D92 - Upravuje podporu postdoktorských pozic na PřF rozšiřující podporu rektorátních postdoktorských pozic na JU

Cílem podpory je přilákat na PřF kvalitní postdoky přinášející know-how z jiných pracovišť. Oproti rektorátní podpoře se podpora PřF snaží minimalizovat čas mezi podáním přihlášky a přijetím, a tím zvýšit pravděpodobnost, že kvalitní uchazeč nabízenou pozici přijme.

  1. Podmínkou pro udělení pozice fakultního postdoka je jeho kvalita a podání žádosti o pozici rektorátního postdoka dle pravidel JU[1].
  2. Vedení PřF posoudí žádosti a maximálně 3 postoupí vedení JU jako žádosti o rektorátní pozici. Současně rozhodne, kterému z uchazečů je PřF ochotna nabídnout fakultní pozici dle postupu popsaného níže.
  3. Nejvýše umístěnému kandidátovi (K) z okruhu uchazečů vybraných pro rektorátní podporu vedení PřF ihned[2] oznámí nabídku postdoktorské pozice s možností okamžitého nástupu (rektorátní pozice se otvírá od 1. 1. následujícího roku).
  4. Rozhodnutím vedení JU o udělení rektorátní postdoktorské pozice kandidátovi z PřF[3] mohou následně nastat dvě možnosti:
    1. Vedení JU přidělí univerzitní pozici kandidátovi K. Pokud v tu chvíli K již bude na PřF, bude přeřazen na financování z univerzitních prostředků (ze kterých může být podpořen po maximálně dobu uvedenou v žádosti, tj. celkový pobyt může být prodloužen o dobu zaměstnání jako fakultní postdok).
    2. Vedení JU vybere jiného uchazeče z PřF. Pak jsou pozice fakultní a univerzitní nezávislé, K plně financován fakultou a rektorátní postdok financován JU, oba po dobu uvedenou v žádostech.
  5. Pokud K pozici nepřijme, nebo přejde na pozici rektorátního postdoka, může vedení PřF nabídnout fakultní pozici postupně dalšímu z kandidátů dle bodu 2), pokud se v daném roce přihlásí více vynikajících postdoků.
  6. Postdoci (financovaní PřF či rektorátem), kteří požádali o maximální délku pozice[4], mohou požádat děkanku PřF o prodloužení pozice na dobu maximálně 3 roky. Žádost bude posouzena s ohledem na dosavadní výsledky a přínos fakultě.

V Českých Budějovicích dne 14. listopadu 2019

prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc.
Děkanka Přírodovědecké fakulty JU

[1] Dle současných pravidel probíhá příjem žádostí na fakultě do 31. 8. na formuláři: Formulář ZDE ke stažení.
[2] Dle současných pravidel do 15. 9.
[3] Nyní zpravidla v druhé polovině listopadu, ale udělení pozice může nastat i mnohem později, po odmítnutí nabídky výše hodnocenými uchazeči.
[4] V současnosti 24 měsíců.

  

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0