Katedra parazitologie

Semináře katedry

Harmonogram seminářů

Semináře katedry se konají vždy od 13:30 hod. (do 14:45) v posluchárně C2 budovy C PřF JU.

Přehled seminářů v roce 2023 (letní semestr):
- stupeň studia a školitele přednášejících studentů naleznete v záložce Lidé a kontakty - Studenti.

Datum

Přednášející

Téma

16.2.

Viktoriia Vyshnevska

... [Bc. student; in ...]
2.3.

...

 

...

16.3.

Kateřina Hniličková

 

 

 

Natália Farmadin

Produkce rekombinantního proteinu CSL ze signální dráhy Notch u druhu Sphaerospora molnari (Cnidaria: Myxozoa). [Bc. student; in Czech]

 

... [Mgr. student; in Czech, slides in English]

30.3.

Šárka Tesařová

Zuzana Zadinová

Viktoriia Vyshnevska

... [Mgr. student; in Czech, slides in English]

... [Mgr. student; in Czech, slides in English]

... [Bc. student; in...]

13.4.

Anežka Santolíková

 

Tamás Dobai

... [Ph.D. student; in English]

 

... [Ph.D. student; in English]

27.4.

Monika Bürgerová

 

 

Petra Kundid

Biodiverzita myxozoí v přehradní nádrži Římov zjištěná analýzou environmentální DNA. [Mgr. student; in Czech, slides in English]

 

... [Ph.D. student; in English]

11.5.

Insan Habib

 

Masoud Nazarizadeh

... [Ph.D. student; in English]

 

... [Ph.D. student; in English]


...

...

 


...

 

 

Požadavky na semináře

Na našem katedrovém semináři prezentují: ti studenti (jakýchkoliv oborů Bc., Mgr. nebo Ph.D.), kteří plánují na naší katedře obhajovat svoji závěrečnou práci.
Příklady:
- student oboru Parazitologie plánující obhajovat práci na Katedře parazitologie → zapisuje si seminář naší katedry.
- student jiného oboru plánující obhajovat práci na Katedře parazitologie → zapisuje si seminář naší katedry.
- student jiného oboru, který si naší katedře svoji práci pouze vypracovává (např. v naší laboratoři nebo pod školitelem z naší katedry), ale obhajovat ji bude na jiné katedře → nezapisuje si seminář naší katedry, ale zapisuje si seminář té katedry, na které bude obhajovat.

Povinnost prezentovat na katedrovém semináři:

studenti bakalářského stupně: minimálně 2× za studium, v českém jazyce

studenti magisterského stupně: minimálně 1× ročně, v českém jazyce se slajdy v angličtině

doktorandi: minimálně 1× ročně, v anglickém jazyce

Povinnost studentů referovat na katedrovém semináři se řídí Opatřením děkana č. D48 (studenti bakalářského a magisterského stupně), jehož poslední aktualizace nabyla účinnosti dne 15.3. 2021, a Opatřením děkana č. D62 (doktorandi).

Na semináři student prezentuje téma zaměření své kvalifikační práce. V prvním roce studia se předpokládá, že student ještě nemá mnoho vlastních výsledků, tudíž se předpokládá prezentace dosud známých faktů k dané problematice (úvod do problematiky), a prezentace metodiky a cílů práce. Studenti se hlásí na termíny prezentací Janě Kvičerové (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.). Studenti, kteří v daném semestru plánují obhajovat, by se měli přihlásit k prezentaci s dostatečným předstihem před odevzdáním závěrečné práce, aby stihli zapracovat případné kritické poznámky a připomínky.

Předmět KPA/181 (Seminář mag. oborů - parazitologie; garant J. Kvičerová) běží dohromady s předmětem KPA/805 (Doktorandský seminář; garant E. Nováková).

! Důležité upozornění pro doktorandy: předmět KPA/805 si zapisujte POUZE V TĚCH SEMESTRECH, VE KTERÝCH BUDETE PREZENTOVAT. !

ZÁPOČET za předmět KPA/181 uděluje studentům bakalářského a magisterského stupně studia Jana Kvičerová, doktorandům za předmět KPA/805 Eva Nováková.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0