O Cenu Karla Štulíka 2017

Katedra chemie Přírodovědecká fakulty JU ve spolupráci s Odbornou skupinou analytické chemie České společnosti chemické pořádá ve dnech 8. a 9. února 2017 SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ STUDENTSKOU VĚDECKOU PRÁCI V OBORU ANALYTICKÁ CHEMIE "O CENU KARLA ŠTULÍKA"

 

  PřF JU a Česká chemická společnost vyhlašují  

 

Soutěž o nejlepší studentskou práci v oboru Analytická chemie - O cenu Karla Štulíka

která tentokrát proběhne v nové budově C Přírodovědecké fakulty JU v Českých Budějovicích.

Závaznou přihlášku do soutěže je třeba poslat prof. Barkovi na email barekj096 (at) seznam.cz.  do  30.12.2016. Pozdější přihlášky bohužel nebude možno akceptovat.

Souhrn soutěžní práce v rozasahu 3-5 stran wordu včetně literatury, obrazku a tabulek je nutno poslat prof. Barkovi na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. do 20.1.2016. Při příprave souhrnu je třeba dodržovat pokyny pro autory v časopise Chemické Listy a řídit se loňskými příspěvky opublikovanými v:

CZECH CHEMICAL SOCIETY SYMPOSIUM SERIES • ročník/volume 14 (2016), čís./no. 1 • ISSN 2336-7202 (Print), ISSN 2336-7210 (On-line), Cena Karla Štulíka.

Sponzorem soutěže je firma Maneko.
 
 

Sponzoři soutěže:

MANEKO, spol. s r.o., Praha   
MERCK, spol. s r.o., Praha  
CARBON INSTRUMENTS , spol. s r.o., Praha  
NICOLET CZ  
Waters Gesellschaft m.b.H. organizační složka  
Metrohm Česká republika, s.r.o.  
Spectro CS spol. s.r.o., Ostrava - Zábřeh  

 

Partneři soutěže

Česká společnost chemická  
Přírodovědecká fakulta, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem  
Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova Praha  
Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci  
Fakulta chemické technologie, Vysoká škola chemicko-technologická Praha  
Fakulta chemicko-inženýrská, Vysoká škola chemicko-technologická Praha  
Přírodovědecká fakulta, Masarykova Univerzita Brno  
Mendelova Univerzita v Brně  
Farmaceutická fakulta v Hradci Králová, UK  
Univerzita Pardubice  
Ostravská univerzita  

 

Přihlášky

  Jméno a příjmení Afiliace Ročník Vedoucí práce Datum přihlášky
 
1 Bc. Simona Baluchová Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova 2. NMgr. RNDr. Karolína Schwarzová, Ph.D. 19. 12. 2016
Kyselina vanilmandľová a homovanilová: Elektroanalýza na elektródach na báze uhlíku.
 
2 Bc. Barbora Boráňová Přírodovědecká fakulta, RCPTM, Univerzita Palackého v Olomouci 2. NMgr. doc. RNDr. Vítězslav Maier, Ph.D. 21. 12. 2016
Toxikologická  a forenzní analýza "new designer" benzodiazepinů kapilární elektroforézou s hmotnostní spektrometrií.
 
3 Bc. Eva Brokešová Ústav analytickej chémie, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave 1. Ing. doc. Ing. Katarína Hroboňová, Ph.D. 22. 12. 2016
Testovanie vlastností magnetických polymérov s odtlačkom molekuly.
 
4 Bc. Claudie Cvanová Ústav analytické chemie, Vysoká škola chemicko-technologická 1. NMgr. prof. RNDr. Štěpán Urban, CSc. 27. 12. 2016
Pachový profil ženy v šestinedělí.
 
5 Bc. Patrik Fagan Ústav analytické chemie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 2. NMgr. doc. Ing. Vladimír Setnička, Ph.D. 28. 12. 2016
 Studium struktury heroinu v roztoku spektroskopickými metodami.
 
