• Home
  • About Faculty
  • News
  • Zasedání Akademického senátu PřF

Zasedání Akademického senátu PřF

Ve středu 19. října od 16:00 se bude v zasedací místnosti PřF JU v budově C konat zasedání Akademického senátu PřF. Na pořadu jednání bude Studentské hodnocení výuky a harmonogram voleb do akademického senátu a volby nového děkana/děkanky. Zasedání je jako vždy veřejné.

 

S pozdravem,

 

Petr Nguyen

předseda AS PřF

Stay in touch
social media

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2024 University of South Bohemia
Cookies

1

0