D74 - O bakalářských a magisterských zkouškách z jazyka na PřF JU

 1. V bakalářských studijních oborech
  •  Aplikovaná informatika,
  •  Biofyzika,     
  •  Biologie,
  •  Biomedicínská laboratorní technika,
  •  Chemie,
  •  Fyzika

   je povinnost složit bakalářskou zkoušku z angličtiny.  Přípravu ke zkoušce  a  organizaci          zkoušky zajišťuje oddělení jazyků PřF JU.

 2. V oborech
  • Aplikovaná matematika,
  • Mechatronika,
  • Měřicí a výpočetní technika,
  • Péče o životní prostředí,
  • a v kombinacích oborů pro vzdělávání

   lze skládat  bakalářskou zkoušku z němčiny namísto z angličtiny.
   Příprava na zkoušku z němčiny potřebné úrovně a složení zkoušky je zcela v režii studenta včetně finančních nákladů na externí výuku a získání certifikátu.

 3. Student, který se rozhodl pro zkoušku z němčiny, předloží mezinárodně uznávaný certifikát o složené zkoušce vedoucímu oddělení jazyků.
  Složená zkouška se pak uznává s následující klasifikací (na základě Goethe-Zertifikat):
  • 100 – 80 bodů B 2: klasifikace výborně
  • 79,5  - 70  B2: klasifikace výborně minus
  • 69,5 – 60 B2 nebo 100 – 90 B1 klasifikace  velmi dobře
  • 89 – 70 B1: klasifikace velmi dobře minus
  • 69 – 60 B1: klasifikace dobře

   U jiného mezinárodně uznávaného certifikátu z němčiny bude  možnost uznání posouzena   vedoucím oddělení jazyků či komisí jím jmenovanou, známka bude určena analogicky  podle   dosaženého výsledku.

 4. Student, který si vybral možnost skládat bakalářskou zkoušku z němčiny, si zapisuje (obvykle v 5. semestru studia) předmět Bakalářská zkouška z němčiny.
  Student, který již na začátku studia ví, že bude skládat Bakalářskou zkoušku z němčiny, si může ve 2. semestru studia (při zápisu) požádat o odpuštění předmětu Postupová zkouška z angličtiny (žádost bez administrativního poplatku).

 5. Certifikát o složení zkoušky z němčiny je potřeba předložit vedoucímu oddělení jazyků k uznání nejpozději dva týdny před konáním bakalářské státní zkoušky. V případě, že se jedná o jiný certifikát než Goethe-Zertifikät, je nutno takový certifikát předložit nejpozději tři týdny před konáním bakalářské státní zkoušky.
  Vedoucí oddělení jazyků vloží klasifikaci dle odst. 3 do STAGu a zapíše do indexu nejpozději čtyři dny před termínem státních zkoušek.
  Uznaná zkouška z němčiny je kreditována stejně jako bakalářská zkouška z angličtiny.

 6. Student, který chce pokračovat v magisterském studiu v jakémkoli odborném oboru, musí splnit podmínky přijímání včetně úspěšného absolvování přijímací zkoušky z angličtiny.
  Studenti, kteří v magisterském studiu pokračují v oborech Učitelství pro SŠ, nemusí skládat přijímací zkoušku z angličtiny ani nemají povinnost jazykové zkoušky v navazujícím magisterském studiu.

 7. V případě, že v budoucnu vznikne oprávněná potřeba skládání zkoušky z jiného jazyka než angličtina u dalšího oboru/dalších oborů, předloží vedoucí katedry/ústavu, která/který obor zajišťuje společně s garantem oboru návrh děkanovi fakulty a ten pro projednání možnosti realizace s oddělením jazyků předloží vedení fakulty ke schválení.

 8. Ustanovení tohoto opatření vstupují v platnost 1. září 2015. 

Ustanovením tohoto opatření se mohou řídit i současní studenti vyšších ročníků PřF JU zapsaní v oborech vyjmenovaných v odst. 2 a 6.

V Českých Budějovicích  20. srpna 2015

Prof. RNDr. František Vácha, Ph.D.
děkan Přírodovědecké fakulty JU

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0