Opatření děkana D 92
O podpoře postdoktorských pozic na PřF rozšiřující podporu rektorátních postdoktorských pozic na JU

ve znění ze dne 16. srpna 2023

Cílem podpory je přilákat na PřF kvalitní postdoky přinášející know-how z jiných pracovišť. Oproti rektorátní podpoře se podpora PřF snaží minimalizovat čas mezi podáním přihlášky a přijetím, a tím zvýšit pravděpodobnost, že kvalitní uchazeč nabízenou pozici přijme.

1) Podmínkou pro udělení pozice fakultního postdoka je jeho kvalita a podání žádosti o pozici rektorátního postdoka dle pravidel JU[1].

2) Vedení PřF posoudí žádosti a maximálně 3 postoupí vedení JU jako žádosti o rektorátní pozici. Současně rozhodne, kterému z uchazečů je PřF ochotna nabídnout fakultní pozici dle postupu popsaného níže.

3) Nejvýše umístěnému kandidátovi (K) z okruhu uchazečů vybraných pro rektorátní podporu vedení PřF ihned[2] oznámí nabídku postdoktorské pozice s možností okamžitého nástupu (rektorátní pozice se otvírá od 1. 1. následujícího roku).

4) Rozhodnutím vedení JU o udělení rektorátní postdoktorské pozice kandidátovi z PřF[3] mohou následně nastat dvě možnosti:

4a) Vedení JU přidělí univerzitní pozici kandidátovi K. Pokud v tu chvíli K již bude na PřF, bude přeřazen na financování z univerzitních prostředků (ze kterých může být podpořen po maximálně dobu uvedenou v žádosti, tj. celkový pobyt může být prodloužen o dobu zaměstnání jako fakultní postdok).

4b) Vedení JU vybere jiného uchazeče z PřF. Pak jsou pozice fakultní a univerzitní nezávislé, K plně financován fakultou a rektorátní postdok financován JU, oba po dobu uvedenou v žádostech.

5) Pokud K pozici nepřijme, nebo přejde na pozici rektorátního postdoka, může vedení PřF nabídnout fakultní pozici postupně dalšímu z kandidátů dle bodu 2), pokud se v daném roce přihlásí více vynikajících postdoků.

6) Postdoci (financovaní PřF či rektorátem), kteří požádali o maximální délku pozice[4], mohou požádat děkana PřF o prodloužení pozice na dobu maximálně 3 roky. Žádost bude posouzena s ohledem na dosavadní výsledky a přínos fakultě.

 

Toto Opatření děkana nahrazuje Opatření děkanky ze dne 14.11.2019.

 

V Českých Budějovicích dne 16. srpna 2023

prof. RNDr. František Vácha, Ph.D.
děkan Přírodovědecké fakulty JU

[1] Dle současných pravidel probíhá příjem žádostí na fakultě do 6. 9. 2023 na formuláři

https://www.prf.jcu.cz/cz/veda-a-vyzkum/podpora-vedy-na-prf-ju

[2] Dle současných pravidel do 11. 9. 2023

[3] Nyní zpravidla v druhé polovině listopadu, ale udělení pozice může nastat i mnohem později, po odmítnutí nabídky výše hodnocenými uchazeči.

[4] V současnosti 24 měsíců.

 

 

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0