D78 - O poplatcích za rigorozní řízení

ve znění ze dne 10. srpna 2021

Na základě § 46 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů stanovuji poplatek za úkony spojené s přijetím přihlášky k rigorózní zkoušce a s konáním této zkoušky 

5 000 Kč v případě, že se rigorózní zkouška koná nezávisle na magisterské, resp. doktorské státní zkoušce/obhajobě uchazeče.

500 Kč v ostatních případech.

Poplatek může být uhrazen na pokladně PřF JU nebo na účet.
Název banky: Československá obchodní banka a.s.
Adresa banky: Hroznova 63/1, České Budějovice
Účet: 104725778 / 0300 
Variabilní symbol: 01026 
Specifický symbol: rodné číslo uchazeče bez lomítka + jméno
Kopii dokladu o zaplacení poplatku za rigorózní řízení odevzdá uchazeč na studijním oddělení spolu s přihláškou k rigoróznímu řízení.

V Českých Budějovicích 10. 8. 2021

Prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc.
děkanka PřF JU

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0