Department of Parasitology

Contacts

Teachers and Employees

 

Head of the Department:

Assoc. Prof. Jan Štefka, Ph.D.

Professors:

Prof. Václav Hypša, RNDr., CSc.

Associated Professors:

Assoc. Prof. Oleg Ditrich, CSc.

Assoc. Prof. Jan Štefka, Ph.D.

Assoc. Prof. Eva Nováková, Ph.D.

Assistent Professors:

Jana Kvičerová, DVM, Ph.D.

Marie Jalovecká, RNDr., Ph.D.

Externals (part-time):

Ivan Fiala, RNDr., Ph.D.

Prof. Tomáš Scholz, RNDr., CSc.

Postdocs:

Jana Martinů, RNDr., Ph.D.

Jana Říhová, RNDr., Ph.D.

Hassan Tarabai, Ph.D.

Ph.D. students:

Ana Maria Osório de Barros Almeida Filipe, MSc.

Tamás Dobai, MSc.

Insan Habib, MSc.

Jan Kamiš, RNDr.

Caroline Jepkorir Kibet, MSc.

Petra Kundid, MSc.

Aneta Maršíková, RNDr. (study interrupted)

Tanisha Moons, MSc.

Anežka Santolíková, MSc.

 

Laboratory technicians:

Jan Zima, Ph.D. - lab management

Roman Hrdlička, MSc. - bug breedings

Jitka Kocková, MSc. - Illumina sequencer

Lubica Makušová, MSc. - Marie Jalovecká´s group

 

Secretary:

Ing. Lenka Štifterová

.

Contacts

 

Tribal employees
of the Department of Parasitology
(year 2022)
Phone   number
(dialling code is 38 777)
  Door number
 E-mail
 
 Prof. Václav Hypša, RNDr., CSc.

6276  02 049
 (building C PřF)
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Assoc. Prof. Oleg Ditrich, RNDr., CSc. 6320  00 005
 (building CPE PřF)
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Assoc. Prof. Eva Nováková, RNDr., Ph.D. 6295  02 045
 (building C PřF)
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Jana Kvičerová, DVM, Ph.D. 6273  02 037
 (building C PřF)
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Marie Jalovecká, RNDr., Ph.D. 6222  01 011
 (building C PřF)
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Ivan Fiala, RNDr., Ph.D.
 (part-time)
5450  109
 (PAÚ BC AVČR)
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Prof. Tomáš Scholz, RNDr., CSc.
 (part-time)

5431  207
 (PAÚ BC AVČR)
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Ing. Lenka Štifterová (secretary) 6271  02 035
 (building C PřF)
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Students

Students of the Department of Parasitology and their theses (2023, winter semester since 09/25/2023):

(title of the thesis is not available if it is not provided in the STAG)

The titles of the students´ theses are mostly available only in the Czech language.

 

