Centrum pro přírodovědné vzdělávání

Je místem setkávání a tvůrčí činnosti  studentů středních a vysokých škol, studentů učitelských oborů, VŠ i SŠ pedagogů.

Kurzy k prohloubení odborné kvalifikace

Pravidelné víkendové, nebo jednodenní akce, jejichž cílem je soustavné vzdělávání středoškolských pedagogů a snaha o zprostředkování nejnovějších výsledků na poli vědy. Akce se věnují všem přírodovědným a technickým tématům od biologie přes matematiku až po IT. Vzdělávací akce jsou koncipovány tak, aby učitelé mohli získané poznatky uplatnit při výuce.

Po domluvě také nabízíme kurzy "šité na míru" pro menší počet účastníků. V případě menších skupin stanovujeme cenu individuálně.

Termíny akcí jsou vyhlašovány během celého roku, aktuálně připravované najdete na stránkách fakulty a Centra.

V případě dotazů k pořádaným víkendům kontaktujte Evu Gardianovou (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Pro podzim 2023 nabízíme učitelům níže uvedené kurzy

Podzimní botanický víkend

Terénní akce pro všechny učitele biologie zejména ze středních škol, kteří by si rádi doplnili své botanické znalosti. V doprovodu odborníků z PřF JU si projdete zajímavé lokality, popovídáte o místních biotopech, určíte si místní rostliny.

Letošní botanický víkend proběhne v srdci České Kanady a to na Osice v termínu od 22. do 24. září.

 

Jednoduché a dostupné pokusy s laserovým ukazovátkem - workshop nejen pro učitele fyziky

Jednodenní workshop pro učitele fyziky, kdy si ukážeme několik zajímavých fyzikálních jevů za pomoci laserového ukazovátka. Všechny pokusy budou snadno zopakovatelné v prostřední vašich středních škol a účastníci je tak budou moci snadno zařadit do své výuky.

Workshop proběhne v areálu PřF, v kampusu Jihočeské univerzity a to 20. října.

 

Úvod do počítačových sítí

Účastníci kurzu získají základní znalosti o počítačových sítích a jejich rozdělení. Dále se budeme věnovat tématům jako je topologie a architektura sítí, představení referenčních síťových modelů, způsob adresování v sítích (MAC a IP adresace), základní aktivní a pasivní síťové prvky, strukturovaná kabeláž (metalické a optické kabely), bezdrátové sítě.

Součástí bude i ukázka kurzů z programu Cisco networking Academy, včetně předvedení unikátního virtuálního simulátoru počítačových sítí Packet Tracer. Pro účast v kurzu je nutný vlastní notebook.

Workshop proběhne v areálu PřF,  v kampusu Jihočeské univerzity a to 14. listopadu.

 

Zpátky do lavic

Tradiční přednáškový víkend na různá biologická témata určený převážně učitelům biologie. V letošním roce se zaměříme především na terénní výzkumy a co nám říkají. Zda potvrzují nebo vyvrací populární témata jako jsou klimatické změny, mizící biodiverzita apod. Na víkend se budete moci připojit také  on-line.

Dvoudenní workshop proběhne v areálu PřF, v kampusu Jihočeské univerzity v termínu 25. a 26. listopadu.

 

Jak přicházet na dobré nápady

Workshop určený pro všechny pedagogy, kteří chtějí oživit svou výuku nejen po odborné stránce. Existují kreativní techniky, díky kterým lze nápady generovat a my Vás seznámíme nejméně s třemi z nich.

Workshop proběhne v areálu PřF,  v kampusu Jihočeské univerzity a to 5. prosince.

AKREDITOVANÉ kurzy DVPP ke splnění kvalifikačních předpokladů

Akreditované kurzy v systému DVPP

Jarní botanický víkend

Jsou zpravidla dvoudenní, převážně terénní kurzy pro středoškolské učitele biologie a jejich žáky. Víkend je složen z exkurze v menších skupinách, zaměřených na seznámení účastníků s metodami využívanými v ekologii rostlin, poznávání cévnatých rostlin, mechorostů a lišejníků. Kurz probíhá již několik let střídavě v různých atraktivních územích ČR (např. č. středohoří, č. kras, Křivoklátsko, Pálava).