6 Bc. Jan Fiala Katedra chemie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita 2. NMgr. Mgr. Miroslava Bittová, Ph.D. 27. 12. 2016
Studium retenčního chování trinukleotidů s využitím HPLC v módu HILIC/ERLIC.
 
7 Bc. Karel Hořejší Katedra chemie a biochemie, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita 1. NMgr. Ing. David Kahoun, Ph.D. 28. 12. 2016
Vývoj, optimalizace a validace analytické metody na stanovení neurotoxinu β-N-methylamino-L-alaninu ve vodě pomocí LC/MS.
 
8 Bc. Veronika Kohutová Ústav analytické chemie, Vysoká škola chemicko-technologická 2. NMgr. prof. RNDr. Štěpán Urban, CSc. 23. 12. 2016
Srovnání citlivosti FID a MS detektorů v plynové chromatografii.
 
9 Kateřina Krčová Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 3. Bc. Mgr. Daniel Riman 23. 12. 2016
Uhlíkové mikroelektrody modifikované slitinou mědi a niklu ke stanovení glukosy.
 
10 Markéta Kučerová Ústav environmentálního a chemického inženýrství, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice 3. Bc. doc. Ing. Renata Šelešovská, Ph.D. 30. 11. 2016
Voltametrické stanovení dantrolenu s využitím borem dopované diamantové elektrody.
 
11 Bc. Dominik Lácha Fakulta životního prostředí, Univerzita J. E. Purkyně 2. NMgr. prof. Ing. Pavel Janoš, CSc., Ing. Věra Pilařová 27. 12. 2016
Sorpce vybraných kationtů kovů na chelatačním sorbentu Iontosorb.
 
12 Bc. Martin Loula Ústav analytické chemie VŠCHT 2. NMgr. prof. Ing. Oto Mestek, CSc. 25. 12. 2016
Analýza nanočástic metodou ICP-MS.
 
13 Bc. Eva Martínková Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta UK 2. NMgr. RNDr. Tomáš Křížek, Ph.D 11. 12. 2016
Studie interakce protaminu s heparinem a její využitelnosti v kapilární elektroforéze.
 
14 Bc. Katarína Nemčeková Ústav analytickej chémie, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technikcá univerzita 2. NMgr. RNDr. Jana Blaškovičová, Ph.D., prof. Ing. Ján Labuda, DrSc. 28. 12. 2016
Testovanie vplyvu kvantových bodiek CdS na poškodenie DNA pri UV ožiarení pomocou DNA biosenzora.
 
15 Viktorie Neubertová Katedra fyziky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita J. E. Purkyně 3. Bc. doc. Ing Zdeňka Kolská, Ph.D., Mgr. Tereza Knapová 23. 12. 2016
Příprava nanostrukturovaných povrchů pomocí UV záření a jejich analýza.
 
16 Bc. Dušan Palacka Ústav analytickej chémie, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU 2. Ing. doc. Ing. Svetlana Hrouzková, Ph.D. 23. 12. 2016
Simple and rapid method utilizing dispersive liquid-liquid microextraction for alcohol-content samples analysis.
 
17 Bc. Pavel Pilík Katedra chemie a biochemie, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita 2. NMgr. Ing. David Kahoun, Ph.D. 28. 12. 2016
Vývoj, optimalizace a validace analytické metody na stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků ve vodě pomocí HPLC-PDA.
 
18 Bc. Adam Pruška Katedra chemie, Masarykova univerzita 2. NMgr. prof. Mgr. Jan Preisler, Ph.D., prof. Dr. Bernhard Spengler 21. 12. 2016
Studium fundamentálních parametrů nanášení matrice pro zobrazovací MALDI MS biologických vzorků s vysokým rozlišením.
 
19 Bc. Marek Stiborek Katedra chemie, Masarykova univerzita 2. NMgr. prof. Mgr. Jan Preisler, Ph.D. 21. 12. 2016
Studium vlivu mědi na cytotoxicitu wedelolaktonu v buňkách rakoviny prsu s pomocí desorpční ICP-MS.
 
