Oddělení jazyků

Pro studenty

SERR (CEFR)

V popisech kurzů používané zkratky SERR/CEFR označují Společný evropský referenční rámec (anglicky CEFR = Common European Framework of Reference for Languages), jenž popisuje, co by měl student zvládat na jazykových úrovních A1–C2. Jde o dokument Rady Evropy.

Rozřazovací testy

Rychlý rozřazovací test OJZ

Test založený na gramatice a slovní zásobě. Stáhnete si jej, vypracujete, opravíte podle klíče a dle tabulky zjistíte svou přibližnou úroveň. Vyplnění zabere max. 40 minut.

Vyhodnocení testu

Toto vyhodnocení je pouze orientační. Podrobnější a přesnější placement test testující jazykové dovednosti je k dispozici na našich webových stránkách (TOEIC placement test).

Počet správných odpovědí 0–15 16–35 36–55 56–75 76 - 95 96–120
Úroveň dle SERR A0 A1 A2 B1 B2 C1

 TOEIC Online Placement Test

Vzorový TOEIC test testující dovednosti reading a listening. Po jeho vyplnění získáte vyhodnocení, jaká je vaše úroveň ve výše uvedených dovednostech. Jeho vyplnění zabere 2 hodiny. 

LanguageCert Placement Test

Rychlý online rozřazovací test – 25 otázek typu multiple choice. Test je k dispozici na webové stránce LanguageCert zde.

Quote of the month

Life is not about waiting for the storm to pass, but how to dance in the rain.

– Vivian Greene, britská spisovatelka (1904– 2003)

Jazykové tipy:

Odpovědi na otázky najdete níže:

  1. Jak si můžeme zdůvodnit použití gerundia (-ing) waiting?
  2. K jakému podstatnému jménu se váže sloveso pass?
  3. Jak byste vysvětlili, co větou chceme říci?

Pozn.: Pozitivní, motivační citáty v angličtině na každý den nabízí řada aplikací i skupin na sociálních sítích, například Action for Happiness nebo Brainy Quote.

Odpovědi na otázky výše:

  1. Sloveso waiting následuje po předložce about, a rozhodujeme-li se ze mezi použitím gerundia a infinitivu, je naším signálním slovem předložka, po kterých je nutné volit tvar -ing. Po how věty naopak zkracujeme infinitivem, jak je vidět ve druhé polovině věty. Obojí odpovídá českým slovesným tvarům, srovnejte: čekání – waiting, tančit – to dance.
  2. Jednoznačně napojeným slovem je storm, tedy (ne)čekáme na bouři, až přejde. Podobně můžeme vazbu použít i s jinými slovy včetně životných podstatných jmen: They waited for us to arrive. The teacher wanted/expected the students to take the test by the end of the week.
  3. Můžeme se domnívat, že nás věta vybízí k tomu, abychom se učili vyrovnat se s obtížemi, které nelze snadno vyřešit, a zároveň bychom se měli snažit zlepšovat sami sebe a tím i svůj život. Každá překážka nás totiž může něco naučit, tedy se z ní můžeme těšit (obrazně tančit).

Možný překlad citátu: Život není o čekání na to, až bouře přejde, ale jak tančit v dešti.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0