• Úvod
  • Uchazeči
  • Přijímací řízení

Přijímací řízení

Přijímací řízení

Navazující magisterské studium

E-přihláška - informace a registrace

Před vyplněním a registrací přihlášky věnujte pozornost následujícím informacím:

  • Přijímací řízení probíhá na fakultách, podmínky přijímacího řízení vyhlašuje děkan příslušné fakulty.
  • Ve formuláři E-přihlášky jsou nabízeny pouze ty obory, které příslušné fakulty umožňují registrovat v elektronické podobě.  Pouze k přihlášení ke studiu těchto oborů je možné formuláře E-přihlášek využít. Na ostatní obory je nutné se přihlásit prostřednictvím vyplněného tištěného formuláře přihlášky.
  • Veškeré své dotazy směřujte na studijní oddělení příslušné fakulty.

E-přihláška - vstup do vyplnění a registrace

Poplatky za přijímací řízení

Pro hrazení poklatků za prijímací řízení použijte následující údaje:

Název banky: ČSOB
Účet: 104725778/0300
Variabilní symbol: 6020106

Specifický symbol:

  1. rodné číslo bez lomítka (uchazeči o doktorské studium)
  2. u bakalářského a navazujícího magisterského přijímacího řízení číslo elektronické přihlášky vygenerované systémem elektronické registrace přihlášek

Poplatek za přijímací řízení je stanoven na 500 Kč. 

Student podává na každý obor samostatnou přihlášku a platí poplatek za každou přihlášku. Uchazeči na kombinace oborů podávají jednu přihlášku, kam uvedou oba obory, a platí jeden poplatek (500 Kč). 

Informace pro uchazeče ze Slovenské republiky

Pokud  Vaše banka  při provádění platby do zahraničí (do České republiky) nemá možnost  ve formuláři uvést údaj Variabilní symbol, který zajišťuje dodání Vaší platby fakultě, na kterou se hlásíte, doporučujeme tento postup:
Platbu proveďte u některé slovenské pobočky Československé obchodní banky a v jejím formuláři pro zahraniční platby napište příslušný variabilní symbol  6020106  do kolonky pro „účel platby“.
Nezapomeňte Vaši kopii formuláře uschovat pro reklamace, ale předem okopírovat a kopii zaslat spolu s písemnou přihláškou.

Informace pro uchazeče se specifickými potřebami

Uchazeč se specifickými potřebami (se zdravotním postižením, chronickým onemocněním či jinými zdravotními problémy) má právo využít při přijímací zkoušce a v případě přijetí i v průběhu studia podpůrná opatření a služby poskytované univerzitou. Pokud chce tento nárok uplatnit, musí v elektronické přihlášce vybrat možnost ANO v kolonce „Zohlednění specif. potřeb“. Po splnění všech administrativních náležitostí spojených s podáním přihlášky ke studiu ho budou kontaktovat pracovníci Centra podpory studentů se specifickými potřebami a seznámí ho s dalším postupem. Podrobnější informace lze získat na internetových stránkách centra (www.centrumssp.jcu.cz), e-mailem (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) nebo telefonicky (389 036 026). S pracovníky centra je také možné konzultovat vhodnost volby studijního programu ještě před podáním přihlášky ke studiu.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0