20 Bc. Jana Venclová Katedra analytické chemie, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice 1. NMgr. Ing. Lenka Husáková, Ph.D. 6. 12. 2016
Multiprvková analýza náhradní mléčné kojenecké výživy.
 
21 Bc. Mariia Vereshchaka
Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT 1. NMgr. Ing. Kateřina Kolářová, Ph.D. 25. 12. 2016
Simulace uvolňování léčiv z chitosanových filmů na modelu vybraných barviv.

  

Porota a organizační tým

 Členové poroty:

doc. Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D. (Ústecké materiálové centrum, Přírodovědecká fakulta, Univerzita J. E. Purkyně) - předsedkyně odborné poroty

prof. RNDr. Jiří Barek, CSc. (Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova) - předseda odborné skupiny analytické chemie, Česká společnost chemická

prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc. (Katedra parazitologie, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita)

prof. Ing. Václav Švorčík, DrSc. (Ústav inženýrství pevných látek, Fakulta chemické technologie, Vysoká škola chemicko-technologická)

Ing. Radmila Řápková (Chemické listy)

doc. Ing. Martin Adam, Ph.D. (Katedra analytické chemie, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice)

doc. Ing. Renáta Šelešovská, Ph.D. (Oddělení ochrany životního prostředí, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice)

doc. Ing. Kamil Záruba, Ph.D. (Ústav analytické chemie, Vysoká škola chemicko-technologická)

doc. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D. (Katedra chemie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita)

doc. Ing. David Milde, Ph.D. (Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého)

 

Organizační tým:

RNDr. Ján Štěrba, Ph.D. (Katedra chemie, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita)

prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc. (Katedra chemie, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita)

RNDr. Pavlína Věchtová (Katedra chemie, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita)

Bc. Pavlína Kočová (Katedra chemie, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita)

Mgr. Zuzana Vavrušková (ParÚ BC AVČR, v.v.i.)

Bc. Hana Mašková (Katedra chemie, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita)

Radomír Vokurka (Katedra chemie, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita)

Kateřina Vančurová

prof. RNDr. Jiří Barek, CSc. (Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova)

Ing. Radmila Řápková (Chemické listy)

Mgr. Marie Hanzalová (Oddělení propagace a CŽV, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita)

 

Program

Program – O cenu Karla Štulíka 2017 8. 2. 2017 – 9. 2. 2017, Místnost C1, Budova C PřF JU Referáty soutěžících budou 15 minut + 5 minut diskuze. Čas bude hlídán!

 7. 2. 2017

Ubytování, volný program

 


 

8. 2. 2017 - 1. soutěžní den

 

6:30-8:00

Snídaně v Menze pro ty, kteří si ji objednali

8.30-9:30

registrace účastníků – vestibul Budovy C PřF JU

9:30-9:50

zahájení soutěže

 

 

9:50-10:10

Bc. Simona Baluchová: Kyselina vanilmandľová a homovanilová: Elektroanalýza na elektródach na báze uhlíku.

Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, 2. NMgr.

10:10-10:30

Bc. Barbora Boráňová: Toxikologická  a forenzní analýza "new designer" benzodiazepinů kapilární elektroforézou s hmotnostní spektrometrií.

Přírodovědecká fakulta, RCPTM, Univerzita Palackého v Olomouci, 2. NMgr.

10:30-10:50

Bc. Eva Brokešová: Testovanie vlastností magnetických polymérov s odtlačkom molekuly.

Ústav analytickej chémie, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita, 1. Ing.                     

10:50-11:10

Bc. Claudie Cvanová: Pachový profil ženy v šestinedělí.             

Ústav analytické chemie, Vysoká škola chemicko-technologická, 1. NMgr.

 

 

11:10-11:40

Coffee-break

 

 

11:40-12:00

Bc. Patrik Fagan: Studium struktury heroinu v roztoku spektroskopickými metodami.     

