Absolventi Bc. program Chemie

Studenti, kteří úšpěšně obhájili bakalářskou práci.

Příjmení Os. číslo Název VŠKP Vedoucí Dat. obhajoby
BROMOVÁ B19157 Vztah mezi strukturou a aktivitou acyklických nukleosidfosfonátů jakožto inhibitorů purinfosforibosyltransferáz u <i>Trypanosoma brucei</i> Panicucci Zíková Alena 24.5.2022 0:00
BINDER B18142 Strukturní studie serpinu IRS-1 z <i>Ixodes ricinus</i> Prudnikova Taťána 28.5.2021 0:00
KOUTSKÁ B18144 Krystalizační studie tryptofan syntasy TrpB z <i>Psilocybe cubensis</i> Havlíčková Petra 28.5.2021 0:00
DVORNÍKOVÁ B17190 Krystalizační studie bakteriofágového lysinu Ap22 Prudnikova Taťána 18.1.2021 0:00
REINDLOVÁ B17195 Krystalizačně-strukturní studie bakteriofágového lysinu ECD7 Kutá Smatanová Ivana 17.7.2020 0:00
MÁCHA B15227 Vliv hydratace na geometrii aniontů kyseliny trihydrogenfosforečné Kabeláč Martin 24.1.2019 0:00
ŠTĚPÁNEK B15229 Krystalografická studie halogenalkandehalogenasy Dbe\recke{Delta}Cl z <i>Bradyrhizobium elkanii</i> USDA94 Prudnikova Taťána 24.1.2019 0:00
KALKUŠ B14121 Izolace fykobilinů ze sinice <i>Synechocystis</i> a možnost jejich následné esterifikace Litvín Radek 25.5.2018 0:00
KUBELKA B14122 Teoretické studium interakce derivátů helicenu s DNA Kabeláč Martin 25.5.2018 0:00
VACLOVÁ B15235 Vývoj, optimalizace a validace analytické metody na stanovení antibiotika ciprofloxacin ve vodě pomocí LC/MS Kahoun David 25.5.2018 0:00
FLANDEROVÁ B15225 Krystalizační experimenty DbeA z <i>Bradyrhizobium elkanii</i> USDA94 a její mutantní formy DbeA3 Kutá Smatanová Ivana 24.5.2018 0:00
PONCAROVÁ B15228 Fotochemická degradace antibiotika ciprofloxacinu Klementová Šárka 24.5.2018 0:00
BEDNÁŘ B15230 Optimalizace GC/MS metody stanovení silyl derivátů lignanů Tříska Jan 19.1.2017 0:00
PILSOVÁ B15051 Size-exclusion chromatography - analytická metoda pro charakterizaci rozpuštěných organických látek Porcal Petr 19.1.2017 0:00
ĎURINOVÁ B14124 The impact of DNA methylation on the stability and dynamics of i-motif in the ILPR promoter region Fessl Tomáš 23.5.2016 0:00
HOŘEJŠÍ B13042 Vývoj, optimalizace a validace analytické metody na stanovení neurotoxinu \recke{beta}-N-methylamino-L-alaninu ve vodě pomocí LC/MS Kahoun David 23.5.2016 0:00
KOVAŘÍKOVÁ B12034 Fotochemická tvorba nízkomolekulárních organických kyselin Porcal Petr 21.1.2016 0:00
MALÍKOVÁ B12035 Vliv dimenze a počátečního rozmístění jedinců na růst pohlavně strukturované populace - prostorově explicitní individulně orientovaný model Berec Luděk 21.1.2016 0:00
TALAVÁŇOVÁ B12023 Zavedení metody na stanovení vybraných kongenerů polychlorovaných bifenylů ve vodě metodou GC-ECD Kahoun David 21.1.2016 0:00
DUŠÁKOVÁ B12033 Analýza modelu typu dravec-kořist s proměnnou funkční odpovědí Berec Luděk 27.5.2015 0:00
OPEKAR B13045 Zavedení metody na stanovení vybraných triazinových pesticidů ve vodě metodou GC-MS/MS Kahoun David 25.5.2015 0:00
FREJLACHOVÁ B10146 Sorpce fosforu na fotochemicky indukovaných částicích Porcal Petr 28.5.2014 0:00
KOLÍK B10147 Strukturní analýza gelových polyelektrolytů pomocí NMR vysokého rozlišení Nováková Sabina 28.5.2014 0:00
TOUPAL B10155 Dimerizace resveratrolu a výskyt dimerů resveratrolu ve vybraných rostlinách Tříska Jan 28.5.2014 0:00
ŠTEFANOVÁ B10440 Senzoricky aktivní sloučeniny houževnatce jedlého Kubec Roman 27.5.2013 0:00
PAZDERNÍK B09210 Účinnost odbourávání lineárních alkylbenzensulfonanů ve vegetačním poli umělého mokřadu studovaná pomocí HPLC Šíma Jan 28.5.2012 0:00
RANGLOVÁ B09212 Sirné sloučeniny "sladkého česneku" (<i>Tulbaghia violacea</i> Harv.) Kubec Roman 28.5.2012 0:00
TICHÁ B09215 Sirné sloučeniny v rostlinách rodu <i>Ferula</i> Kubec Roman 28.5.2012 0:00
TŘÍSKOVÁ B09216 Sirné sloučeniny cibule Tropea (<i>Allium cepa</i> var. <i>tropea</i>) Kubec Roman 28.5.2012 0:00
PECH B11387 Determination of amino acid sequence of hemelipoglycoprotein from tick <i>Dermacentor marginatus</i> by mass spectrometry Grubhoffer Libor 21.6.2010 0:00
ZIMANDL B10476 Conformational Study of a Flexibility of the Fluorescence Dye QSY21 Kabeláč Martin 21.6.2010 0:00

 

Absolventi Bc. program Chemie učitelství pro SŠ

Studenti, kteří úšpěšně obhájili bakalářskou práci.

