Oddělení jazyků

Pro studenty

SERR (CEFR)

V popisech kurzů používané zkratky SERR/CEFR označují Společný evropský referenční rámec (anglicky CEFR = Common European Framework of Reference for Languages), jenž popisuje, co by měl student zvládat na jazykových úrovních A1–C2. Jde o dokument Rady Evropy.

Rozřazovací testy

Rychlý rozřazovací test OJZ

Test založený na gramatice a slovní zásobě. Stáhnete si jej, vypracujete, opravíte podle klíče a dle tabulky zjistíte svou přibližnou úroveň. Vyplnění zabere max. 40 minut.

Vyhodnocení testu

Toto vyhodnocení je pouze orientační. Podrobnější a přesnější placement test testující jazykové dovednosti je k dispozici na našich webových stránkách (TOEIC placement test).

Počet správných odpovědí 0–15 16–35 36–55 56–75 76 - 95 96–120
Úroveň dle SERR A0 A1 A2 B1 B2 C1

 TOEIC Online Placement Test

Vzorový TOEIC test testující dovednosti reading a listening. Po jeho vyplnění získáte vyhodnocení, jaká je vaše úroveň ve výše uvedených dovednostech. Jeho vyplnění zabere 2 hodiny. 

LanguageCert Placement Test

Rychlý online rozřazovací test – 25 otázek typu multiple choice. Test je k dispozici na webové stránce LanguageCert zde.

Quote of the month

Your journey is not the same as mine, and my journey is not yours, but if we meet on a certain path, may we encourage each other.

Jazykové tipy:

(Odpovědi na otázky a překlad citátu najdete níže.)

 1. Jaký je rozdíl mezi some a same?
 2. Mine je homonymum, tedy slovo s vice významy, zde jde dokonce o různé slovní druhy. Jaké jsou některé z jeho významů a jejich slovní druhy?
 3. Jak se mezi sebou liší slova podobného významu way, road, journey a path, která se do češtiny často překládají slovem cesta?
 4. Jak rozumíte poslední části věty, „may we encourage each other“?

Pozn.: Pozitivní, motivační citáty v angličtině na každý den nabízí řada aplikací i skupin na sociálních sítích, například Action for Happiness nebo Brainy Quote.

Odpovědi na otázky výše:

 1. Some je neurčité zájmeno používané před počitatelnými I nepočitatelnými podstatnými jmény ve významu „nějaký“. Same stojí většinou za určitým členem s významem „stejný, ten samý“.
 2. Podstatné jméno: důl (báň) nebo mina (zbraň), zájmeno: můj, sloveso: těžit
 3. Way se používá především jako způsob, jak se někam dostat, např. když popisujeme trasu.
  Road může být silnice i polní cesta, vždy je to hmatatelná spojnice mezi dvěma misty.
  Journey je opět výraz abstraktní, který se týká konkrétní cesty mezi dvěma body, např. cesty do práce, na dovolenou apod.
  Path, často footpath, je určena pro pěší, ale slovo se může používat i figurativně: path to prosperity, a new career path.
 4. Modální sloveso may se mimo jiné používá k vyjádření naděje či přání s významem „kéž by“. Může se vázat k různým osobám: May he rest in peace. May you both have a long, happy life together. May your baby grow up healthy and happy.

Možný překlad citátu: Tvá cesta není stejná jako ta má, a má cesta není tvá, ale potkáme-li se na jedné konkrétní, nechť se navzájem podpoříme.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0