Oddělení jazyků

Pro studenty

SERR (CEFR)

V popisech kurzů používané zkratky SERR/CEFR označují Společný evropský referenční rámec (anglicky CEFR = Common European Framework of Reference for Languages), jenž popisuje, co by měl student zvládat na jazykových úrovních A1–C2. Jde o dokument Rady Evropy.

Rozřazovací testy

Rychlý rozřazovací test OJZ

Test založený na gramatice a slovní zásobě. Stáhnete si jej, vypracujete, opravíte podle klíče a dle tabulky zjistíte svou přibližnou úroveň. Vyplnění zabere max. 40 minut.

Vyhodnocení testu

Toto vyhodnocení je pouze orientační. Podrobnější a přesnější placement test testující jazykové dovednosti je k dispozici na našich webových stránkách (TOEIC placement test).

Počet správných odpovědí 0–15 16–35 36–55 56–75 76 - 95 96–120
Úroveň dle SERR A0 A1 A2 B1 B2 C1

 TOEIC Online Placement Test

Vzorový TOEIC test testující dovednosti reading a listening. Po jeho vyplnění získáte vyhodnocení, jaká je vaše úroveň ve výše uvedených dovednostech. Jeho vyplnění zabere 2 hodiny. 

LanguageCert Placement Test

Rychlý online rozřazovací test – 25 otázek typu multiple choice. Test je k dispozici na webové stránce LanguageCert zde.

Quote of the month

If you feel like you are losing everything, remember that trees lose their leaves every year, and they still stand tall and wait for better days to come.

Jazykové tipy:

Odpovědi na otázky a překlad citátu najdete níže.

 1. Jedna z častých položek v testech na Reading Comprehension bývá vazba zájmen. Ke kterému slovu v citátu se váže zájmeno they? Vysvětlete vaši volbu.
 2. Proč je ve větě použito slovo like?
 3. Jak v dané větě chápete výraz they still stand tall? Zkuste si to představit a podobně popsat, nejlépe v angličtině.
 4. Podívejte se nyní na závěr citátu za and a soustřeďte se na správné porozumění větné stavbě. Zkuste pak podobnou strukturu (sloveso s předložkou, podmětem a infinitivem) použít, když budete chtít říci např. Čekáme, až nám řekne šéf nebo Spoléhají se, že to koupíš.
 5. Zkuste větu parafrázovat, tj., tedy říci pomocí synonym (jiných slov než v originálu). Používání této techniky vám může pomoci postupně rozšiřovat vaši slovní zásobu.

Pozn.: Pozitivní, motivační citáty v angličtině na každý den nabízí řada aplikací i skupin na sociálních sítích, například Action for Happiness nebo Brainy Quote.

Odpovědi na otázky výše:

  1. Před zájmenem they stojí pouze podstatná jména trees a leaves, musí to tedy být jedno z nich. Logika a kontext napovídají, že se slovo vztahuje ke stromům (na rozdíl od listů mohou stát rovně a jsou vysoké).
  2. Slovo like zde není použité jako sloveso, nýbrž jako předložka. Jde o přirovnání, tedy cítíte se podobně, jako by se něco dělo.
  3. Doslova výraz ukazuje na pozici, kdy stojíme napřímení, s chodidly pohodlně od sebe a s hlavou vztyčenou. V přeneseném významu se používá k vyjádření hrdosti a odhodlání čelit čemukoli, podobně jako stromy v našem příkladu. Příklad popisu v angličtině z výkladového slovníku online: to stand with your back straight and your head raised, to be proud and feel ready to deal with anything.
  4. Stavba zkrácené vedlejší věty se někdy může lišit od českého pořadí slov. Alternativa „expect that better days will come“ má sice význam velmi podobný, ale věta není tak elegantní a krátká. Porovnejte slovosled s doslovným českým překladem: čekají, že přijdou lepší dny.
   Další příklady: We are waiting for the boss to tell us. They rely on you to buy it.
  5. Jde o metaforu, kterou můžeme chápat tak, že pocit neúspěchu či ztráty nám může pomoci překonat myšlenka na přirozený koloběh věcí ve světě. Něco ztratíme, aby pak mohlo přijít osvěžení v podobě nové, lepší věci. Po horších dnech přijdou lepší.
   English: If your life seems not to be going well at the moment, you should remember that just like leaves fall off trees regularly, you too can let go of the things that are holding you back and start anew. Trees will keep growing, expecting better days to arrive. Similarly, even if you feel like you have lost everything, you can ”still stand tall and wait for better days to come”.

Možný překlad citátu: Máte-li pocit, že všechno ztrácíte, pamatujte, že stromy každý rok ztrácejí listy a stále stojí hrdě a čekají na lepší dny.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0