Příjmení Os. číslo Název VŠKP Vedoucí Dat. obhajoby
VĚŽENSKÝ B20172 Experimentální činnosti ve výuce chemie v České republice a v zahraničí Machková Veronika 28.5.2021 0:00
VANČUROVÁ B20171 Stanovení kreatininu v moči s využitím vysokoúčinné kapalinové chromatografie Fojtíková Pavla 19.1.2022 0:00
Graduates BSc. programme Biological Chemistry

Studenti, kteří úšpěšně obhájili bakalářskou práci.

Příjmení Název VŠKP Vedoucí Dat. obhajoby
       
BITTNER Validation of mitochondrial localization and essentiality of prioritized proteins assigned to the tripartite attachment complex in the protozoan parasite Trypanosoma brucei Durante Ignacio Miguel 15.6.2022 0:00
SHOJAEI Effects of various number of basal and covering polyelectrolyte layers on immobilized enzyme activity Štěrba Ján 15.6.2022 0:00
HALBEISEN Modelling of tick borne enecephalitis virus (TBEV) proteins and their complexes Tůma Roman 15.6.2022 0:00
NÜBL An analysis of fungal exudate and carbon use efficiency Meador Travis Blake 15.6.2022 0:00
TURKOVÁ Effect of different water regime on microorganisms of nitrogen cycle in permafrost Bárta Jiří 15.6.2022 0:00
HURBEAN Acquisition Dynamics of Borrelia duttonii by Ornithodoros moubata over time Rego Ryan 24.1.2022 0:00
KAPURANI Detection of Lyme disease spirochetes and Borrelia miyamotoi in samples of Czech patients Rudenko Nataliia 24.1.2022 0:00
KRÁTKÁ Expression and characterization of defensins from the hard tick Ixodes ricinus Rego Ryan 24.1.2022 0:00
LAZEBNYK Assembly of the unique Trypanosoma brucei F1-ATP synthase Panicucci Zíková Alena 24.1.2022 0:00
MARKO Counteracting constitutive activity of Orai1 with an

H171Y mutation
Frischauf Irene 24.1.2022 0:00
ORTMAYER Selection of bacterium for mass production of Phasmarhabditis spp. and its effect on the mortality of slugs Nermuť Jiří 24.1.2022 0:00
PAKTAN The Interaction of Borrelia Outer Surface Proteins with Tick Salivary Proteins Rego Ryan 24.1.2022 0:00
RAVI Mass spectrometry in structural proteomics: study of viral protein complexes Dyčka Filip 24.1.2022 0:00
SCHÜRZ Comparison of metabolic pathways in insect symbiotic bacteria Hypša Václav 24.1.2022 0:00
DEISENHAMMER Characterization of Trypanosoma brucei MICOS subunit Mic20. Hashimi Hassan 16.9.2021 0:00
ESSMANN Subcellular localization analysis of proteins non univocally located to the mitochondria of Trypanosoma brucei Durante Ignacio Miguel 16.9.2021 0:00
HALAS Expression, purification and crystallization of the putative transcriptional regulator MSMEG_6227 from Mycobacteria Tůma Roman 16.9.2021 0:00
KOGLER Characterization of Bartonella species infecting North American Triatominae (kissing bugs) Nováková Eva 16.9.2021 0:00
PULFERER Occurrence of the cALAs gene in the BCCO Actinomycetes collection and cultivation improvements for the overproduction of secondary metabolites in soil associated Actinomycetes Corretto Erika 16.9.2021 0:00
KALTENBÖCK CRISPR/Cas9 gene editing in Drosophila melanogaster Doležel David 17.6.2021 0:00
GRADL Comparison of Irbesartan Microbial Transformation Processes in Pure Cultures and Consortia Chroňáková Alica 16.6.2021 0:00
MIKULECKÁ Diversity of mycorrhizal communities in root of selected grassland species Šmilauerová Marie 16.6.2021 0:00
POKORNÁ Carotenoid pool of extremophilic bacterium Deinococcus radiodurans Bína David 16.6.2021 0:00
WIENER Creating an in-vitro model system for studying phase separation in virus assembly Tůma Roman 16.6.2021 0:00
BARANYI Hafnium Chloride, an Alternative Staining Reagent for Biological Electron Microscopy Vancová Marie 26.1.2021 0:00
KITZBERGER Optimization of CRISPR/Cas9 technique for the Ixodes ticks genome editing Štěrba Ján 26.1.2021 0:00
KLIČIĆ Microbiota of Arctic mosquitoes Rodriguez Ruano Sonia Maria 26.1.2021 0:00
MALINOVÁ Phycobilin pigments as building blocks of artificial light-harvesting structures Litvín Radek 26.1.2021 0:00
ODERMATT Investigation of stability and dynamics of photosynthetic pigment - protein complexes using optical spectroscopy Bína David 26.1.2021 0:00
STARKER Neurological manifestations of SARS-CoV-2 with special focus on anosmia Lopatář Ján 26.1.2021 0:00
ZELLNER Preparation of antibodies to determine the association of mitoribosomal complexes with mitochondrial membrane Gahura Ondřej 26.1.2021 0:00
BAYER Understanding the interactions between Borrelia duttonii and the tick Ornithodoros moubata as well as the mammalian host at the in vitro and