Účastníci se naučí:

 1. Určování cévnatých rostlin, mechorostů a lišejníků v terénu
 2. Charakteristika kritických skupin rostlin flóry ČR znaky, problémy
 3. Moderní názory na systematické členění vyšších rostlin
 4. Moderní názory a metody v ekologii rostlin
Podzimní botanický víkend

Jsou zpravidla dvoudenní, převážně terénní kurzy pro středoškolské učitele biologie a jejich žáky. Víkend je složen z exkurze v menších skupinách, zaměřených na seznámení účastníků s metodami využívanými v ekologii rostlin, poznávání cévnatých rostlin, mechorostů a lišejníků. Kurz probíhá již několik let střídavě v různých atraktivních územích ČR (např. č. středohoří, č. kras, Křivoklátsko, Pálava).

Účastníci se naučí:

 1. Určování cévnatých rostlin, mechorostů a lišejníků v terénu
 2. Charakteristika kritických skupin rostlin flóry ČR znaky, problémy
 3. Moderní názory na systematické členění vyšších rostlin
 4. Moderní názory a metody v ekologii rostlin
Algologický víkend - Moderní pohled na sinice a řasy

Víkend je zaměřený na upřesnění a doplnění znalostí SŠ učitelů biologie o řasách a sinicích. Účastníci si ozkouší sběr vzorků v terénu a jejich následnou analýzu v laboratoři s důrazem na ty typy lokalit a organizmů, které jsou použitelné pro běžnou učitelskou praxi.

Účastníci se naučí:

 • Sinice, moderní pohled na evoluci řas a rostlin. Podrobnosti o jejich fylogenezi, diverzitě a ekologii.
 • Izolované vývojové linie: skrytěnky (Cryptophyta), obrněnky (Dinophyta), krásnoočka (Euglenophyta). Podrobnosti o jejich fylogenezi, diverzitě a ekologii.
 • Hnědé řasy vnitřní struktura skupiny, poznámky k méně důležitým součástem, podrobné informace o rozhodujících skupinách (s důrazem na rozsivky (Bacillariophyceae) a chaluhy (Phaeophyceae))
 • Evoluční cesta k vyšším rostlinám: linie Glaukophyta ruduchy (Rhodophyta) zelené řasy (Chlorophyta). Podrobnosti o jejich fylogenezi, diverzitě a ekologii.
Mykologický víkend

Je dvoudenní kurz, který probíhá na různých lokalitách v Jihočeském kraji. Kurz je určen pro učitele ze všech středních škol v ČR. Součástí akce jsou jak terénní exkurze, na které je především kladen důraz, tak i mikroskopování (dle možností terénních stanic) a večerní přednášky.

Účastníci se naučí:

 • určování macromycet v terénu
 • určování macromycet a mikromycet v laboratoři mikroskopovací metody
 • přednášky o obecné mykologii, ekologii hub
Laboratorní víkend

Je složen z jednoduchých praktických úloh z genetiky a buněčné biologie, které bude možné za minimálních nákladů během 1-2 vyučovacích hodin zopakovat ve škole se studenty (izolace DNA z kiwi pomocí šampónu, příprava chromosomálních preparátů z cibule a saranče, sestavení karyotypu člověka, atd). Každá úloha má svou teoretickou a praktickou část. Víkend je doplněn o přednášky z oborů genetika, molekulární, buněčná a vývojová biologie, fylogenetika.

Ornitoentomologický víkend

Je zpravidla dvoudenní, převážně terénní kurz pro středoškolské učitele biologie. Většinu času stráví účastníci přes den v terénu, kde se po menších skupinkách věnují jednotlivým bodům programu. Večer probíhá seminář o novinkách v systematice živočichů. Kurz probíhá již několik let střídavě v různých atraktivních územích ČR (např. Novomlýnské nádrže, Středohoří, Třeboňsko). Cílem víkendu je seznámit účastníky s aktuálními názorovými proudy v oborech systematika, etologie, ekologie a ochrany živočichů.

