Opatření děkana č. D90
o finanční podpoře přeshraničních studijních programů

ve znění ze dne 13. září 2023

Studentům přeshraničních studijních programů, kteří studují na partnerské zahraniční univerzitě, s níž je studijní program akreditován, může být poskytnuta finanční podpora formou mimořádného stipendia. Jedná se o podporu nenárokovou. O výši podpory v daném akademickém roce rozhoduje děkan fakulty.

 

Článek I

Podpora studentů v bakalářských studijních programech

Podpora je poskytována pouze těm studentům studijního programu, kteří byli do studia přijati na PřF JU.

Studentům bakalářského studijního programu Biological Chemistry je podpora vyplácena v Zimním semestru 1. ročníku, v Letním semestru čerpají podporu pouze v případě, že si zažádali o podporu přes program Erasmus, ale nezískali ji.

O poskytnutí podpory v měsících září až leden 1. ročníku není nutné žádat (podklady připraví studijní oddělení). V prvním ročníku bakalářského studia v září je vyplacena dvojnásobná měsíční dávka na počáteční výdaje.

Pro získání podpory pro měsíce únor až květen se studenti musí ve stanoveném termínu v druhé polovině února dostavit na studijní oddělení PřF JU a předložit doklad ze zahraniční partnerské univerzity, že splnili za 1. semestr studia předměty v celkové kreditové hodnotě minimálně 20 kreditů; pokud toto ve stanoveném termínu nedoloží, je vyplácení finanční podpory zastaveno.

Pokud student vyjíždí na zahraniční partnerskou univerzitu znovu ve 3. ročníku bakalářského studia, je mu podpora ve výši stanovené děkanem vyplácena po dobu danou jako nejkratší nutná délka pobytu na partnerské univerzitě (pro program Biological Chemistry v období září až březen) pouze v případě, že si student zažádal o podporu v rámci programu Erasmus a nezískal ji.

 

Článek II

Podpora studentů v navazujících magisterských studijních programech

V 1. ročníku magisterského stupně studia, resp. v ročníku, v průběhu kterého student studuje na partnerské univerzitě, je podpora ve výši stanovené děkanem vyplácena v období září až leden.

Pro získání podpory pro měsíce únor až červen se studenti musí ve stanoveném termínu v druhé polovině února dostavit na studijní oddělení PřF JU a předložit doklad ze zahraniční partnerské univerzity, že splnili za předchozí semestr studia předměty v celkové kreditové hodnotě minimálně 20 kreditů; pokud toto ve stanoveném termínu nedoloží, je vyplácení finanční podpory zastaveno.

 

Článek III

Ostatní ustanovení

Tento dokument nahrazuje znění ze dne 24. září 2018.

 

V Českých Budějovicích

 

Prof. RNDr. František Vácha, Ph.D.
Děkan Přírodovědecké fakulty JU

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0