in vivo level
Rego Ryan 17.9.2020 0:00
ĆETKOVIĆ Determination of tick-pathogen interactions during acquisition and transmission of Borrelia duttonii by Ornithodoros moubata Rego Ryan 17.9.2020 0:00
STEMMER Production of recombinant proteins using prokaryotic and eukaryotic expression systems Štěrba Ján 17.9.2020 0:00
MOURA Production and Biophysical Characterization of Phi8P4 Helicase Franta Zdeněk 29.7.2020 0:00
WEBER Adapting Genetic Methods For Transposon Mutagenesis And Fluorescent Markers In Borrelia Rego Ryan 29.7.2020 0:00
DROZDZ Methods for studying gut parasites and their interaction with the host and the host microbiome Kolísko Martin 28.7.2020 0:00
FETTINGER Influence of Juvenile Hormone and its Receptors on the Immune system during Metamorphosis of Drosophila melanogaster Jindra Marek 28.7.2020 0:00
GRAF Transformation of marine protist Diplonema papillatum - characterization of selected cell lines Faktorová Drahomíra 28.7.2020 0:00
GRATZL Post-transcriptional regulation of TbIF1 in life cycle of Trypanosoma brucei Gahura Ondřej 28.7.2020 0:00
HOLLAUS Determining the role of FoF1-ATP synthase dimers in Trypanosoma brucei mitochondrial biogenesis Panicucci Zíková Alena 28.7.2020 0:00
JIŘÍK The effect of selected pharmaceuticals on growth, biomass and activity of soil microorganisms Frková Zuzana 28.7.2020 0:00
KLEIN Phylogenetic and seasonal patterns in the microbiome of mosquito vectors Rodriguez Ruano Sonia Maria 28.7.2020 0:00
KONDRASHCHENKO Evaluation of different methods of glycan enrichment to their subsequent MS identification Loginov Dmitry Sergeevich 28.7.2020 0:00
LEIBETSEDER Latitudinal effect on mosquitoes' microbiota Rodriguez Ruano Sonia Maria 28.7.2020 0:00
BERTOLUTTI CRISPR/Cas9 Genome editing in Pyrrhocoris apterus Kotwica-Rolinska Joanna 3.2.2020 0:00
FERLIN The Interaction of Graphene Oxide with Humic Acids, a Computational Study Minofar Babak 3.2.2020 0:00
FREYTAG Telomerase activity pattern in somatic tissues of the bumblebee (B. terrestris) Čapková Frydrychová Radmila 3.2.2020 0:00
KHODONOVYCH Computational study of greenhouse gas adsorption on biochar Minofar Babak 3.2.2020 0:00
MÜLLER The novel kinetoplastid kinesin TbKIFx and its partner TbPH1 are associated with specific cytoskeletal structures of Trypanosoma brucei Hashimi Hassan 3.2.2020 0:00
NENIN Novel non-coding transcripts at imprinted loci in mammalian oocytes and embryos Gahurová Lenka 3.2.2020 0:00
RAMZY Detection of persistent forms of Borrelia burgdorferi sensu stricto in infected mice after antibiotic treatment Rudenko Nataliia 3.2.2020 0:00
SIERANSKI Changes of IgM expression levels in the head kidney of Cyprinus carpio following an infection with Sphareospora molnari Holzer Astrid S. 3.2.2020 0:00
ANDOVA Determining the subcellular compartment in which the unique cleavage of mitochondrial F1 ATPase subunit alpha happens Panicucci Zíková Alena 28.1.2020 0:00
AVRAM Novel photonic material: isolation, purification and imaging of native chlorin based antenna from \kur {Chloroflexus auranticus} Kaftan David 28.1.2020 0:00
KARL Characterization of the recombinant proteins Ser 3 and BARN Žurovec Michal 28.1.2020 0:00
KAZEMI Isolation, purification and characterization of bacteriochlorophyll c for engineering of novel photonic materials Kaftan David 28.1.2020 0:00
MAYRHOFER Protein Phosphatase 2A in the circadian clock of the linden bug Pyrrhocoris apterus Smýkal Vlastimil 28.1.2020 0:00
MOSER Cloning useful recombinant cDNA/ mRNA constructs to study cell cycle and Hippo-signalling in preimplantation mouse embryos Bruce Alexander William 28.1.2020 0:00
NINOU-CODINA Theoretical study of bacteriochlorophyll aggregates using methods of quantum chemistry and molecular mechanics Řeha David 28.1.2020 0:00
TSCHERNUTH The Role of Juvenile Hormone during Immune Response in Drosophila melanogaster Doležal Tomáš 28.1.2020 0:00
VU Expression and purification of adhesive recombinant proteins, sericin 2 and salivary gland secretion 3 Žurovec Michal 28.1.2020 0:00
GEMEINHARDT Testing cross-amplification of microsatellites on European Ranunculus sect. Batrachium species Koutecký Petr 18.9.2019 0:00
JERNEJ Genome analysis of Kutzneria sp. strain BCCO 10_1627 and detection of antifungal secondary metabolites Corretto Erika 18.9.2019 0:00
KUBIŠOVÁ Functional characterization of succinyl-CoA synthetase in the bloodstream form of Trypanosoma brucei Panicucci Zíková Alena 18.9.2019 0:00
LEHR Trehalose as an important energy source for immune cells in Drosophila melanogaster Doležal Tomáš 18.9.2019 0:00
MIROSAVLJEVIĆ Effect of high fat diet feeding on resistance to bacteria infection in D. melanogaster Bajgar Adam 18.9.2019 0:00
SAMEK Sialic acid as a recognition motif for host-originated glycoproteins in Ixodes ricinus Štěrba Ján 18.9.2019 0:00
WURZER The interaction of Streptomyces-like bacteria and model microorganisms in secondary metabolite production, motility and hemolytic activities - Experimental Chroňáková Alica 18.9.2019 0:00
EICHLER Oximation in LC-MS analysis of ecdysteroids Šimek Petr 17.6.2019 0:00
GUGER Crystallization and modelling studies of human oxydosqualene cyclase hOSC wild type and 580W mutant variant Prudnikova Taťána 17.6.2019 0:00
KOTOUNOVÁ Mechanism of dsRNA virus replication: cloning,

