Exkurze ke kurzu Ochrana vodních ekosystémů

V neděli 22. května jsme uspořádali exkurzi do jižní části Šumavy a blízkého okolí Českých Budějovic. První zastávkou byla hráz naší největší nádrže Lipno, dále jsme navštívili experimentální plovoucí ostrovy v zátoce u Hůrky a návštěvnické středisko u rybníka Olšina. Výše po proudu jsme se zastavili u antimigrační bariéry pro ryby na Vltavě, na Soumarském rašeliništi a prošli se kolem toku, který je upravován činností bobra evropského. U Budějovic jsme zavítali do Přírodní rezervace Vrbenské rybníky, kde jsme pozorovali nejen vodní ptactvo a rybniční soustavu, ale i vegetaci a terestrické živočichy na vlhkých loukách. Poslední zastávkou byl přístav a vodácký areál České Vrbné. Studenti se seznámili s širokou škálou vodních ekosystémů a možnostmi jejich ochrany.

Stay in touch
social media

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2024 University of South Bohemia
Cookies

1

0