Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů - DVPP

Přírodovědecká fakulta JU je akreditována v systému DVPP v programech k rozšíření odborné kvalifikace - učitelství matematiky, fyziky, informatiky a chemie a biologie pro SŠ. 

Přihlášky přijímáme do 31.7. 2023 (pro zahájení studia v zimním semestru).

Rozšíření učitelské kvalifikace o další předmět - matematika, fyzika, informatika, chemie a biologie pro SŠ

Studium k rozšíření odborné kvalifikace o další předmět připraví absolventy učitelských oborů pro SŠ pro výuku dalšího aprobačního předmětu.

Přihlášky:

Forma studia: fyzika, informatika, matematika: kombinovaná, chemie a biologie: prezenční

Rozsah: 250 hodin (max. 5 semestrů), biologie 326 hodin (max 4 semestry)

Účastníci kurzu budou evidování v informačním systému fakulty (STAG) obdobně jako ostatní studenti fakulty. Studium bude kontrolováno formou zápočtů a zkoušek v jednotlivých kurzech, k ukončení programu bude účastník prezentovat a obhajovat závěrečnou práci.

Cena kurzu za 1 semestr: matematika 4 840 Kč, fyzika 4 840 Kč, informatika 5 480 Kč, chemie 4 840 Kč, biologie 6 455 Kč

Odborní garanti programů: Doc. RNDr. Ing. Jana Kalová, Ph.D. (matematika), Mgr. Václav Šlouf, Ph.D. (fyzika), Mgr. Jiří Pech, Ph.D. (informatika), Mgr. Michal Kutý, Ph.D. (chemie), Mgr. Josef Juráň, Ph.D. (biologie)

Informace: ucitelstvi(at)prf.jcu.cz

Obsahy studia

Matematika (garant Doc. RNDr. Ing. Jana Kalová, Ph.D.)

Lineární algebra, Matematická analýza I, Základy matematické logiky, Diskrétní matematika, Lineární algebra 2, Matematická analýza II, Geometrie 1, Didaktika matematiky I, Matematická analýza III, Didaktika matematiky II, Úvod do diferenciálních rovnic, Matematická analýza IV, Metody řešení úloh SŠ, Algebra, Numerická matematika 1

Fyzika (garant Mgr. Václav Šlouf, Ph.D.)

Fyzika I (mechanika, molekulová fyzika a termika), Fyzika II (elekřina a magnetismus), Fyzika III (kmitání, vlnění, akustika, optika), Fyzika IV (atomová fyzika, základy kvantové mechaniky, základy speciální teorie relativity), Matematika, Matematika pro fyziky I, Matematika pro fyziky II, Elektronika, Fyzika pevných látek, Astronomie a astrofyzika, Didaktika fyziky pro SŠ I, Didaktika fyziky pro SŠ II, Základy fyzikálních měření, Praktikum pokusů pro SŠ I, Praktikum pokusů pro SŠ II

Informatika (garant Mgr. Jiří Pech, Ph.D.)

Povinné předměty:
Didaktika informatiky (všeobecná), Didaktika programování I, Didaktika programování II, Didaktika informatiky na odborných školách.

Povinně volitelné předměty:
Navrhování mikropočítačových systémů, Objektové programování I, Architektura počítačů III, Koučing a mentoring, Computer Hardware, Počítačová kriminalita, Základy práce s Arduino pro učitele SŠ, Úvod do práce s RaspBerry Pi a Pythonem pro učitele SŠ, Pokročilé webové technologie.

Chemie (garant Mgr. Michal Kutý, Ph.D.)

Chemická laboratorní technika, Anorganická chemie I, Anorganická chemie II, Chemické výpočty a názvosloví, Technika a didaktika školních pokusů, Kompendium organické chemie, Základy analytické chemie, Obecná a fyzikální chemie pro chemiky, Biochemie I, Didaktika anorganické a organické chemie, Repetitorium chemie

Biologie (garant Mgr. Josef Juráň, Ph.D.)