production and structural characterization of N-terminal

 domain of sigmaNS
Franta Zdeněk 17.6.2019 0:00
MANOCZKI Mechanisms of dsRNA virus replication: Cloning, production and structural characterization of C-terminal domain of sigmaNS. Franta Zdeněk 17.6.2019 0:00
PEZELJ Generating a fluorescently tagged MARK2 fusion protein as a marker for the basolateral membrane of preimplantation stage mouse embryo blastomeres Bruce Alexander William 17.6.2019 0:00
WALTER Quantification of specific microbial functional guilds in Arctic permafrost soil Bárta Jiří 17.6.2019 0:00
HINTERNDORFER Content of pigment cofactors in photosynthetic proteins upon illumination-induced xanthophyll cycle in eukaryotic alga Nannochlorophsis oceanica Litvín Radek 28.1.2019 0:00
HOLZER Assaying the effect of VEGFR2 receptor inhibition on preimplantation mouse embryo development Bruce Alexander William 28.1.2019 0:00
PERFAHL Isoenzymes of cathepsin L-type peptidases in the tick <i>Ixodes ricinus</i> Sojka Daniel 28.1.2019 0:00
RÁZKOVÁ The effect of CG18446 gene on the specification of circulating immune cells in <i>Drosophila melanogaster</i> Bruce Alena 28.1.2019 0:00
SULEIMAN Use of constructs to knock out bga66 and bga71 in Borrelia bavariensis and further development of the mouse-tick model. Rego Ryan 28.1.2019 0:00
KROPF Studies on the toxicity of glyphosate and the effect of spermidine in conferring resistance to induced toxicity in Drosophila melanogaster Bednářová Andrea 16.10.2018 0:00
GOBL Isolation and molecular characterization of the histone methyltransferase DOT1L from the soft tick Ornithodoros moubata Cabezas-Cruz Alejandro 19.9.2018 0:00
DANKLMAIER Generation of GFP producing Borrelia afzelii, the Lyme Disease pathogen, and its evaluation using a tick-mouse model Rego Ryan Oliver Marino 18.9.2018 0:00
JETZINGER Proteomic analysis of hemolymph during immune response of Drosophila melanogaster larvae by UPLC-MS. Doležal Tomáš 18.9.2018 0:00
KABRELIAN Reverse pharmacology: Searching for novel drugs in ticks and testing their effects on host immune cells Chmelař Jindřich 18.9.2018 0:00
KABRELIAN Antiviral activity of selected IFN-beta stimulated genes Grubhoffer Libor 18.9.2018 0:00
KALTHOFF Understanding the Pathogenic Life-Cycle of the Lyme Disease Pathogen <i>Borrelia bavariensis</i> Rego Ryan Oliver Marino 18.9.2018 0:00
LAKOVIČ Role of adenosine deaminase in regulation of energy during bacterial infection in adult Drosophila melanogaster Bajgar Adam 18.9.2018 0:00
LEHMAYER Localization of the F1-ATP Synthase Subunit alpha and its N' and C' Terminal Fragments in Trypanosoma brucei cells Panicucci Zíková Alena 18.9.2018 0:00
TRATHNIGG Characterization of fucoxanthin triplet-state in pyridine and photoprotection in the LHC of Aureococcus anophagefferens Bína David 18.9.2018 0:00
BAUMANN Specimen preparation for Serial-Block Face Scanning 

