Centrum pro přírodovědné vzdělávání

Je místem setkávání a tvůrčí činnosti  studentů středních a vysokých škol, studentů učitelských oborů, VŠ i SŠ pedagogů.

Workshopy pro středoškolské žáky

Program akcí leden - červen 2024

Milí studenti,

rádi bychom Vás pozvali na další cyklus velmi oblíbených workshopů pro středoškolské žáky. Zajímá Vás, jak se vyučují přírodní vědy na univerzitní půdě? A jak vypadá třeba příprava nových středoškolských učitelů v duchu STEM výuky?

Přijďte se k nám podívat!

Připravili jsme si pro Vás zážitkové programy, na jejichž přípravě a realizaci se společně podílí zkušení badatelé a studenti učitelských oborů Přírodovědecké fakulty JU.

V průběhu jednoho dne tak získáte skvělou možnost dozvědět se něco nového z Chemie, Fyziky, Biologie a Matematiky. Zároveň si budete moci prohlédnout moderní prostory vědecko-výzkumné instituce v neformálním doprovodu svých vrstevníků.

Účast na programech je zdarma, ale je limitována!

Své dotazy a zájem o účast prosím pište na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (Eva Gardianová)

Program v pdf ke stažení:

juni-uni-workshopy-leden-cerven-2024.pdf

juni-uni-workshopy-leden-cerven-2024-skladacka.pdf

Ptačí společenstva na krmítkách a jejich predátoři 

Program na 5-6 hodin, začátek v 8:30, počet studentů max. 12

Člověkem poskytovaná potrava na zimních krmítkách je pro mnoho druhů ptáků zásadním zdrojem potravy během období nedostatku a přitahuje často bohatá společenstva. Kromě druhů, kteří se přímo živí nabízenou potravou, ale přitahuje i predátory, kteří loví ptáky. Během workshopu otestujeme, zda přítomnost predátora v blízkosti krmítka ovlivní počet přilétajících ptáků, případně i jejich druhovou skladbu. Dopolední část programu proběhne v terénu, kde budeme určovat a počítat ptáky na krmítkách. Odpoledne proběhne statistická analýza nasbíraných dat společně s jejich vyhodnocením. 

DATUM: 7.3.

Od DNA k chromosomům – Molekulární praktika

Program na 5-6 hodin, předpokládaný začátek v 9:00, určeno pro max. 15 žáků 

Programem kurzu budou následující úlohy: příprava preparátů mitotických chromosomů z cibule, příprava meiotických preparátů ze saranče a izolace vlastní DNA. Budete si tak moci prohlédnout chromosomy na vlastní oči a porovnat, jak vypadají během různých fází dělení jádra buňky. K tomu si povíme něco o tom, jak dělení buňky probíhá a v čem se liší mitóza a meióza. Příprava meiotických preparátů bude spojena i s pitvou sarančí, takže se podíváme, jak taková saranče vypadá uvnitř (kdo nebude chtít, nemusí, materiálu bude i tak dost). Na závěr si vyizolujete vlastní DNA, kterou si pak v mikrozkumavce odnesete domů.

 DATUM: 7.2.

Dvojí pohled na DNA v laboratoři savčí vývojové biologie

Program určený pro 8 studentů, na cca 8 hodin, začátek v 8.30. 

V průběhu workshopu si ukážeme dvě základní metody práce s DNA v molekulární a vývojové biologii. První je vizualizace DNA přímo v buňce pomocí fluorescenčního barvení a konfokální mikroskopie, druhá je izolace DNA z buněk, amplifikace pomocí polymerázové řetězové reakce (PCR) a vizualizace pomocí gelové elektroforézy.
Prvním cílem bude pomocí zabarvení DNA v savčích vajíčkách pozorovat, jestli ve vajíčkách probíhá meióza. Druhým cílem bude v izolované DNA detekovat fragment DNA, kterého délka se liší u samců a samic, a na základě toho určit, jestli se jedná o vzorek samce nebo samice rypoše.
První část: Izolace vajíček - fluorescenční barvení DNA- mikroskopie
Druhá část: Izolace DNA - PCR - gelová elektroforéza
V přestávce: prohlídka „rypošária“, unikátního chovu dlouhověkých afrických hlodavců, na kterých zkoumáme samičí plodnost.

