• Úvod
  • Fakulta
  • Aktuálně
  • Vyhlášení voleb do Akademického senátu JU pro období 2023-2026

Rozhodnutí rektora o konání voleb do Akademického senátu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro období 2023-2026

V souladu s čl. 4 Volebního řádu Akademického senátu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích vyhlašuji volby do Akademického senátu JU. K organizaci voleb jmenuji hlavní volební komisi ve složení:

Doc. Dr. Phil. Zdeněk Pecka (Pedagogická fakulta) - předseda
Ing. Roman Buchtele, Ph.D. (Ekonomická fakulta) - místopředseda
Petra Tesařová (Fakulta rybářství a ochrany vod)
Ing. Tomáš Pavlíček, Ph.D. (Fakulta zemědělská a technologická)
Mgr. Martin Kaplický, Ph.D. (Filozofická fakulta)
RNDr. Petr Veselý, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta)
Mgr. Michal Novotný (Teologická fakulta)
JUDr. Věra Pražmová, Ph.D. (Zdravotně sociální fakulta)

Přírodovědecká fakulta:

RNDr. Petr Veselý, Ph.D. - předseda
Mgr. Michaela Syrová, Ph.D. - místopředsedkyně
Ladislava Krausová
Petr Lunga
Klára Švihovcová RNDr.
Pavlína Věchtová, Ph.D.

Organizace a průběh voleb se řídí ustanoveními zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů a ustanoveními Volebního řádu AS JU. Dle Usnesení Akademického senátu JU ze dne 26. 9. 2023 se volby do AS JU pro období 2023-26 budou konat elektronicky.

prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr., v. r.
Rektor

V Českých Budějovicích dne 20. října 2023

Návrhy kandidátů do Akademického senátu Jihočeské univerzity

Volební komise jmenovaná rektorem JU tímto vyzývá členy akademické obce (akademičtí pracovníci působící na fakultě ve smyslu § 70 zákona a studenti řádně zapsaní ke studiu na PřF JU) k podávání návrhů na kandidáty do Akademického senátu Jihočeské univerzity pro volební období 2023-2026. PřF JU je v senátu zastoupena třemi akademickými pracovníky a dvěma studenty. Kandidáty do senátu může navrhnout každý člen akademické obce JU. Kandidáti se navrhují komisi písemně, návrhy shromažďuje sekretariát děkana fakulty (viz přiložený vzor návrhu kandidáta). Navržený kandidát do akademického senátu, může-li kandidovat do obou komor, smí kandidovat pouze do jedné z nich podle svého rozhodnutí. Funkce člena senátu je neslučitelná s funkcí rektora, prorektora, kvestora, děkana, proděkana, tajemníka fakulty a ředitele vysokoškolského ústavu nebo člena volební komise. Navrhování bude ukončeno 2. listopadu 2023 ve 12.00, poté bude zveřejněn seznam navržených kandidátů. 7. listopadu 2023 od 16.00 proběhne představení jednotlivých kandidátů na shromáždění akademické obce.

Volby se budou konat ve dnech 14. a 15. listopadu 2023, a to online formou. Detaily voleb budou ještě zveřejněny.

Za dílčí volební komisi

RNDr. Petr Veselý, Ph.D., předseda

seznam kandidátů do Akademického senátu JU 2023 za PřF

Představení kandidátů proběhne na shromáždění akademické obce v úterý 7.11.2023 od 16.00 v C2.

akademici:
Franta Zdeněk, RNDr., Ph.D.
Juráň Josef, Mgr., Ph.D.
Lisner Aleš, Mgr.
Novák Milan, PhDr., Ph.D.

studenti:
Applová Markéta, RNDr.
Dedecius Damián, Bc.
Koutská Anna, Mgr.
Prchalová Eva, Bc.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0