Katedra parazitologie

Semináře katedry

Harmonogram seminářů

Semináře katedry se konají vždy od 13:30 hod. (do 14:45) v posluchárně C2 budovy C PřF JU.

Přehled seminářů v roce 2023 (letní semestr):
- stupeň studia a školitele přednášejících studentů naleznete v záložce Lidé a kontakty - Studenti.

Datum

Přednášející

Téma

16.2.

Viktoriia Vyshnevska

Biology and phylogeny of Anisakid nematodes. [Bc. student; in Czech]

16.3.

Kateřina Hniličková

 

 

 

Kateřina Vránková

 

 

 

Natália Farmadin

Produkce rekombinantního proteinu CSL ze signální dráhy Notch u druhu Sphaerospora molnari (Cnidaria: Myxozoa). [Bc. student; in Czech]

 

Ekologie evolučních strategií parazitů: prevalence specializované a generalistické linie vši Polyplax serrata na myšicích r. Apodemus. [Bc. student; in Czech]

 

Mikrobiomy krevsajících členovců z oblastí Spojených států amerických. [Mgr. student; in Czech, slides in English]

30.3.

Viktoriia Vyshnevska

 

 

Zuzana Zadinová

 

 

Šárka Tesařová

 

Diversity of anisakids from Antarctic fishes. [Bc. student; in Czech]

 

Porovnání metabolismu symbiontů krevsajícího hmyzu. [Mgr. student; in Czech, slides in English]

 

Gut microbial communities of endangered European ground squirrels associated with different food resources and occurrence of intestinal parasites. [Mgr. student; in Czech, slides in English]

13.4.

Anežka Santolíková

 

 

 

Tamás Dobai

Parasitic cnidarians: comparative genomics and host-parasite interactions of unexplored lineages. [Ph.D. student; in English]

 

Production of Sphaerospora molnari Cathepsin L2 recombinant protein. [Ph.D. student; in English]

20.4.

Monika Bürgerová

Biodiversity of myxozoan parasites in Římov Reservoir determined by environmental DNA analysis. [Mgr. student; in Czech, slides in English]

4.5.

Veronika Rybaříková

 

 

 

Caroline Jepkorir Kibet

 

 

Petra Kundid

 

Kvantifikace střevního prvoka, Blastocystis ST3, s využitím qPCR v experimentálních zvířatech, s možnou aplikací na pacienty se střevními záněty. [Bc. student; in Czech]

 

Diversity of bird schistosomes in Europe with record of three new lineages. [Ph.D. student; in English]

 

Transmission strategies of model trematodes from first intermediate snail hosts. [Ph.D. student; in English]

11.5.

Insan Habib

 

 

 

Masoud Nazarizadeh

Exploring the complexities of Triatominae symbioses: Interactions with Bacteria and Insect-Specific Viruses. [Ph.D. student; in English]

 

The first draft of genome and comparative transcriptome profiling of Ligula intestinalis life stage. [Ph.D. student; in English]


...

...

 


...

 

 

Požadavky na semináře

Na našem katedrovém semináři prezentují: ti studenti (jakýchkoliv oborů Bc., Mgr. nebo Ph.D.), kteří plánují na naší katedře obhajovat svoji závěrečnou práci.
Příklady:
- student oboru Parazitologie plánující obhajovat práci na Katedře parazitologie → zapisuje si seminář naší katedry.
- student jiného oboru plánující obhajovat práci na Katedře parazitologie → zapisuje si seminář naší katedry.
- student jiného oboru, který si naší katedře svoji práci pouze vypracovává (např. v naší laboratoři nebo pod školitelem z naší katedry), ale obhajovat ji bude na jiné katedře → nezapisuje si seminář naší katedry, ale zapisuje si seminář té katedry, na které bude obhajovat.

Povinnost prezentovat na katedrovém semináři:

studenti bakalářského stupně: minimálně 2× za studium, v českém jazyce

studenti magisterského stupně: minimálně 1× ročně, v českém jazyce se slajdy v angličtině

doktorandi: minimálně 1× ročně, v anglickém jazyce

Povinnost studentů referovat na katedrovém semináři se řídí Opatřením děkana č. D48 (studenti bakalářského a magisterského stupně), jehož poslední aktualizace nabyla účinnosti dne 15.3. 2021, a Opatřením děkana č. D62 (doktorandi).

Na semináři student prezentuje téma zaměření své kvalifikační práce. V prvním roce studia se předpokládá, že student ještě nemá mnoho vlastních výsledků, tudíž se předpokládá prezentace dosud známých faktů k dané problematice (úvod do problematiky), a prezentace metodiky a cílů práce. Studenti se hlásí na termíny prezentací Janě Kvičerové (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.). Studenti, kteří v daném semestru plánují obhajovat, by se měli přihlásit k prezentaci s dostatečným předstihem před odevzdáním závěrečné práce, aby stihli zapracovat případné kritické poznámky a připomínky.

Předmět KPA/181 (Seminář mag. oborů - parazitologie; garant J. Kvičerová) běží dohromady s předmětem KPA/805 (Doktorandský seminář; garant E. Nováková).

! Důležité upozornění pro doktorandy: předmět KPA/805 si zapisujte POUZE V TĚCH SEMESTRECH, VE KTERÝCH BUDETE PREZENTOVAT. !

ZÁPOČET za předmět KPA/181 uděluje studentům bakalářského a magisterského stupně studia Jana Kvičerová, doktorandům za předmět KPA/805 Eva Nováková.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0