Katedra biologie ekosystémů

Pro studenty

Možnosti studia na KBE


Informace pro studenty


Uplatnění našich absolventů

 • Mgr. Lucie Vebrová
  Povodí Vltavy, s. p. - hydrobiolog

  Mou pracovní náplní jsou terénní odběry a následná determinace makrozoobentosu západočeských řek a potoků, současně se také podílím na pravidelném monitoringu vodních nádrží.

 • RNDr. Jan Altman, Ph.D.
  Botanický ústav AV ČR - vědecký pracovník

  Věnuji se výzkumu ekologie lesa, především s využitím letokruhových dat rekonstrukci disturbancí a vlivu klimatu na růst stromů.

 • Mgr. Jiří Pavlas
  Savencia Fromage & Dairy Czech Republic, a.s. - Safety & Security Manager (ekvivalent ESH manager)

  Mé zařazení je vedoucí pracovník, zodpovědný za bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP), požární ochranu (PO) a ochranu životního prostředí (OŽP) v organizaci. ESH Manager je zodpovědný za vývoj a implementaci politik a postupů BOZP a OŽP, za školení zaměstnanců v oblasti BOZP a OŽP a za řešení incidentů a nehod BOZP a OŽP, provádím preventivní požární dohled atd. Jsem odborně způsobilá osoba v prevenci rizik a odborně způsobilá osoba v požární ochraně. Vedle toho si jedu ještě jako OSVČ pár menších firem, kde působím jako poradce BOZP, PO případně ekologie.

 • Mgr. Jitka Burianová
  Ministerstvo životního prostředí, oddělení dobrovolných nástrojů a spolupráce s NNO

  Zabýváme se koordinací environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ČR.

 • Ing. Lukáš Veselý, Ph.D.
  Jihočeská univerzita v ČB, Fakulta rybářství a ochrany vod - vědecký pracovník

  Věnuji se výzkumu sladkovodních potravních řetězců.

 • Mgr. Jan Richtr
  OSVČ, nejčastěji v roli odborného konzultanta v tématech Adaptace měst na změn klimatu, ale nejvíce jako praktikující zahradník například pro IPR Praha či Skanska Residential

  Pohybuji se v tématu adaptace měst na změnu klimatu, jako konzultant nebo vedoucí projektů, zároveň se živím jako praktikující zahradník pečující o zelená veřejná prostranství a krajinu.

 • Ing. Veronika Stupková
  Povodí Vltavy, s.p., Vodohospodářská laboratoř České Budějovice - hydrobiolog

  Provádím mikrobiologická, chemická a fyzikálně-chemická stanovení povrchových a pitných vod.

 • RNDr. Veronika Šípová
  Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, referent na úseku vodního hospodářství

  Mojí náplní práce jsou odvolací řízení, přezkumy, stížnosti, prvoinstanční řízení ve věcech pochybností dle vodního zákona, problematika havárií dle vodního zákona a činnost kolem projektu Plzeňského kraje na zlepšení jakosti vody v nádrži Hracholusky a jejím povodí.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0