Electron Microscopy and Contrast Evaluation by 

Transmission Electron Microscopy
Vancová Marie 18.6.2018 0:00
BRAUNSHIER Investigating the infectious life-cycle of the pathogen Borrelia Duttonii Rego Ryan 18.6.2018 0:00
CADENA Insights into the Evolutionary Conserved Mitochondrial Contact Site and Cristae Organization System in Trypaonsoma brucei Through RNA Interference Hashimi Hassan 18.6.2018 0:00
GRAHAMMER Preparation of Specimen for Transmission Electron Microscopy using Freeze Substitution and Agitation Vancová Marie 18.6.2018 0:00
IELANSKYI Analysis of Mitochondrial Bioenergetics of Bloodstream Form of Trypanosoma Brucei Panicucci Zíková Alena 18.6.2018 0:00
LEIBETSEDER The Biochemistry of bile acids and their HPLC-MS Analysis Šimek Petr 18.6.2018 0:00
POLÁŠKOVÁ Cyanobacteria and microalgae associated with mosses in wet meadows (High Arctic) Elster Josef 18.6.2018 0:00
RINGHOFER Establishing a Tick-Mouse Model for the relapsing fever pathogen B. duttonii Rego Ryan 18.6.2018 0:00
RÖHRNBACHER The production and purification of tick salivary serpins in bacterial expression system
Chmelař Jindřich 18.6.2018 0:00
STEHRER Testing knockdown of nucleotidases and the effect on e-Ado production during immune response in Drosophila melanogaster larvae Doležal Tomáš 18.6.2018 0:00
SVOBODA Characterization of mitochondrial proteins in Trypanosoma brucei Peňa-Diaz Priscila 18.6.2018 0:00
TLAČIL Determination of polyols in Bombyx mori larvae by GC-MS measurement Zahradníčková Helena 18.6.2018 0:00
TROPPMAIR Pigment composition of photosynthetic lightharvesting complexes of eukaryotic alga Emiliania huxle Litvín Radek 18.6.2018 0:00
ALIVUK Oxidation during normal and vacuum packed storage of smoked carp Hematyar Nima 29.1.2018 0:00
DELANA MUDIYANSELAGE Isolation and molecular characterization of the histone methyltransferase EHMT from the soft tick Ornithodorous moubata Cabezas-Cruz Alejandro 15.1.2018 0:00
BÄR Functional analysis of Tb927.9.2900, a protein involved in pre-18S rRNA processing in Trypanosoma brucei Faktorová Drahomíra 18.9.2017 0:00
BEŇOVÁ Effect of adipokinetic hormone on activity of digestive enzymes in Drosophila melanogaster Kodrík Dalibor 18.9.2017 0:00
MAYR Anti-inflammatory effects of tick salivary protease inhibitors on mouse microglial cells Chmelař Jindřich 18.9.2017 0:00
RADOŠ OASL protein isoforms in human neural cell lines infected by tick-borne encephalitis Štěrba Ján 18.9.2017 0:00
RESL Characterization of Leucine aminopeptidase 1 in Trypanosoma brucei Peňa-Diaz Priscila 18.9.2017 0:00
SMAJIĆ Creation of <i>Drosophila melanogaster</i> mutant for SIRT2 and SIRT7 genes Bruce Alena 18.9.2017 0:00
BAIKO PHYLOGENY AND HOST SPECIFICITY OF KIDNEY INFECTING MYXIDIUM SPECIES Fiala Ivan 19.6.2017 0:00
FIŠEROVÁ Interaction of proteins Clock and Cycle, Preparation of constructs for subsequent expression in S2 cells Bazalová Olga, Doležel David 19.6.2017 0:00
GAJARSKÁ Influence of cultivation conditions and age of the culture on the production of cytostatic secondary metabolite 2505 and its natural analogues Urajová Petra 19.6.2017 0:00
GRECHHAMER Comparison of TEM sample preparation methods for immunogold labeling Vancová Marie 19.6.2017 0:00
HEJNOVÁ The Effect of Temperature on Nitrogen Mineralization in Spruce Forest Soils Tahovská Karolina 19.6.2017 0:00
HONEDER Construction and use of GFP and DsRed expressing vectors and transformation in Borrelia afzelii Rego Ryan 19.6.2017 0:00
PECHOVÁ Characterisctics of the mitochondrial genome of the roundworm Oscheius myriophila (Rhabditidae) Žurovcová Martina 19.6.2017 0:00
ŠEFFEROVÁ The impact of antidepressant (sertraline) on Daphnia magna lifehistory traits under different food level Zemanová Jana 19.6.2017 0:00
TZIORTZOUDA Creation of Drosophila melanogaster mutants for multiple sirtuin genes (Sirt2, Sirt6 and Sirt7) Bruce Alena 19.6.2017 0:00
BÖTTINGER Genomic distribution of satellite DNA in Vicia faba and Latyrus sativus Macas Jiří 20.9.2016 0:00
HAGLEITNER RNAi screen of selected NAD (H) binding proteins in Drosophila wing Bruce Alena 19.9.2016 0:00
HEHENBERGER Derivatization study of selected steroid compounds Tříska Jan 19.9.2016 0:00
STANZL Evaluating the Role of TbTGT2 in the Formation of Queuosine tRNA Modification in the Bloodstream Stage of Trypanosomes Paris Zdeněk 19.9.2016 0:00
STRASSER Warburg effect in lymph gland of Drosophila melanogaster upon parasitoid wasp infection Doležal Tomáš 19.9.2016 0:00
HAIN Understanding the role of bb0454 during infection by Borrelia afzelii Rego Ryan 21.6.2016 0:00
KITZBERGER Interakce proteinů <i>Methoprene tolerant a Taiman</i> - Příprava konstruktů pro expresi v S2 buňkách Doležel David 21.6.2016 0:00
SCHNABELLEHNER The role of Csfl and Zfmpl in the preimplantation mouse development. Bruce Alexander William 21.6.2016 0:00
DEMCHYSHYN Further delineation of Borrelia burgdorferi Restriction-Modification system and understanding antibiotic resistance in Borrelia afzelii Rego Ryan 22.1.2016 0:00
EROMONSELE Overexpression of a tick salivary cysteine protease inhibitor in prokaryotic expression system Kotsyfakis Michalis 8.9.2015 0:00
DACHEV Isolation and characterisation of light harvesting complexes from bacteria of the

