Opatření děkana D 108
 
o upřesnění podmínek při změně studijního programu a změně vzorového studijního plánu

ve znění ze dne 30. srpna 2023

Toto opatření upřesňuje postupy při změně studijního programu a vzorového studijního plánu podle článků 25 a 29 Studijního a zkušebního řádu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.


Článek 1
Změna studijního programu a vzorového studijního plánu

 1. Změna studijního programu může být realizována pouze na základě úspěšného dokončení prvního roku studia. Za úspěšné dokončení se považuje takové, kdy student získá nejméně 40 kreditů a současně v žádném povinném nebo povinně volitelném předmětu není klasifikován stupněm „nevyhověl/a“.
 2. O změnu vzorového studijního plánu může student požádat v průběhu studia.
 3. Ve výjimečných případech může o změnu programu požádat i přijatý, avšak dosud nezapsaný uchazeč.


Článek 2
Podávání žádostí

 1. Žádosti se podávají prostřednictvím studijního oddělení, a to vlastnoručně nebo digitálně podepsané. Žádost je rovněž možné podat prostřednictvím IS STAG.
 2. Žádost o změnu studijního programu:
  a. se podává nejpozději do konce desátého měsíce od začátku studia;
  b. musí obsahovat písemný souhlas garanta nového programu, případné číslo studenta a seznam předmětů, o jejichž uznání se současně žádá.
 3. Žádost o změnu vzorového studijního plánu:
  a. se podává v ke konci semestru
  b. musí obsahovat písemný souhlas garanta nového programu a případné číslo studenta.


Článek 3
Uznávání studijních povinností

 1. Uznávání studijních povinnosti při změně studijního programu
  a. Uznávají se známky a zápočty udělené za absolvování předmětů povinných a povinně volitelných z nového studijního plánu žadatele.
  b. Uznávají se známky 2 nebo lepší.
  c. Uznávají se známky ne starší jednoho roku.
 2. Při změně vzorového studijního plánu se uznávají všechny splněné předměty, a to podle jejich role v novém studijním plánu, tj. povinný/povinně volitelný/volitelný.


Článek 4
Závěrečná ustanovení

 1. Znění tohoto opatření platné od 27. října 2021 se zrušuje.
 2. Toto aktualizované znění nabývá účinnosti dnem vydání.


V Českých Budějovicích


prof. RNDr. František Vácha, Ph.D.
děkan PřF JU                 

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0