Účastníci se naučí:

 • Určování ptáků a bezobratlých (hmyz, bentos, měkkýši) v terénu
 • Moderní přístupy a metody v ekologii obratlovců a bezobratlých praktická demostrace (např. playbackové experimenty, mobbingové experimenty, zpětné odchyty značených živočichů)
 • Seznámení účastníků s aktuálními poznatky v oborech fylogeneze, etologie, ekologie a ochrana živočichů
Vertebratologický víkend

Jedná se o dvoudenní terénní kurz pro středoškolské učitele biologie. Účastníci se pohybují přes den převážně v terénu, kde jim je odborníky z jednotlivých odvětví zoologie obratlovců demonstrována pestrost dané skupiny. Jsou prováděny odchyty a demonstrace ptáků, drobných savců (hlodavců a netopýrů), plazů, obojživelníků a ryb (včetně určování larev obojživelníků). Jsou demonstrovány různé metody odchytu (nárazové sítě, sklopce, pasti na myši, tenata na ryby apod.), ale i identifikace pobytových stop (především větších savců). Zároveň je účastník seznámen s morfologií, ekologií a etologií jednotlivých demonstrovaných druhů. Večer probíhají přednášky a diskuze na téma systematiky, ale i ekologie a ochrany jednotlivých skupin obratlovců.

Účastníci se naučí:

 • Určovat všechny skupiny obratlovců v terénu
 • Získají aktuální poznatky v oborech fylogeneze, systematiky,
 • taxonomie, morfologie, etologie, ekologie a ochrany obratlovců.
Přednáškový víkend Zpátky do lavic

Je složený z přednášek o moderních poznatcích ze světa biologie, která souvisí s výukou na středních školách. V minulých letech jsme přenášeli například o novinkách v systému živočichů a rostlin, virologii, principech ochrany přírody a jejím stavu v ČR, geneticky modifikovaných organismech či evoluci člověka. Témata pravidelně obměňujeme. Přednášejícími jsou vyučující Přírodovědecké fakulty JU v Českých Budějovicích a pracovníci Biologického centra AV ČR v Českých Budějovicích.

Témata přednášek jsou dopředu diskutována s některými středoškolskými učiteli, aby reflektovala potřeby výuky na středních školách.

Hydrobiologický seminář

Cílem semináře je získání jak teoretických, tak především praktických znalostí v oblasti diverzity sladkovodních bezobratlých živočichů, okrajově také sinic, řas a vodních makrofyt, které pak mohou vyučující využít ve výuce biologie, praktických cvičeních nebo odborných biologických seminářích.

Determinační kurz sinic a řas

Cílem semináře je získání teoretických, ale především praktických znalostí v oblasti determinace sladkovodních sinic a řas, které pak mohou vyučující využít ve výuce biologie, praktických cvičeních nebo odborných biologických seminářích.

Základy astrobiologie

Astrobiologie je nový, dynamicky se rozvíjející vědní obor, který se zabývá hledáním života ve vesmíru. Rozsah kurzu pokryje základní cíle astrobiologie, tj. definování povahy a rozšíření obyvatelných prostředí ve vesmíru, průzkum planet/měsíců Sluneční soustavy, studium vzniku a evoluce života, popis diverzity, adaptací a limitace života, další možný vývoj života a jeho přežívání mimo Zemi a rozpoznání známek života na jiných planetách/měsících. Víkend je určen učitele přírodních věd na SŠ a gymnázií, vedoucí přírodovědných kroužků.

Determinační kurz sinic a řas

Cílem semináře je získání teoretických, ale především praktických znalostí v oblasti determinace sladkovodních sinic a řas, které pak mohou vyučující využít ve výuce biologie, praktických cvičeních nebo odborných biologických seminářích.