DATUM: 21.2 a 6.3.

Spektrofotometrické stanovení iontů dvojmocného železa v nízkých koncentracích

Program na 4-6 hodin, začátek v 8:30, počet studentů max. 12


Teoretický úvod: princip spektrofotomentrie v UV a VIS oblasti, měřené veličiny, absorpční spektrum, Lambert-Beerův zákon, spektrofotometrická kalibrační křivka; spektrofotometr – základní komponenty; barevné komplexy přechodných kovů – příklady, využití barevných komplexů pro stanovení iontů kovů v nízkých koncentracích.


Praktická část: proměření absorpčního spectra komplexu dvojmocného železa s 1,10-fenantrolinem;
sestrojení kalibrační křivky pro stanovení dvojmocného železa ve vodných roztocích v komplexu s 1,10-fenantrolinem; změření koncentrace železnatých iontů v neznámých vzorcích.

DATUM: 19.3. 

Jak pracuje půda a kdo v ní žije?

Program na 5-6 hodin, od 8:30, počet studentů - max. 12

Půda je nenahraditelnou složkou suchozemských ekosystémů. Na jejím fungování závisí jejich podoba a také existence lidské populace v současné podobě. V přednášce se dozvíte, jak půda vzniká a co a především kdo jí dává unikátní vlastnosti zadržovat vodu a živiny. Společně si pak v terénu půdu odebereme a v laboratoři si ukážeme, jak měříme její složení, obsah organické hmoty, úrodnost, a další vlastnosti, ale také aktivitu půdních organismů, které všechny důležité procesy v půdě zajišťují. Budete odcházet s vědomím, že půda je živý a bohatý systém, budete umět zjistit její základní vlastnosti a poznat, zda je zdravá.

DATUM: 4.4.

 

Mikrobiolog

Studenti si vyzkouší práci mikrobiologa. Seznámí se s principy sterilní práce v laboratoři a s přípravou laboratorního materiálu pro práci s bakteriemi. Odeberou vzorky z různých povrchů (včetně např. svých vlastních mobilních telefonů nebo rukou) a nanesou je na agarovou misku. Následně budou pozorovat jednotlivé bakterie z odebraných vzorků pod mikroskopem. 

DATUM: 7.3. a 18.4.

Rostliny ve stresu

Program je určen pro max. 10 studentů, na cca 8 hodin.

Stejně jako lidé, i rostliny mohou být, a jsou, ve stresu. A protože nemají „nožičky“ nemohou před stresem utéci. Působící stresy mohou být jak živého (např. patogeni), tak neživého (např. sucho) původu. V tomto semináři bychom vás chtěli s tím, co dělá rostlina ve stresu krátce seznámit a při té příležitosti vám v laboratoři ukázat jednoduché experimenty s nimi související. U biotického stresu provedete experiment kdy budete sledovat vliv spuštěné imunity na růst rostlin. U abitického stresu se zaměříte na vliv kyseliny abscisové, která je důležitým rostlinným hormonem regulujícím otevírání a zavírání průduchů, a sucha na transpiraci a teplotu listu. 

DATUM: 22. 5.

 

Molekulární metody v terénní zoologii

Program určený pro 8 až 10 studentů, na cca 8 hodin, začátek v 8:30


Workshop nabídne studentům základní představu o využití genetických a molekulárních metod ve výzkumu biologie živočichů v přírodě.
Cílem bude určit na základě analýzy DNA pohlaví z krevního vzorku opeřence, kterého si sami chytíme.


Pomocí polymerázové řetězové reakce (PCR) budeme detekovat specifický gen, který je umístěn v nerekombinantní části pohlavních chromozómů ptáků.


PCR je základní molekulární metoda, která umožňuje rychle a snadno namnožit požadovaný úsek DNA, založená na principu replikace nukleových kyselin. Při vhodném designu experimentu se může PCR sama o sobě stát metodou analytickou a poskytnout požadovaný výsledek.


Terénní část: odchyt ptáků, odběr genetického materiálu


Laboratorní část: izolace DNA, PCR, výsledná elektroforéza

DATUM: 6.6.

 

 

 

 

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0