genus Gemmatimonas
Šlouf Václav 16.6.2015 0:00
DIEPLINGER Profiles of beauverolide peptides isolated from entomopathogeneous fungi Šimek Petr 16.6.2015 0:00
LITVIŇUKOVÁ Profiling of steroid conjugate metabolites in body fluids of pregnant women by liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) Šimek Petr 23.9.2014 0:00
KŘÍŽOVÁ Functional Analysis of Protein MRB8620 of the Mitochondrial RNA Binding Complex 1 of <i>Trypanosoma brucei</i> Hashimi Hassan 22.9.2014 0:00
ADEKOYA Role of adipokinetic hormone Pyrap-AKH in insect reproduction Kodrík Dalibor 18.6.2014 0:00
HIEMETSBERGER Human exposure to allergens from household dust Tříska Jan 18.6.2014 0:00
JAKEŠOVÁ The Role of Csf1 During Preimplantation Mouse Development Bruce Alexander William 18.6.2014 0:00
ROTTNER Importance of denitrifying microorganisms in terrestrial ecosystems - focus on soil micromycetes Bárta Jiří 18.6.2014 0:00
TANASIĆ The expression pattern of CG18446 gene in <i>Drosophila melanogaster</i> Bruce Alena 18.6.2014 0:00
VAŠKOVÁ The importance of Actinobacteria in Arctic soil Bárta Jiří 18.6.2014 0:00
ZÁHORSKÁ Role of Adipokinetic Hormone Peram-CAH-II in Insect Reproduction Kodrík Dalibor 18.6.2014 0:00
KALTENBRUNNER The Localization of the Mitochondrial Proteins MRP1, KREL2 and LSU1 of Trypanosoma brucei Hashimi Hassan 21.1.2014 0:00
PECH Determination of amino acid sequence of hemelipoglycoprotein from tick <i>Dermacentor marginatus</i> by mass spectrometry Grubhoffer Libor 10.12.2013 0:00
PREUER Study of Ectonucleotidases and Adenosine Deaminases in Drosophila Doležal Tomáš 18.9.2013 0:00
ECKER Assessment of water mutagenicity Tříska Jan 19.6.2013 0:00
GUGGENBERGER Interactions of Trypanosoma brucei FOF1 ATP Synthase Subunits - An Application of Yeast Two Hybrid Panicucci Zíková Alena 19.6.2013 0:00
HAINDRICH Iron-Sulfur Cluster Assembly in Trypanosoma brucei Lukeš Julius 19.6.2013 0:00
KUTHANOVÁ Occurence of organic pollutants in constructed wetlands Tříska Jan 19.6.2013 0:00
PRIMASOVÁ The use of artificial opsonization for cancer treatment Ženka Jan 19.6.2013 0:00
VESELKOVÁ New potential antivirals against tick-borne encephalitis virus infection Růžek Daniel 19.6.2013 0:00
AHIABLE Cloning candidate novel cell-fate genes (pre-implantation mouse development) Bruce Alexander William 25.1.2013 0:00
HÖNIG MONDEKOVÁ Analysis of the Lipoprotein Domain from the Hemelipoglycoprotein of the Tick <i>Dermacentor marginatus</i> Grubhoffer Libor 25.1.2013 0:00
PENZ Role of methanogens in biogas production plants Bárta Jiří 25.1.2013 0:00
KAMENICKÝ Mass spectrometric analysis of tricarboxylic acid cycle metabolites Šimek Petr 19.9.2012 0:00
POSLEDNÍ Bilirubin esterification using aliphatic alcohols Vácha František 19.9.2012 0:00
BERANOVÁ Synthesis and separation of novel bombesin analogues for targeted molecular radionuclide imaging and therapy in oncology Kropáček Martin 18.6.2012 0:00
EDER Investigating the Regulation of Notch Signalling in <i>Drosophila</i> by Trxr-1 gene Bruce Alena, Panicucci Zíková Alena 18.6.2012 0:00
FARKA Making Transgenic <i>C. elegans</i> with Polycistronic mCherry Vector Asahina-Jindrová Masako 18.6.2012 0:00
MITTERMAYR Cytotoxicity screen of the acyclic nucleoside phosphonates against bloodstream stage of <i>Trypanosoma brucei</i> and validation of their putative target hypoxanthine/xanthine/guanine phosphoribosyltransferase Panicucci Zíková Alena 18.6.2012 0:00
SPITZBART Study on effect of human <i>Casein Kinase I epsilon</i> inhibitor IC261 on <i>disc overgrown</i> in <i>Drosophila melanogaster</i> Doležal Tomáš 18.6.2012 0:00
ABSOLONOVÁ IrAM4: Partial characterisation of a molecule similar to \recke{alpha}<sub>2</sub>-macroglobulin from a tick <i>Ixodes ricinus</i> Grunclová Lenka 20.6.2011 0:00
AIGNER Study of Dco role in <i>Drosophila melanogaster</i> hematopoiesis Doležal Tomáš 20.6.2011 0:00
BUCHBERGER Mass Spectometry of Proteins Grubhoffer Libor 20.6.2011 0:00
FÜCHTNER Study of the early phase of viral infection in Chinese Cabbage Petrzik Karel 20.6.2011 0:00
KOTÁL Towards the functional characterization of a "cysteine rich" protein family member from <i>Ixodes ricinus</i> Kotsyfakis Michalis 20.6.2011 0:00
NGUYENOVÁ Analysis of NHR-25 function on yolk expression in C. elegans Asahina-Jindrová Masako 20.6.2011 0:00
RATHNER IrAM9 - a member of a thioester-containing protein family from the hard tick <i>Ixodes ricinus</i> Kopáček Petr 20.6.2011 0:00
SIEBER Promoter analysis of lin-3::gfp transgene in Caenorhabditis elegans Asahina-Jindrová Masako 20.6.2011 0:00
ZOLLNER Determination of Sarcosine in Urine of Patients with Prostate Cancer Diagnosis Šimek Petr 20.6.2011 0:00
GSTÖTTENMAYR DNA Separation by Capillary Electrophoresis : A Literature Overview Bruce Alexander William 26.1.2011 0:00
OUŘEDNÍKOVÁ Occurrence of <i>ortho-</i> substituted PCBs in the environment and their biological activity Tříska Jan 24.1.2011 0:00
BLAŽKOVÁ Characterisation of quenching of far red organic fluorescent probe by DNA nucleobases Vácha František 21.6.2010 0:00
HOBIZALOVÁ Developmental profile of putative ecto-5 ´-nucleotidase genes of <i>Drosophila melanogaster.</i> Doležal Tomáš 21.6.2010 0:00
KOUDELKOVÁ Occurrence of Polybrominated Diphenyl Ethers in the Environment and Their Biological Activity. Tříska Jan 21.6.2010 0:00
KUBALA Study of the Role of mutations L39Q, L49Q, and N78T of Casein Kinase I epsilon in Breast Cancer Using <i>Drosophila Melanogaster</i> as a Model Organism Doležal Tomáš 21.6.2010 0:00
SKLENÁŘOVÁ Oxygen evolution during photosynthesis in sunflower and tobacco using carbon dioxide comprising either 12C or 13C as substrate Květoň Jiří 21.6.2010 0:00
STRNAD Interacton of Borrelia burgdorferi spirochetes with the salivary glands of Ixodes ricinus and with tick cells in vitro observed by ummunoflurescence microscopy. Grubhoffer Libor 21.6.2010 0:00
SVOBODOVÁ Lipopolysaccharide contaminatiion of recombinant proteins and its significance for immunological studies. Kopecký Jan 21.6.2010 0:00
WALNEROVÁ Cloning of the gene coding for Outer surface protein C form the Lyme borreliosis spirochete. Grubhoffer Libor 21.6.2010 0:00
ZIEBERMAYR Detection of pilocarine in tick saliva and its effect on the host immunity Kopecký Jan 21.6.2010 0:00
Absolventi Mgr. programu Chemie životního prostředí

Studenti, kteří úšpěšně obhájili magisterskou práci.

