D116 - o upřesnění podmínek pro přijímání studentů do přeshraničních studijních programů

Opatření děkana
ve znění ze dne 1. února 2023

Přijímací řízení ke studiu ve všech studijních programech se uskutečňuje podle příslušných Rozhodnutí děkana vydávaných podle § 48 až 50 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů (dále jen Zákon) pro každý akademický rok. Toto Opatření upřesňuje přijímání do studijních programů realizovaných ve spolupráci se zahraničními vysokými školami.

Článek 1. Standardní přijímání ke studiu

Ke studiu v přeshraničních studijních programech přijímají partnerské vysoké školy uchazeče podle svých pravidel a ve vzájemné koordinaci. Uchazeč přijatý ke studiu jednou ze spolupracujících institucí je automaticky přijat ke studiu na instituci druhé.

2. Opakované přijímání studentů po ukončení studia

Pokud je studentovi přeshraničního studijního programu ukončeno studium na PřF JU podle § 56 nebo § 64-67 Zákona a současně není ukončeno studium na partnerské vysoké škole, je automatický zápis ke studiu ve stejném programu na PřF JU podle článku 1 tohoto opatření vyloučen. Student partnerské vysoké školy musí v případě zájmu o pokračování ve studiu v tomto programu projít přijímacím řízením na PřF JU, a to za podmínek a v termínech vyhlášených příslušným Rozhodnutím děkana.

Článek 3. Závěrečná ustanovení

Toto opatření vstupuje v platnost dnem vydání.

 

V Českých Budějovicích 1. února 2023

prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc.
děkanka PřF JU

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0