Základy buněčné biologie/Genetika/Fylogeneze a diverzita organismů/Biologie protist/Mykologie/Botanika vyšších rostlin/Zoologie bezobratlých/Zoologie obratlovců/Zoologická exkurze/Mykologická exkurze/Botanická exkurze/Evoluční biologie člověka/Fyziologie živočichů a člověka/Fyziologie rostlin/Základy funkční anatomie člověka/Biogeochemické cykly/Ekologie a biogeografie biomů/Ekologie/Seminář z praktické didaktiky přírodních věd/Didaktika praktických cvičení z biologie

Rozšíření učitelské kvalifikace na jiný stupeň školy – ze ZŠ na SŠ - matematika, fyzika, informatika, chemie, biologie

Studium k rozšíření odborné kvalifikace na jiný stupeň školy připraví absolventy učitelství pro 2. stupeň ZŠ na výuku na SŠ.

Přihlášky:

Forma studia: fyzika, informatika, matematika: kombinovaná, chemie a biologie: prezenční

Rozsah: 200 hodin, biologie 266 hodin (max. 4 semestry)

Účastníci kurzu budou evidování v informačním systému fakulty (STAG) obdobně jako ostatní studenti fakulty. Studium bude kontrolováno formou zápočtů a zkoušek v jednotlivých kurzech, k ukončení programu bude účastník prezentovat a obhajovat závěrečnou práci.

Cena kurzu za 1 semestr: matematika 4 860 Kč, fyzika 4 860 Kč, informatika 6 235 Kč, chemie 4 860 Kč, biologie 5355 Kč

Odborní garanti programů: Doc. RNDr. Ing. Jana Kalová, Ph.D. (matematika) , Mgr. Václav Šlouf, Ph.D. (fyzika), Mgr. Jiří Pech, Ph.D. (informatika), Mgr. Michal Kutý, Ph.D. (chemie), Mgr. Josef Juráň, Ph.D. (biologie)

Informace: ucitelstvi(at)prf.jcu.cz

Obsahy studia

Matematika (garant Doc. RNDr. Ing. Jana Kalová, Ph.D.)

Didaktika matematiky I, Didaktika matematiky II, Didaktika matematiky III, Metody řešení úloh SŠ, Diskrétní matematika, Matematická analýza IV, Geometrie 2, Numerická matematika 1, Úvod do diferenciálních rovnic, Souvislá pedagogická praxe, Konzultace závěrečné práce.

Fyzika (garant Mgr. Václav Šlouf, Ph.D.)

Didaktika fyziky pro SŠ I, Didaktika fyziky pro SŠ II, Řešení fyzikálních úloh pro SŠ I, Řešení fyzikálních úloh pro SŠ II, Praktikum pokusů pro SŠ I, Praktikum pokusů pro SŠ II, Teorie relativity a pole, Teoretická mechanika, Termodynamika a statistická fyzika, Kvantová teorie I, Souvislá pedagogická praxe na SŠ, Konzultace závěrečné práce.

Informatika (garant Mgr. Jiří Pech, Ph.D.)

Povinné předměty: 
Didaktika informatiky, Didaktika programování I, Didaktika programování II, Počítačové sítě I

Povinně volitelné předměty:
Úvod do práce s RaspBerry Pi a Pythonem pro učitele SŠ, Základy práce s Arduino pro učitele SŠ, Základy webových technologií, Pokročilé webové technologie, Robotika I, Administrace UNIXu - týdenní praktikum, 3D modelování a tisk.

Chemie (garant Mgr. Michal Kutý, Ph.D.)

Didaktika obecné a fyzikální chemie, Technika a didaktika školních pokusů, Didaktika anorganické a organické chemie, Didaktika biochemie, Repetitorium chemie, Výuka chemie pro učitele SŠ, Repetitorium obecné a fyzikální chemie, Repetitorium analytické chemie, Biochemie I, Souvislá pedagogická praxe

Biologie (garant Mgr. Josef Juráň, Ph.D.)

Základy buněčné biologie/Genetika/Fylogeneze a diverzita organismů/Biologie protist/Mykologie/Botanika vyšších rostlin/Zoologie bezobratlých/Zoologie obratlovců/Zoologická exkurze/Mykologická exkurze/Botanická exkurze/Evoluční biologie člověka/Fyziologie živočichů a člověka/Fyziologie rostlin/Základy funkční anatomie člověka/Biogeochemické cykly/Ekologie a biogeografie biomů/Ekologie/Seminář z praktické didaktiky přírodních věd/Didaktika praktických cvičení z biologie

  

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0