 • Předpokládaná kapacita semináře: 18 účastníků
 • Hodinová dotace: 17 vyučovacích hodin
 • Místo konání: Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v
 • Českých Budějovicích
 • Účastnický poplatek: 550 Kč (z poplatku hrazeny studijní
 • materiály, občerstvení a odměna pro lektory)
 • Náplň semináře: determinační znaky sinic a řas (přednáška, 3
 • hodiny); terénní exkurze (4 hodiny); determinace sinic a řas v odebraných vzorcích (praktická část, 5 hodin); skupinový projekt (praktická část s diskuzí, 4 hodiny); závěrečná diskuze (1 hodina)
 • Seminář je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (č.j. 28554/2017-1-1050)
Moderní chemická praktika - Využití analytické chemie ke kvantitativní analýze anorganických i organických látek v roztocích

Cílem je zpracovat téma pohledem různých chemických disciplín a ostatních přírodních věd. V průběhu praktické části semináře budou účastníci analyzovat vzorky pitné vody pomocí atomové absorpční spektroskopie a titrace, vzorky nápojů s obsahem kofeinu a biologické vzorky (moč) pomocí kapalinové chromatografie se spektrofotometrickou detekcí popřípadě s hmotnostní detekcí. Účastnící semináře se prakticky seznámí s vyhledáváním informací v databázi PubChem.

Popularizace fyziky v moderním praktiku

Seznámení učitelů fyziky s několika novými úlohami ve fyzikálním praktiku PřF JU (optika, jaderná a atomová fyzika).

Geografie - Atlasy v minulosti a současnosti

Cílem kurzu je seznámit učitele geografie s možnostmi práce se Školními atlasy světa a vytváření pracovních listů s tematikou kartografie pro žáky 2. stupně ZŠ, popř. SŠ. S pohledem do historie kartografické tvorby pak nabídnout zajímavé formy srovnávání obsahu map ve Školních atlasech světa a způsoby jeho vyjadřování.

Moderní metody výuky - Geocaching

Cílem kurzu je seznámit pedagogické pracovníky s Geocachingem jako metodou výuky. Zaměříme se na princip hry, druhy keší a jejich charakteristiku, zeměpisné souřadnice, orientace v mapě, výpočty, praktické příklady a vyhodnocení.

Matematika a integrovaná výuka

V souvislosti se změnami RVP narůstá význam integrace jednotlivých předmětů. Matematika jako královská disciplína má specifickou roli. V kurzu se budeme zabývat některými možnostmi integrace matematiky s ostatními předměty. Účastníci se seznámí s teoretickým rámcem integrované výuky a s některými příklady integrované výuky.

Maticové reprezentace afinit v rovině, matice v Maximě

Vzdělávacím cílem kurzu je seznámit učitele matematiky s možnostmi využití maticového počtu při výuce (nejen) rovinné geometrie. Účastníci kurzů získají znalost o využití volně šiřitelného SW Maxima při výuce matematiky.

Jak psát (nejen) matematické texty v TeXu

Účastníci kurzu získají znalosti pro kvalitní sazbu textu. Získané znalosti mohou využít pro přípravu vlastních textů a publikací, pro zkvalitnění příprav na výuku a také jako podklady pro výuku studentů.

Forenzní analýza výpočetní techniky pro učitele IT technologií

Cílem kurzu je zvýšit právní povědomí učitelů IT technologií o právních aspektech IT oblasti a o možnostech forenzních analýz IT technologií. Projdeme trestní právo, Autorské právo, Forenzní analýzu IT a mobilních technologií.

Základy webových technologií

Pedagogičtí pracovníci se v rámci programu na seminářích seznámí se základy webových technologií pro tvorbu prezentací a ověří si jejich praktickou použitelnost nejen v prostředí internetu, ale i pro návrh a realizaci samostatných prezentací.

Pokročilé webové technologie

Pedagogičtí pracovníci se v rámci programu na seminářích seznámí s pokročilými technologiemi pro návrh webových prezentací, zejména s programováním na straně webového klienta i serveru a ověří si své znalosti a jejich konkrétní použitelnost při řešení praktických úloh.

Úvod do práce s RaspBerry Pi a Pythonem pro učitele SŠ

Cílem kurzu je vytvoření jednoduchého obvodu řízeného pomocí jednodeskového počítače RaspBerry Pi s operačním systémem Linux a programovaného pomocí jazyka Python.

Základy práce s Arduino pro učitele SŠ

Seznámení s platformou Arduino a s možnostmi využití v odborných předmětech SŠ bez nutnosti oborového zaměření. Kurz směřuje k základům robotiky s využitím uvedené platformy.

