D90 - O finanční podpoře přeshraničních studijních programů

Studentům, kteří studují 1. ročník studia daného studijního programu na partnerské zahraniční univerzitě, s níž je studijní program akreditován, je poskytována finanční podpora formou mimořádného stipendia.
Jedná se o podporu nenárokovou. O výši podpory v daném akademickém roce rozhoduje děkan fakulty.

Podpora je poskytována pouze těm studentům studijního programu, kteří byli do studia přijati na PřF JU.
O poskytnutí podpory není nutné žádat (podklady připraví studijní oddělení). 

Podpora je studentům vyplácena v měsících září až leden.
V prvním ročníku bakalářského studia v září je vyplacena dvojnásobná dávka na počáteční výdaje. 
Pro získání podpory pro měsíce únor až květen (u 1. ročníku bakalářského studia) a únor až červen (u 1. ročníku magisterského studia) se studenti musí ve stanoveném termínu v druhé polovině února dostavit na studijní oddělení PřF JU a předložit doklad ze zahraniční partnerské univerzity, že splnili za 1. semestr studia předměty v celkové kreditové hodnotě minimálně 20 kreditů; pokud toto ve stanoveném termínu nedoloží, je vyplácení finanční podpory zastaveno.

Pokud student vyjíždí na zahraniční partnerskou univerzitu znovu ve 3. ročníku bakalářského studia, je mu podpora ve výši stanovené děkanem vyplácena po dobu danou jako nejkratší nutná délka pobytu na partnerské univerzitě (pro program Biological Chemistry v období září až březen).

V 1. ročníku magisterského stupně studia je podpora ve výši stanovené děkanem vyplácena v období září až leden. Pro získání podpory pro období únor až květen platí stejná podmínka jako v prvním ročníku bakalářského studia (viz výše).

V Českých Budějovicích 24. září 2018

Prof. RNDr. František Vácha, Ph.D.
Děkan PřF JU

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0