• Home
  • About Faculty
  • News
  • Zasedání Akademického senátu PřF

Zasedání Akademického senátu PřF

Ve středu 19. října od 16:00 se bude v zasedací místnosti PřF JU v budově C konat zasedání Akademického senátu PřF. Na pořadu jednání bude Studentské hodnocení výuky a harmonogram voleb do akademického senátu a volby nového děkana/děkanky. Zasedání je jako vždy veřejné.

 

S pozdravem,

 

Petr Nguyen

předseda AS PřF

Stay in touch
social media

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2021 University of South Bohemia
Cookies

Dear visitors, we have just launched the new website of the University including all faculties, departments and constituent parts. You can still access the old version before you get used to the new website.

1

0