Ústav analytické chemie, VŠCHT, 2. NMgr.  

12:00-12:20

Bc. Jan Fiala: Studium retenčního chování trinukleotidů s využitím HPLC v módu HILIC/ERLIC.          

Katedra chemie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, 2. NMgr.

12:20-12:40

Bc. Karel Hořejší: Vývoj, optimalizace a validace analytické metody na stanovení neurotoxinu β-N-methylamino-L-alaninu ve vodě pomocí LC/MS.

Katedra chemie a biochemie, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita, 1. NMgr.            

 

 

12:40-14:00

Oběd (Menza JU)

 

 

14:00-14:20

Bc. Veronika Kohutová: Srovnání citlivosti FID a MS detektorů v plynové chromatografii.         

Ústav analytické chemie, Vysoká škola chemicko-technologická, 2. NMgr.

14:20-14:40

Kateřina Krčová: Uhlíkové mikroelektrody modifikované slitinou mědi a niklu ke stanovení glukosy. 

Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého   3. Bc

14:40-15:00

Markéta Kučerová: Voltametrické stanovení dantrolenu s využitím borem dopované diamantové elektrody.    

Ústav environmentálního a chemického inženýrství, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice, 3. Bc.             

 

 

15:00-15:30

Coffee-break

 

 

15:30-15:50

Bc. Dominik Lácha: Sorpce vybraných kationtů kovů na chelatačním sorbentu Iontosorb. 

Fakulta životního prostředí, Univerzita J. E. Purkyně, 2. NMgr.

15:50-16:10

Bc. Martin Loula: Analýza nanočástic metodou ICP-MS.          

Ústav analytické chemie VŠCHT, 2. NMgr.             

16:10-16:30

Bc. Eva Martínková: Studie interakce protaminu s heparinem a její využitelnosti v kapilární elektroforéze.     

Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta UK, 2. NMgr.  

16:30-16:50

Bc. Katarína Nemčeková: Testovanie vplyvu kvantových bodiek CdS na poškodenie DNA pri UV ožiarení pomocou DNA biosenzora.    

Ústav analytickej chémie, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita, 2. NMgr.                 

 

 

19:00-

Raut – vestibul Budovy C PřF JU

 


 

 9. 2. 2017 - 2. soutěžní den

 

6:30-8:00

Snídaně v Menze pro ty, kteří si ji objednali

 

 

8:30-8:50

Viktorie Neubertová: Příprava nanostrukturovaných povrchů pomocí UV záření a jejich analýza.        

Katedra fyziky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita J. E. Purkyně, 3. Bc.

8:50-9:10

Bc. Dušan Palacka: Simple and rapid method utilizing dispersive liquid-liquid microextraction for alcohol-content samples analysis.     

Ústav analytickej chémie, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, 2. Ing.             

9:10-9:30

Bc. Pavel Pilík: Vývoj, optimalizace a validace analytické metody na stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků ve vodě pomocí HPLC-PDA.

Katedra chemie a biochemie, Přírodovědecká fakulta, JU, 2. NMgr.  

 

 

9:30-10:00

Coffee-break

 

 

10:00-10:20

Bc. Adam Pruška: Studium fundamentálních parametrů nanášení matrice pro zobrazovací MALDI MS biologických vzorků s vysokým rozlišením.

Katedra chemie, Masarykova univerzita, 2. NMgr.      

10:20-10:40

Bc. Marek Stiborek: Studium vlivu mědi na cytotoxicitu wedelolaktonu v buňkách rakoviny prsu s pomocí desorpční ICP-MS.     

Katedra chemie, Masarykova univerzita, 2. NMgr.      

10:40-11:00

Bc. Jana Venclová: Multiprvková analýza náhradní mléčné kojenecké výživy.

Katedra analytické chemie, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice, 1. NMgr.

11:00-11:20

Bc. Mariia Vereshchaka: Simulace uvolňování léčiv z chitosanových filmů na modelu vybraných barviv.  

Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT, 1. NMgr.

11:20-13:00

Oběd (Menza JU)

 

 

13:00-13:30

Porotci – porada komise – místnost C1

Studenti – exkurze – Laboratoř elektronové mikroskopie (PaÚ BC AVČR)

 

 

13:30-14:30

Vyhlášení vítězů, pozvánka na příští ročník, ukončení soutěže.

 
 

Organizační informace

Ubytování účastníků soutěže je možné na Kolejích JU, popř. na soukromé koleji Pedagog. Lze také využít nabídky penzionů a hotelů ve mestě. Účastnící konference mohou využít širokou nabídku Menzy JU.

UBYTOVÁNÍ

Účastníkům soutěže nabízíme možnost ubytování na Kolejích Jihočeské univerzity. Ubytování si můžete zamluvit sami, popř. v případě ubytování na univerzitních kolejích a na soukromé koleji Pedagog nám můžete napsat na adresu vechtp00 (at) prf.jcu.cz, do předmětu zprávby napiště: Ubytovani - O cenu Karla Stulika.

Ubytování si prosím rezervujte s dostatečným předstihem.

Koleje K1, K2, K3:

Dvoulůžkové pokoje, sociální zařízení společné na chodbě
Cena za pokoj a noc (2 lůžka) 310 Kč
Studentská 800/15
370 05 České Budějovice
www: kam.jcu.cz/ubytovani.html

Kolej K4:

Dvoulůžkové pokoje, sdílené sociální zařízení mezi dvěma pokoji (buňkový systém)
Cena za pokoj a noc (2 lůžka) 460 Kč
Studentská 800/15
370 05 České Budějovice
www: kam.jcu.cz/ubytovani.html

 

Využít také ůžete nabídku soukromé koleje Pedagog, která se nachází v těsném sousedství kampusu:

Jedno- i dvoulůžkové pokoje či apartmány
Cena od 270 Kč za osobu a noc
Branišovská 1800/36a
České Budějovice
tel. +420 724 104 802
www: www.kolejepedagog.cz/

 

Kampus JU a BC AVČR je velmi dobře dostupný pomocí MHD, využít tedy můžete také širokou nabídku penzionů a hotelů ve městě.

 

Některé možnosti:

Hotel Clarion

Hotel Budweis

Hotel Zvon

Hotel Lux

Penzion U výstaviště

Café Hostel

Penzion U Rudolfa

Penzion Josko

Penzion Turín

AAA Penzion Dvořák Pavel

Penzion Hawwwran

Penzion U šípku

 

 

DOPRAVA

Vlak, autobus:

Vlakové a autobusové nádraží se nachází naproti sobě přes ulici. Kdo jste nebyli v ČB a přijedete autobusem, nebuďte překvapeni, to že vás autobus veze tunelem někam strašně vysoko je SPRÁVNĚ! Autobusové nádraží se nachází na střeše nákupního centra MERCURY. Před NC Mercury se nachází zastávka MHD Nádraží.

Dostupnost MHD:

Spojení mezi zastávkami Nádraží a Jihočeská univerzita (popř. Vysokoškolské koleje) je zajištěni linkami 3 a 53.

Jízdenky si můžete zakoupit v automatech po celé této trase. Základní jízdenka je v ceně 13 Kč. Na některých zastavkách je možné platit v automatu i kartou.

výhled směr Pedagog výhled směr Koleje JU výhled směr Budova C, PřF JU

 

Zastávkový jízdní řád 3 a 53:

minut Nádraží 
1 U Koníčka
3 Senovážné nám. - pošta 
6 Poliklinika Sever 
9 U Zelené ratolesti
11 Výstaviště
13 Vysokoškolské koleje
14 Jihočeská univerzita
16 Šumava
18 Jaroslava Bendy 
19 Máj - Antonína Barcala

 

Auto:

Od Plzně a od Prahy přes Písek:

Za Dasným, po vjezdu do města, odbočte na prvním semaforu vpravo na Husovu ulici.