Základy zpracování grafiky na PC

Pedagogičtí pracovníci se v rámci programu na seminářích seznámí se základními postupy zpracování grafiky na počítači využitelnými přímo ve výuce, při tvorbě prezentací a prakticky si tyto znalosti ověří. V rámci kurzu proběhne  úvod do multimédií, práce s rastrovou grafikou, práce s vektorovou grafikou.

Základy zpracování zvuku a videa

Pedagogičtí pracovníci se v rámci programu na seminářích seznámí se základními postupy zpracování zvuku a videa na počítači využitelnými přímo ve výuce nebo při její přípravě a prakticky si tyto znalosti ověří.

Neakreditované kurzy pro učitele

Vize skrze termovizi

Termovize nám ukazuje jevy neviditelné lidským okem. Napříč biologií, geografií a fyzikou se účastníci dozvědí o principech termovize a jejím použití v rozmanitých oborech, ale zejména při hodnocení projevů distribuce energie v ekosystémech a možnosti detekce zdravotního stavu vegetace. Bude ukázán i klimatizační efekt vegetace a popsán její význam při snižování teplot v městském prostředí. Odpolední kurz zahrnuje teoretickou přednášku s diskuzí a praktickými ukázkami měření teplot pomocí termovizní kamery.

Globální změny a trendy ve světě v souvislostech a obrazech

Je jednodenní kurz s přednáškou o změně klimatu v širších souvislostech. Pomocí webových a geoinformatických nástrojů ukážou pedagogové jak toto téma názorně prezentovat a vybrané aspekty vizuálně demonstrovat ve výuce. Součástí bude i interaktivní hra využívající schopnosti analyzovat data z různých zdrojů, orientovat se v terénu a vnímat detaily svého okolí.

Ekologické metody Život v půdě a ve vodě

Účastníci se dozvědí, z jakých složek se skládá půdní a vodní ekosystém, jaké organismy žijí v půdě a ve vodě, jak půda dýchá, jak spolupracují rostliny a půdní mikroorganismy, podívají se na živočichy, kteří tam žijí a naučí se některé určovat. Víkend je také zaměřen na demonstrace jednoduchých metod stanovení biologických a chemických parametrů půdy a vody, které by měly být proveditelné na střední škole.

Základy astrobiologie

Astrobiologie je nový, dynamicky se rozvíjející vědní obor, který se zabývá hledáním života ve vesmíru. Rozsah kurzu pokryje základní cíle astrobiologie, tj. definování povahy a rozšíření obyvatelných prostředí ve vesmíru, průzkum planet/měsíců Sluneční soustavy, studium vzniku a evoluce života, popis diverzity, adaptací a limitace života, další možný vývoj života a jeho přežívání mimo Zemi a rozpoznání známek života na jiných planetách/měsících. Víkend je určen učitele přírodních věd na SŠ a gymnázií, vedoucí přírodovědných kroužků.

Pojďme si započítat – pátek a sobota s matematikou

Na akci budou účastníci počítat a řešit netradiční úlohy, které je budou bavit a možná zaujmou i jejich studenty. Ukážeme si matematické příklady, které řeší studenti na SŠ nebo u přijímaček na VŠ v různých státech světa.  Na jednoduchých aplikacích předvedeme, k čemu může být matematika dobrá nematematikům. Budeme také šifrovat.

Laboratorní víkend chemie I a II

Oba dva laboratorní víkendy chemie jsou určené pro učitele chemie a jejich motivované studenty.

 • Předpokládaná kapacita semináře: 10 účastníků
 • Hodinová dotace: 6 hodin (kurz je jednodenní)
 • Místo konání: Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
 • Účastnický poplatek: zdarma

Laboratorní víkend chemie I: Elektrochemické metody:
Účastníci si zopakují principy konduktometrie a potenciometrie a ukáží si praktické aplikace: u konduktometrie ověření čistoty vody v laboratoři, u potenciometrie si stanoví disociační konstanty dvojsytné slabé kyseliny.

Laboratorní víkend chemie II: UV/VIS spektofotometrie:
Účastníci si zopakují základní veličiny a vztahy používané ve spektrofotometrii a sestrojí si spektrofotometrickou kalibrační křivku pro velmi citlivé stanovení iontů kovů.

 

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0