Na této stránce je možné získat přehled o vypisovaných tématech diplomových prací na Katedře chemie jak v oborech chemických tak i v dalších příbunvých oborech. Díky výhodným podmínkám pro výzkum jsou výsledkem magisterských ale i bakalářských prací na našem ústavu nezřídka vědecké publikace. Jednou z velkých předností PřF JU je možnost (a nutnost) praktické práce již v bakalářském studiu. Pokud máte zájem o určité téma (i takové které není tady nabízené), kontaktujte přímo uvedeného školitele.
You can find offers of bachelor's and master's thesis at our department in chemistry and related fields. FSc USB allows (and requires) practical work already during the Bachelor studies. Thanks to the vast possibilities in research and up-to-date instrumentation, bachelor's and especially master theses usually result in publications in peer-reviewed journals. If you are interested in a specific topic (even a topic which is not offered here), contact please a potential supervisor.

Examples of topics of bachelor and master theses (or doctoral theses)

Pro zadání kvalifikační práce musíte odevzdat vyplněný a podepsaný zadávací protokol, s tím vám pomůže váš/-e školitel/-ka. Pro schválení musíte přinést vyplněný Zadávací protokol bakalářské/magisterské práce se všemi potřebnými podpisy, kromě podpisu vedoucího katedry, sekretářce Katedry chemie, Mgr. Kateřině Žižkové (Bud. C, 2. patro, 01 045, zizkok00 (at) prf.jcu.cz, tel. 38 777 6243). Krátký návod k vyplnění zadávacího protokolu najdete na našich stránkách.

Your supervisor will help you to fill in the assignment protocol, which you can find in documents - forms for students. Next, you need to get all the needed signatures, except the signature of the head of the department and hand in to the secretary of the Dept. of Chemistry (Mrs Zizkova, Bldg C, 1st floor, room 01 045, phone 38 777 6243). A short description helping you to fill in the assignment protocol can be found on our webpage.

Topic Supervisor
Modelling the effect of missense variants in intellectual disability and autism

Supervisor: Mgr. Michaela Fencková, PhD

Co-supervisor: Prof. Ivana Kutá Smatanová, Mgr. Petra Havlíčková

Single gene mutations represent the leading cause of intellectual disability (ID) and autism spectrum disorder (ASD). Missense variants that result in change of one amino acid (AA) in the protein sequence, contribute to disease risk to a similar or even greater degree than likely gene-disruptive mutations but their effect on protein structure and function is not known.

In this project, the student will use PyMOL molecular visualization and modeling system to introduce ~ 50 recurrent ID/ASD missense variants into high-resolution crystal structures of 10 proteins from RCSB Protein Data Bank and determine whether they affect folding and stability of the protein, its interaction with other proteins and molecules or alter the protein function. The results will lay down the basis for functional characterization of the underlying molecular and cognitive mechanisms in vitro and in our pre-clinical Drosophila model. If the student is motivated, he/she may be involved in initiation of these studies.

Glykomický a glykoproteomický profil tkání klíšťat a jiných krevsajících členovců s využitím bioortogonální a Click chemie a hmotnostní spektrometrie / Glycomic and glycoproteomic profile of ticks and other blood-feeding arthropods tissues using bioorthogonal and Click chemistry and mass spectrometry This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. & Dr. Jarmila Štěrbová & Dr. Filip Dyčka
Analýza N-glykosylačních míst u proteinů krevsajících členovců (bioinformatika) / Analysis of N-glycosylation sites in proteins of blood-feeding arthropods (bioinformatics) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
   
   
NMR structural studies on proteins of tick-borne pathogens

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. & This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (with the help of the Austro-Czech RERI-uasb NMR Center, JKU, Linz)

Elektronová mikroskopie fotosyntetických membrán a proteinových komplexů / Electron microscopy of photosynthetic membrane and protein complexes This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Role karotenoidů v ochraně fotosyntetických proteinů před tripletními stavy chlorofylu / The role of carotenoids in protection of photosynthetic proteins from chlorophyll triplet states

Molekuly chlorofylu jsou v autotrofních organismech vždy asociovány s karotenoidy. Funkcí fotosyntetických karotenoidů je jak rozšíření spektrálního okna pro sběr energie tak i ochrana organismu před kyslíkovými radikály, které jsou jinak nechráněným chlorofylem účinně generovány. Vlastnosti této ochranné funkce nejsou zřejmé zejména v případě systémů s 'nestandardními' karotenoidy jako mají některé eukaryotní řasy. V práci budou studovány jak přírodní komplexy, tak syntetické modelové systémy.

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 

Struktura pigment-proteinových komplexů fotosyntetických membrán a jejich funkce / Structure of pigment-protein complexes of photosynthetic membranes and their function

Světlosběrné komplexy jsou pravděpodobně nejdynamičtější součástí fotosyntetických membrán. Pigmenty pro sběr světelné energie jsou drženy proteinovou kostrou v přesných polohách a ve vysoké hustotě (až 0.5 M). Ačkoliv chybné postavení pigmentů může být pro fotosyntetický organismus smrtící, existuje mnoho variant kombinací druhů chlorofylů i karotenoidů. Klíčovou roli ve funkci výsledného komplexu má pak právě proteinový skelet, který lze zkoumat z bioinformatického nebo biochemického pohledu. Zaměřením práce může být jak teoretická analýza vlastností proteinů a srovnání s experimentem tak i sledování dynamiky fotosyntetické membrány v krátkém ( minuty) či dlouhém (dny a týdny) časovém horizontu.

 

Dr. Fencková: Modelling the effect of missense variants in intellectual disability and autism

Dr. Štěrba: Glycomic and glycoproteomic profile of ticks and other blood-feeding arthropods tissues using bioorthogonal and Click chemistry and mass spectrometry

Stay in touch
social media

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2024 University of South Bohemia
Cookies

1

0