 

 

Po Husově ulici jeďte až ke křižovatce s Branišovkou ulicí, odbočte vpravo.

 

 

Za rektorátem (po levé straně) odbočte vlevo do kampusu. Pokud vám závoru vrátný neotevře, zazvoňte a řekněte, že jedete k Přírodovědecké fakultě.

V kampusu je možné zaparkovat na parkovišti vedle budovy C - v případě zájmu nás kontaktujte na sterbj02 (at) prf.jcu.cz.

 

Od Prahy přes Tábor, od Brna:

Po překonání všech úseků ve výstavbě, rekonstrukci a opravě se dostanete přes Borek do Budějovic. Pokračujte po Pražské až ke křižovatce se Strakonickou, kde odbočte vpravo.

 

Přejeďte most přes Vltavu, na křižovatce s Husovou odbočte vlevo.

Dál pokračujte na Branišovskou a ke kampusu (viz výše).

 

 

 

STRAVOVÁNÍ

V menzách JU jsou k dispozici tato objednávková jídla: snídaně, velký výběr obědů (až 7 objednávkových jídel, dvě minutková jídla, pizza  různých variantách) a večeře.

Možné je take zakoupit polévky, saláty, moučníky …

V případě zájmu o stravování nám napiště na vechtp00 (at) prf.jcu.cz, do předmětu zprávy uveďte: Stravovani - O cenu Karla Stulika 2017 Uveďte jestli budete mít zájem o:

-snídani

-oběd - objednávkové jídlo (nabídka bude upřesněna později) anebo jedno z bezobjednávkových jídel

-večeři

-salát, kompot, moučník k obědu.

 

Přesnou nabídku obědu zašleme účasatníkům konference, kteří o jídlo projeví zájem.

 

Cenník jídel naleznete na této stránce, ceny ve sloupci "Ostatní regisrovaní strávníci".

Výherci soutěže

Odborná porota ocenila výherce Ceny Karla Štulíka a udělila pět zvláštních cen

Odborná porota soutěže z 21 prezentujících vybrala tři výherce a udělila také pět zvláštních cen vybraným pracím vysoké kvality, které ale nedosáhli na nejvyšší hodnocení.

1. místo získal Bc. Adam Pruška (Katedra chemie, MU) za práci Studium fundamentálních parametrů nanášení matrice pro zobrazovací MALDI MS biologických vzorků s vysokým rozlišením.

2. místo získala Bc. Barbora Boráňová (Přírodovědecká fakulta, RCPTM, UPOL) za práci Toxikologická  a forenzní analýza "new designer" benzodiazepinů kapilární elektroforézou s hmotnostní spektrometrií.

3. místo získal Bc. Dušan Palacka (Ústav analytickej chémie, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU) za práci Simple and rapid method utilizing dispersive liquid-liquid microextraction for alcohol-content samples analysis.

 

 

Porota udělila zvláštní cenu následujícícm soutěžícím:

Bc. Patrikovi Faganovi (Ústav analytické chemie, VŠCHT) za práci Studium struktury heroinu v roztoku spektroskopickými metodami.

Bc. Karlovi Hořejšímu (Katedra chemie a biochemie, Přírodovědecká fakulta, JU) za práci Vývoj, optimalizace a validace analytické metody na stanovení neurotoxinu β-N-methylamino-L-alaninu ve vodě pomocí LC/MS.

Kateřině Krčové (Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta, UPOL) za práci Uhlíkové mikroelektrody modifikované slitinou mědi a nuklu ke stanovení glukosy.

Markétě Kučerové (Ústav environmentálního a chemického inženýrství, Fakulta chemicko-technologická, UPa) za práci Voltametrické stanovení dantrolenu s využitím borem dopované diamantové elektrody.

Bc. Evě Martínkové (Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta UK) za práci Studie interakce protaminu s heparinem a její využitelnosti v kapilární elektroforéze.

  • Přečteno: 7791

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0