Příjmení Název VŠKP Vedoucí Dat. obhajoby
       
MACHULOVÁ Porovnání výuky matematiky a chemie ve standardním a alternativním školství Kutá Smatanová Ivana 24.5.2021 0:00
PONCAROVÁ Analýza produktů fotochemické degradace vybraných léčiv (dexametazonu, prednisolonu) pomocí LC/MS Klementová Šárka 24.5.2021 0:00
FLANDEROVÁ Krystalizační studie lytických enzymů bakteriofágů LysAm24, LysSi3 a LysSt11 Prudnikova Taťána 18.1.2021 0:00
BEDNÁŘ Chromatografická analýza rostlin a produktů spojených s výrobou absinthu a testování odpadů z výroby jako možného zdroje biopesticidů Tříska Jan 17.7.2020 0:00
PONCAROVÁ Identifikace produktů fotochemické degradace antibiotik ze skupiny fluorochinolonů Klementová Šárka 17.7.2020 0:00
KOVAŘÍKOVÁ Přítomnost singletového kyslíku v povrchových vodách Porcal Petr 22.5.2019 0:00
MALÍKOVÁ Matematické modelování na buněčné úrovni: enzymatická kinetika, dynamika infekce a

farmakologie
Berec Luděk 25.1.2019 0:00
OPEKAR Vývoj, optimalizace a validace analytické metody na stanovení těkavých mastných kyselin ve vodných vzorcích metodou GC/MS Kahoun David 24.1.2019 0:00
PILSOVÁ Analýza metabolitů v přírodních povrchových vodách Šimek Petr 24.1.2019 0:00
ĎURINOVÁ Evaluation of negative stains for single particle analysis in electron microscopy Gardian Zdenko 25.5.2018 0:00
HOŘEJŠÍ Vývoj, optimalizace a validace analytické metody na stanovení neurotoxinu beta-N-methylamino-L-alaninu ve vodě a sinicích pomocí LC/MS Kahoun David 25.5.2018 0:00
DUŠÁKOVÁ Fotochemická degradace verapamilu v homogenní a v heterogenní fotokatalytické reakci Klementová Šárka 25.5.2017 0:00
FREJLACHOVÁ Fotochemická degradace parabenů Klementová Šárka 25.5.2017 0:00
PLAČKOVÁ Vývoj metody na stanovení steroidních látek ve vodách Tříska Jan 19.1.2017 0:00
TOUPAL Studium dimerizace resveratrolu a izolace <i>trans</i>-\recke{varepsilon}-viniferinu Tříska Jan 23.5.2016 0:00
Graduates MSc. programme Biological Chemistry

Studenti, kteří úšpěšně obhájili magisterskou práci.

Příjmení Název VŠKP Vedoucí Dat. obhajoby
       
BEHENSKY "Characterization of Pathogenic Variants of Mitochondrial Carriers and Transporters With the Use of Biochemical Methods:

