Katedra parazitologie

Lidé a kontakty

Zaměstnanci a pedagogové

Vedoucí katedry:

doc. RNDr. Jan Štefka, Ph.D.

Profesoři:

prof. RNDr. Václav Hypša, CSc.

Docenti:

doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc.

doc. RNDr. Jan Štefka, Ph.D.

doc. RNDr. Eva Nováková, Ph.D.

Odborní asistenti:

MVDr. Jana Kvičerová, Ph.D.

RNDr. Marie Jalovecká, Ph.D.

Externí pedagogové (part-time):

RNDr. Ivan Fiala, Ph.D.

prof. RNDr. Tomáš Scholz, CSc.

Postdoktorandi:

RNDr. Jana Martinů, Ph.D.

Anna Maria Floriano, Ph.D.

Hassan Tarabai, Ph.D.

Ph.D. studenti:

RNDr. Klára Brdíčková (studium přerušeno)

MSc. Ana Maria Osório de Barros Almeida Filipe

MSc. Tamás Dobai

MSc. Insan Habib

Caroline Jepkorir Kibet (studium přerušeno)

MSc. Petra Kundid

Mgr. Martina Lisnerová

RNDr. Aneta Maršíková (studium přerušeno)

Mgr. Hynek Mazanec

MSc. Tanisha Moons

RNDr. Jana Říhová

Mgr. Anežka Santolíková

Mgr. Hana Tykalová

Techničtí pracovníci a laboranti:

Mgr. Jan Zima, Ph.D. - laboratoř

Mgr. Roman Hrdlička - chovy parazitických ploštic

Mgr. Jitka Kocková - sekvenátor Illumina

MSc. Vita Kuročkina (part-time) - laboratoř

Mgr. Lubica Makušová - skupina Marie Jalovecké

Abdul Haq Shaik, Ph.D. - laboratoř

Sekretářka:

Ing. Lenka Štifterová

.

Kontakty

 

 Kmenoví zaměstnanci katedry
 (rok 2022)
 Linka
 (předvolba
 je 38 777)
  Číslo dveří
  E-mail
 
  prof. RNDr. Václav Hypša, CSc.

  6276   02 049
  (budova C PřF)
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc.   6320   00 005
  (budova CPE PřF)
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  doc. RNDr. Eva Nováková, Ph.D.   6295   02 045
  (budova C PřF)
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  MVDr. Jana Kvičerová, Ph.D.   6273   02 037
  (budova C PřF)
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  RNDr. Marie Jalovecká, Ph.D.   6222   01 011
  (budova C PřF)
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  RNDr. Ivan Fiala, Ph.D.
  (part-time)
  5450   109
  (PAÚ BC AVČR)
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  prof. RNDr. Tomáš Scholz, CSc.
  (part-time)

  5431   207
  (PAÚ BC AVČR)
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  Ing. Lenka Štifterová (sekretářka)   6271   02 035
  (budova C PřF)
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Studenti

V tabulce jsou uvedeni studenti katedry a jimi řešené práce (rok 2022, zimní semestr od 29.9. 2022):

(studenti, u kterých není uveden název práce, ho dosud nemají zapsaný ve STAGu)

.

  Příjmení Jméno   Název práce Školitel Typ práce
  BORSODI Šárka    Jalovecká
 Marie
 diplomová
 
