AVČR)
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Ing. Lenka Štifterová (secretary) 6271  02 035
 (building C PřF)
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Students

Students of the Department of Parasitology and their theses (2022, winter semester since 09/29/2022):

(title of the thesis is not available if it is not provided in the STAG)

Sorry, the titles of the students´ theses are mostly available only in the Czech language.

 

 Surname Name Title of the Thesis Supervisor Type of Thesis
 BORSODI Šárka   Jalovecká
Marie
Master
 BRANIŠOVÁ Vendula Charakterizace mitochondriálního genomu vybraných myxosporeí: genomický a ultrastrukturální přístup Fiala
Ivan
Master
 BRDÍČKOVÁ
(study interrupted)
Klára Sledování zánětem indukované migrace mikrosporidií do ložiska zánětu Sak Bohumil Ph.D.
 BÜRGEROVÁ Monika Biodiverzita myxozoí v přehradní nádrži Římov zjištěná analýzou environmentální DNA Fiala Ivan Master
 DEDECIUS Damián Struktura mikrobiomů odlišných genetických linií vší Polyplax serrata Hypša Václav Bachelor
 DOBAI Tamás Proteases and protease inhibitors: major tools for crosstalk between fish hosts and myxozoan parasites Sojková Pavla Ph.D.
 DVORZHAK Veronika Kokcidie u volně žijících potkanů (Rattus norvegicus): detekce, diverzita, distribuce, prevalence a fylogenetické vztahy Kvičerová Jana Bachelor
 FEDORCHENKO Varvara Životní cykly motolic mořských živočichů ve Vysoké Arktidě Ditrich Oleg Bachelor
 FILIPE Ana Maria   Jalovecká Marie Ph.D.
 FILOVÁ Natália Mikrobiomy krevsajících členovců z pouštních oblastí Spojených států amerických Nováková Eva Master
 HABIB Insan   Nováková Eva Ph.D.
 HNILIČKOVÁ Kateřina Rekombinantní produkce CSL proteinu ze signální dráhy Notch u druhu Sphaerospora molnari (Cnidaria: Myxozoa) Lövy Alena Bachelor
 JURANOVÁ Anna    Kvičerová Jana Master
 KIBET Caroline Jepkorir    Kuchta Roman Ph.D.
 KOLÁČNÁ Karolína Biodiverzita a životní cykly mikrosporidií z vodního prostředí Fiala Ivan Master
 KUNDID Petra Transmission strategies and environmental factors shaping communities of trematode larvae in freshwater snails Soldánová Miroslava Ph.D.
 MARŠÍKOVÁ
(study interrupted)
Aneta Diverzita, epidemiologické pozadí a evoluční mechanismy hantavirů hlodavců
Kvičerová Jana Ph.D.
 MAZANEC Hynek Isolation and characterization of extracellular vesicles of Hymenolepis diminuta Kuchta Roman Ph.D.
 MOONS Tanisha A complex story of Triatominae microbiomes Nováková Eva Ph.D.
 NAZARIZADEH Masoud Population genomics of parasite adaption: new insights into diversification and speciation of parasites Štefka Jan Ph.D.
 RYBAŘÍKOVÁ Veronika   Jirků Kateřina Bachelor
 ŘÍHOVÁ Jana Evoluce genomu bakteriálních symbiontů krevsajícího hmyzu Hypša Václav Ph.D.
 SANTOLÍKOVÁ Anežka Parasitic cnidarians: comparative genomics and host-parasite interaction of unexplored lineages Holzer Astrid Ph.D.
 ŠEJNOHOVÁ Anna Střevní prvok Blastocystis sp. u nehumánních primátů a jejich ošetřovatelů v českých zoologických zahradách Jirků Kateřina Master
 TOMANCOVÁ Veronika Úloha Toll dráhy v regulaci imunitní odpovědi klíštěte Hajdušek Ondřej Master
 VARGOVÁ Hana Diverzita linií Trypanosoma cruzi v přirozených vektorech rodu Triatoma na jihu USA Nováková Eva Master
 VRÁNKOVÁ Kateřina Ekologie evolučních strategií parazitů: prevalence specializované a generalistické linie vši Polyplax serrata na myšicích r. Apodemus Štefka Jan Bachelor
 VYSHNEVSKA Viktoriia Diverzita a fylogenetické vztahy parazitů mořských savců Hernándes-Orts Jesus Bachelor
 ZYCHOVÁ Martina   Kvičerová Jana Bachelor
 ŽAHOUREK Jakub Gastrointestinální paraziti plazů chovaných v zajetí: detekce, diverzita, distribuce, prevalence a fylogenetické vztahy, klinický stav takto parazitovaných plazů Kvičerová Jana Master
 ŽÁNOVÁ Veronika Sledování proměnlivosti diverzity myxozoí na toku řeky Malše analýzou environmentální DNA Fiala Ivan Master

 

Students belonging to other departments or other faculties, supervised by our employees
(2022, winter semester since 09/29/2022):

 Surname Name Title of the Thesis Supervisor Type of work Department
 FILCOVÁ Kristýna Vliv potravy na výskyt gastrointestinálních parazitů u domácích zvířat (psi, kočky, ježci, fretky) Kvičerová Jana Master FZE KAES
 KORDÍKOVÁ Lucie Výskyt hantavirů u hlodavců v urbánních oblastech a v lidské populaci Kvičerová Jana Master FSci KMB
 TESAŘOVÁ Šárka Gastrointestinální paraziti a střevní mikrobiom jako ukazatelé zhodnocení dopadů přikrmování veřejností na populaci sysla obecného Kvičerová Jana Master FSci-Teaching
 ZADINOVÁ Zuzana Porovnání metabolismu symbiontů krevsajícího hmyzu Hypša Václav Master FSci-Teaching

 

Stay in touch
social media

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2021 University of South Bohemia
Cookies

1

0