Centrum pro přírodovědné vzdělávání

Je místem setkávání a tvůrčí činnosti  studentů středních a vysokých škol, studentů učitelských oborů, VŠ i SŠ pedagogů.

ScienceLab

ScienceLab je laboratoř, kde nabízíme středoškolským studentům příležitost skutečně se ponořit do světa vědy.

Naším cílem je umožnit vám zkoumání přírodovědných témat vlastními experimenty a aktivitami.  Pokusíme se vás vtáhnout hlouběji do světa vědy, hlouběji, než byste se mohli dostat ve své školní výuce. Ukážeme Vám, jak lze provázat biologii, chemii, fyziku, informatiku, geografii a matematiku. Na vlastní kůži si vyzkoušíte moderní pedagogické postupy a nahlédnete pod pokličku výchovy nových učitelů.

A v neposlední řadě nabízíme možnost zažít prostředí vysoké školy!

Přihlašte celou třídu!

První tématický celek  „Hranice lidských smyslů“. Studentům nabídneme pět různých stanovišť, z nichž si každý vybere dvě.

Na konci si studenti formou krátkých prezentací navzájem představí, co se na jednotlivých stanovištích dozvěděli a každé téma prodiskutují.

Začátek workshopu je v 8:30 h (můžeme startovat i později), program trvá přibližně pět hodin.

Termíny (1.pololetí 2024):

22. února,

11. dubna,

16. května

20. června

Přihlášky do 10. února na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (Václav Šebelík)

Hranice lidských smyslů

Je prvním z nabízených témat. Hledejte hranice lidksých smyslů z pohledu přírodních věd na těchto stanovištích:

Stanoviště 1

Můžete prozkoumat hranice svého vidění, a to zjišťováním své slepé skvrny, porovnáním citlivosti tyčinek na modrou a červenou a pozorováním neviditelného záření. Poté se zaměříme na sluch a ověříme si, jaké frekvence jsme schopni slyšet. Nakonec pomocí experimentu zjistíme, zda reagujeme rychleji na světelný podnět, anebo na zvuk.

Stanoviště 2

Při přípravě krystalů anorganických solí a proteinů prozkoumáme interakce mezi molekulami a krystalizačními podmínkami, naučíme se používat automatickou pipetu. Zaměříme se na manipulaci s chemickými a fyzikálními parametry, které ovlivňují růst krystalů. Závěrem si porovnáme vlastnosti krystalů anorganických solí a proteinů.

Stanoviště 3

Nepodmíněné reflexy jsou jednoduché, zcela automatické reakce. Jsou vrozené s trvalým spojením smyslového a výkonného orgánu, za odpovídajících podmínek se dostavují vždy a stereotypně. Jejich existence je předem dána geneticky určeným průběhem nervových vláken. Na tomto stanovišti si vyzkoušíme jednoduché nepodmíněné reflexy a to s využitím pomůcek pro neurologii, pokus na patelární reflex a pokus o vytvoření podmíněného reflexu.

Dodatek: Vzhledem k povaze experimentů prosíme studenty, aby sis s sebou přinesli kraťasy a také aby počítali s tím, že si namočí obličej :-)

Stanoviště 4

Stroje a roboti zastanou mnoho práce za nás, fungují však odlišným způsobem než lidé (ultrazvukové senzory, teplotní senzory, servo motory, atd.). Předvedeme si humanoidní robot NAO a robotické rameno. Vyzkoušíme práci se vzdělávacím mikropočítačem Microbit, který umožňuje porozumět programování zábavným a praktickým způsobem. Pro svůj program studenti využijí programovatelná tlačítka, matici led diod, fotobuňku, gyroskop a další příslušenství, díky kterému vytvoří funkční model např. semaforu, kompasu i jiných zařízení a her. Pokročilejší studenti si vyzkouší práci s Raspberry Pi, nepájivým polem a příslušenstvím, které využijí pro svůj program v jazyce Python.

Stanoviště 5

Termovize a její aplikace pomocí třech experimentů. První experiment zahrnuje několik dílčích úloh pro zjištění schopnosti různých materiálů pohlcovat nebo odrážet dopadající záření (světlo). Druhý experiment zahrnuje práci s minimodelem města. Zjistíme, které materiály přispívají nejvíce k tepelnému ostrovu města a které projevy tohoto efektu snižují. Ve třetím experimentu použijeme topografickou mapu, do které zapíšeme teploty zvolených objektů (pole, louka, les, voda, zástavba) při známé průměrné teplotě vzduchu. Poté hodnoty porovnáme s hodnotami z termálního leteckého snímku.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0