 Surname Name Title of the Thesis Supervisor Type of Thesis
 BABOUČKOVÁ Jana Aktivita a přežívání cerkárií vybraných druhů motolic (Digenea, Trematoda) Soldánová Miroslava Master
 BÜRGEROVÁ Monika Biodiverzita myxozoí v přehradní nádrži Římov zjištěná analýzou environmentální DNA Fiala Ivan Master
 CÍSAŘOVÁ Zuzana Tvorba monoklonálních protilátek proti rekombinantnímu proteinu kalcium-dependentní proteinkinázy 5 prvoka Babesia divergens Jalovecká Marie Bachelor
 DEDECIUS Damián Diverzita a distribuce bakterií v ektoparazitech a prostředí jako zdroj pro vznik symbiotických vztahů Hypša Václav Master
 DOBAI Tamás Proteases and protease inhibitors: major tools for crosstalk between fish hosts and myxozoan parasites Sojková Pavla Ph.D.
 FALÁŘOVÁ Eliška Comparative analysis of different extracellular vesicle isolation kits and their effect on the presence of their corona Kuchta Roman Bachelor
 FEDORCHENKO Varvara Životní cykly motolic mořských živočichů ve Vysoké Arktidě Ditrich Oleg Bachelor
 FILIPE Ana Maria Functional analysis of Babesia calcium-dependent protein-kinases Jalovecká Marie Ph.D.
 HABIB Insan Vectors, symbionts, and pathogens: a complex story of Triatominae microbiomes Nováková Eva Ph.D.
 HNILIČKOVÁ Kateřina     Master
 JANOVCOVÁ Kristýna Molekulární charakterizace vybraných druhů motolic parazitující plže rodu Radix Soldánová Miroslava Bachelor
 JURANOVÁ Anna Výskyt hantavirů u hlodavců v potravinářských provozech a jejich okolí, a jejich možné riziko pro člověka  Kvičerová Jana Master
 KAMIŠ Jan Ecoepidemiology of recognised and potential zoonotic pathogens of human Hönig Václav Ph.D.
 KIBET Caroline Jepkorir eDNA metabarcoding approach for characterisation of diversity and diagnostics of parasitic flatworms (Neodermata) in aquatic ecosystems  Kuchta Roman Ph.D.
 KOLÁČNÁ Karolína Biodiverzita a životní cykly mikrosporidií z vodního prostředí Fiala Ivan Master
 KOLÁŘ Jakub Charakterizace hybridní zóny vši Polyplax serrata Hypša Václav Bachelor
 KOTĚBORSKÁ Lenka Genetická struktura hybridní zóny vší Polyplax serrata Štefka Jan Bachelor
 KRESLOVÁ Šárka Denní rytmy ve vyplouvání cerkárií vybraných druhů motolic z prvních mezihostitelských plžů Soldánová Miroslava Bachelor
 KŘEČKOVÁ Tereza Vliv inhibitorů kalcium-dependentních kináz na vývoj babesií Jalovecká Marie Master
 KŘESŤANOVÁ Marie Motilita sporozoitů kryptosporidií Kváč Martin Bachelor
 KUNDID Petra Transmission strategies and environmental factors shaping communities of trematode larvae in freshwater snails Soldánová Miroslava Ph.D.
 MARŠÍKOVÁ
(study interrupted)
Aneta Diverzita, epidemiologické pozadí a evoluční mechanismy hantavirů hlodavců
Kvičerová Jana Ph.D.
 MOONS Tanisha A complex story of Triatominae microbiomes Nováková Eva Ph.D.
 NAZARIZADEH Masoud Population genomics of parasite adaption: new insights into diversification and speciation of parasites Štefka Jan Ph.D.
 RYBAŘÍKOVÁ Veronika Kvantifikace střevního prvoka, Blastocystis ST3, s využitím qPCR v experimentálních zvířatech, s možnou aplikací na pacienty se střevními záněty Jirků Kateřina Bachelor
 SANTOLÍKOVÁ Anežka Parasitic cnidarians: comparative genomics and host-parasite interaction of unexplored lineages Holzer Astrid Ph.D.
 ŠEJNOHOVÁ Anna Střevní prvok Blastocystis sp. u nehumánních primátů a jejich ošetřovatelů v českých zoologických zahradách Jirků Kateřina Master
 VARGOVÁ Hana Diverzita linií Trypanosoma cruzi v přirozených vektorech rodu Triatoma na jihu USA Nováková Eva Master
 VYSHNEVSKA Viktoriia Diverzita a fylogenetické vztahy parazitů mořských savců Hernándes-Orts Jesus Bachelor
 ZYCHOVÁ Martina Výskyt hantavirů u hlodavců ve vojenských výcvikových prostorech v ČR a jejich možné riziko pro vojáky konající cvičení na těchto územích Kvičerová Jana Bachelor
 ŽAHOUREK Jakub Gastrointestinální paraziti plazů chovaných v zajetí: detekce, diverzita, distribuce, prevalence a fylogenetické vztahy, klinický stav takto parazitovaných plazů Kvičerová Jana Master
 ŽIROVNICKÁ Tereza Značení Babesia divergens kalcium-dependentní proteinkinázy 5 (BdCDPK5) metodou knock-in Jalovecká Marie Bachelor

 

Students belonging to other departments or other faculties, supervised by our employees
(2023, winter semester since 09/25/2023):

 Surname Name Title of the Thesis Supervisor Type of work Department
 KORDÍKOVÁ Lucie Výskyt hantavirů u hlodavců v urbánních oblastech a v lidské populaci Kvičerová Jana Master FSci KMB
 ZADINOVÁ Zuzana Porovnání metabolismu symbiontů krevsajícího hmyzu Hypša Václav Master FSci-Teaching

 

Stay in touch
social media

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2021 University of South Bohemia
Cookies

1

0