Revealing Novel Mutations and Deletions in Patient Samples, Assumed to be Associated With Rare Diseases."
Horner Andreas 27.7.2022 0:00
DANKLMAIER Differentiating the adhesion properties of surface proteins between various Borrelia species Rego Ryan 27.1.2022 0:00
KOTOUNOVÁ Design and production of TBEV specific cleavage reporter for in vitro and in cell studies Franta Zdeněk 27.1.2022 0:00
GRAHAMMER Analysis of hydroxy fatty acids using GC-EI-MS and HPLC-ESI-MS Himmelsbach Markus 25.5.2021 0:00
PECHOVÁ Analysis of trypsin inhibitor-like cysteine-rich domain-containing peptides (TIL-domain inhibitors) from the tick Ixodes ricinus Kotál Jan 28.1.2021 0:00
HAUDUM Synthesis of high surface area polyimides Teasdale Ian 10.8.2020 0:00
FIŠEROVÁ The effect of Ixodes ricinus tick serpin on the cytotoxic function of natural killer cells Lieskovská Jaroslava 21.7.2020 0:00
KOSMAS Characterization of Photosystem I in the Red Alga Porphyridium purpureum Bína David 27.1.2020 0:00
STANZL Localization and functional characterization of a mealybug rRNA methyltransferase of bacterial origin Paris Zdeněk 27.1.2020 0:00
KITZBERGER Preparation and initial NMR study of two extrinsic proteins in photosystem II Müller Norbert 29.3.2019 0:00
BÖTTINGER Proteomic profiling of <i>Ixodes ricinus</i> tick cell line IRE19 and its response to TBEV infection Loginov Dmitry Sergeevich 21.1.2019 0:00
HAGLEITNER Transposon mutagenesis in the Lyme disease pathogens B. afzelii and B. burgdorferi Rego Ryan 21.1.2019 0:00
HAIN Transmission Dynamics Of The Relapsing Fever Spirochete - Borrelia Duttonii Rego Ryan 21.1.2019 0:00
STRASSER DEVELOPMENTS TOWARDS BIOCOMPATIBLE DEGRADABLE MOLECULARLY IMPRINTED POLYMERS BASED ON POLYPHOSPHAZENES Brüggemann Oliver 20.12.2018 0:00
PITIGALA Synthesis and Characterization of a Cleavable Fluorescent Biotin Derivative Gruber Hermann 20.3.2018 0:00
KALTENBRUNNER Characterization of TbPH1, a kinetoplastid-specific pleckstrin homology domain containing kinesin-like protein Hashimi Hassan 23.5.2017 0:00
ZÁHORSKÁ Synthesis and functional characterization of bivalent biotin analogs Gruber Hermann 19.4.2017 0:00
ADEKOYA Biochemical and Structural Characterization of the budding yeast protein Pdp3 Müller Norbert 13.2.2017 0:00
KŘÍŽOVÁ Electrophysiology Studies Providing Insights into the STIM1/ORAI1 Machinery Romanin Christoph 13.2.2017 0:00
JAKEŠOVÁ Cellular Photostimulation with Hydrogen-bonded Organic Semiconductor Microcrystal Interfaces Sariciftci Niyazi Serdar 2.2.2017 0:00
LITVIŇUKOVÁ Calcium signalling and gene regulation by carcinogenic Orai mutants Schindl Rainer 2.2.2017 0:00
TANASIĆ The role of CG18446 gene in immune response in <i>Drosophila melanogaster</i> Bruce Alena 19.1.2017 0:00
AHIABLE Reusable Avidin Based Anti-Absorptive Gold Functionalization for Biosensing QCM Measuremetns & Flat Erythrocyte Ghost Preparation for AFM Investigation Ebner Andreas 6.12.2016 0:00
GUGGENBERGER Synthesis of fMLF and R-Symmetry Decoupling in Solid State NMR. Müller Norbert 5.9.2016 0:00
FÜCHTNER Chemical Characterization of Native and Extracted Pectins via Confocal Raman Microspectroskopy Hild Sabine 14.3.2016 0:00
PRIMASOVÁ Conformational changes of PsbQ protein from PSII studied by NMR Müller Norbert 14.3.2016 0:00
ECKER Nitrogen-15 Labeling and NMR Spectroscopy for the Elucidation of Side Reactions Müller Norbert 5.2.2016 0:00
POSLEDNÍ Optimization of Sensor Chip Functionalization for Biological Interaction Analysis Gruber Hermann 5.2.2016 0:00
HAINDRICH Late Steps in the cytosolic Iron-Sulfur Cluster Assembly in Trypanosoma brucei Diaz Carmen Priscilla Pena 20.1.2016 0:00
HÖNIG MONDEKOVÁ Functional analysis of fibrinogen-related proteins (FREPs, Ixoderins) of the tick Ixodes ricinus and their function in pathogen transmission Hajdušek Ondřej 20.1.2016 0:00
BERANOVÁ Investigating novel approaches to linear epitope mapping; biophysical characterization of tau protein and its interactions with anti-tau antibodies Apetri Adrian C. 16.11.2015 0:00
MITTERMAYR Optimization of Synthesis and Work-up of Gallium-68 PET Tracers for Imaging in Oncology Romanin Christoph 16.11.2015 0:00
KAMENICKÝ Recombinant expression, refolding and initial NMR studies of PsbO Ettrich Rüdiger Horst, Müller Norbert 31.7.2015 0:00
PAZDERNÍK Light harvesting complexes and chromatic adaptation of Eustigmatophyte alga <i>Trachydiscus minutus</i> Litvín Radek 29.4.2015 0:00
FARKA Spectroscopic Investigation of Luminescent Biomaterials on Organic Semiconductors Sariciftci Niyazi Serdar 12.3.2015 0:00
ABSOLONOVÁ Role of Calmodulin in Store-operated Calcium Entry Romanin Christoph 16.10.2014 0:00
AIGNER Photopolymerizable porous poly(organophosphazenes) for use as degradable matrices for tissue engineering Brüggemann Oliver 30.6.2014 0:00
GOLITSYNA Influence of hydrophilic additives on antimicrobial properties of tungsten trioxide in polypropylene matrix Hild Sabine 27.2.2014 0:00
SIEBER Interaction of Circadian Transcription Factor and Juvenile Hormone Receptor in Pyrrhocoris Apterus Doležel David 21.1.2014 0:00
RATHNER NMR Solution Structure of the Protein PsbQ from Photosystem II. Müller Norbert 28.10.2013 0:00
SVOBODOVÁ CRAC channel gating - Involvement of Orai 1 transmembrane regions and STIM1 Romanin Christoph 2.7.2013 0:00
KUBALA 13C Magnetic Resonance Spectroscopy Measurements of Glutaminase Activity Using Hyperpolarized 13C-Labeled Glutamine Müller Norbert 20.6.2013 0:00
HÁJEK Identification of Products of Tetrapyrrole Pathway Komenda Josef 29.5.2013 0:00
STRNAD Localization of Lyme disease spirochetes <i>Borrelia burgdorferi</i> in ticks <i>Ixodes ricinus</i> Vancová Marie 29.5.2013 0:00
WALNEROVÁ Initial NMR Spectroscopic Investigation of the Extrinsic Protein PsbP of Photosystem II Müller Norbert 31.1.2013 0:00
HOBIZALOVÁ Functional analysis of Salp25D, a homologue of peroxiredoxin, from castor bean tick <i>Ixodes ricinus</i> Rudenko Nataliia 22.1.2013 0:00
Graduates Ph.D. programme Biochemie/Biochemistry

Studenti, kteří úšpěšně obhájili dizertační práci.

Příjmení Název VŠKP Vedoucí Dat. obhajoby
       
KAŠČÁKOVÁ Analýza slinných serpínů klíšťat Ixodes ricinus z hlediska strukturní biologie Kutá Smatanová Ivana 27.5.2022 0:00

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0