  BRANIŠOVÁ

Vendula Charakterizace mitochondriálního genomu vybraných  myxosporeí: genomický a ultrastrukturální přístup  Fiala Ivan diplomová
  BRDÍČKOVÁ
  (přerušeno)
Klára Sledování zánětem indukované migrace mikrosporidií do ložiska zánětu Sak  Bohumil disertační
  BÜRGEROVÁ Monika Biodiverzita myxozoí v přehradní nádrži Římov zjištěná analýzou environmentální DNA  Fiala Ivan diplomová
  DEDECIUS Damián Struktura mikrobiomů odlišných genetických linií vší Polyplax serrata  Hypša  Václav  bakalářská
  DVORZHAK Veronika Kokcidie u volně žijících potkanů (Rattus norvegicus): detekce, diverzita, distribuce, prevalence a fylogenetické vztahy Kvičerová Jana  bakalářská
  DOBAI Tamás Proteases and protease inhibitors: major tools for crosstalk between fish hosts and myxozoan parasites Sojková Pavla  disertační
  FEDORCHENKO  Varvara Životní cykly motolic mořských živočichů ve Vysoké Arktidě  Ditrich Oleg  bakalářská
  FILIPE Ana Maria   Jalovecká Marie  disertační
  FILOVÁ Natália Mikrobiomy krevsajících členovců z pouštních oblastí Spojených států amerických Nováková Eva  diplomová
  HABIB Insan   Nováková Eva  disertační
  HNILIČKOVÁ Kateřina Rekombinantní produkce CSL proteinu ze signální dráhy Notch u druhu Sphaerospora molnari (Cnidaria: Myxozoa) Lövy Alena bakalářská
  JURANOVÁ Anna     bakalářská
  KIBET Caroline Jepkorir     disertační
  KOLÁČNÁ Karolína Biodiverzita a životní cykly mikrosporidií z vodního prostředí Fiala Ivan diplomová
  KUNDID Petra Transmission strategies and environmental factors shaping communities of trematode larvae in freshwater snails Soldánová Miroslava disertační
  MARŠÍKOVÁ
  (přerušeno)
Aneta Diverzita, epidemiologické pozadí a evoluční mechanismy hantavirů hlodavců
Kvičerová Jana disertační
  MAZANEC Hynek Isolation and characterization of extracellular vesicles of Hymenolepis diminuta Kuchta Roman disertační
  MOONS Tanisha A complex story of Triatominae microbiomes Nováková Eva disertační
 
  NAZARIZADEH

Masoud Population genomics of parasite adaption: new insights into diversification and speciation of parasites Štefka Jan disertační
 
  RYBAŘÍKOVÁ

Veronika   Jirků Kateřina bakalářská
  ŘÍHOVÁ Jana Evoluce genomu bakteriálních symbiontů krevsajícího hmyzu Hypša Václav disertační
  SANTOLÍKOVÁ Anežka Parasitic cnidarians: comparative genomics and host-parasite interaction of unexplored lineages Holzer Astrid disertační
  ŠEJNOHOVÁ Anna Střevní prvok Blastocystis sp. u nehumánních primátů a jejich ošetřovatelů v českých zoologických zahradách Jirků Kateřina diplomová
 
  TOMANCOVÁ

Veronika Úloha Toll dráhy v regulaci imunitní odpovědi klíštěte Hajdušek Ondřej diplomová
  VARGOVÁ Hana Diverzita linií Trypanosoma cruzi v přirozených vektorech rodu Triatoma na jihu USA Nováková Eva diplomová
  VRÁNKOVÁ Kateřina Ekologie evolučních strategií parazitů: prevalence specializované a generalistické linie vši Polyplax serrata na myšicích r. Apodemus Štefka Jan bakalářská
 
  ŽAHOUREK

Jakub Gastrointestinální paraziti plazů chovaných v zajetí: detekce, diverzita, distribuce, prevalence a fylogenetické vztahy, klinický stav takto parazitovaných plazů Kvičerová Jana diplomová
 
  ŽÁNOVÁ

Veronika Sledování proměnlivosti diverzity myxozoí na toku řeky Malše analýzou environmentální DNA Fiala Ivan diplomová


Studenti jiných kateder / fakult, které školí zaměstnanci KPA (rok 2022, zimní semestr od 29.9. 2022):

  Příjmení Jméno Název práce Školitel Typ práce Katedra
  FILCOVÁ Kristýna Vliv potravy na výskyt gastrointestinálních parazitů u domácích zvířat (psi, kočky, ježci, fretky) Kvičerová Jana diplomová FZE KAES
  KORDÍKOVÁ Lucie Výskyt hantavirů u hlodavců v urbánních oblastech a v lidské populaci Kvičerová Jana diplomová PřF KMB
  TESAŘOVÁ Šárka Gastrointestinální paraziti a střevní mikrobiom jako ukazatelé zhodnocení dopadů přikrmování veřejností na populaci sysla obecného Kvičerová Jana diplomová PřF učitelství
  ZADINOVÁ Zuzana Porovnání metabolismu symbiontů krevsajícího hmyzu   Hypša Václav diplomová PřF učitelství

 

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0