Informace pro končící studenty.

Dnem úspešného složení státní závěrečné zkoušky (tj. úspěšná obhajoba + složení všech částí státní zkoušky) je ukončeno vaše studium dle zákona. S tím souvisí inaktivace všech vašich univerzitních účtů v následujících dnech.

Vzhledem k tomu, že na univerzitní účet vám stále mohou být zasílány důležité nformace, doporučujee s dostatečným předstihem nastavit přeposílání e-mailů na vaše soukromé e-mailové schránky. Také doporučujeme zálohu všech mailů a dat z vašich účtů - všechna data budou po 6 měsících automaticky smazány (pokud dále nepokračujete ve studiu anebo v zaměstnání na univerzitě).

Pro možnost přeposílání si nastavte a ověřte osobní e-mailovou adresu na adrese idm.jcu.cz.

--

Information for students finishing their studies.

According to the law, your studies are finished on the day of successful passing of the state final exam (i.e. successful defense + passing of all parts of the state exam). Related to this is the inactivation of all your university accounts in the following days.

Since important information may still be sent to your university account, we recommend that you set up email forwarding to your private email boxes in advance. We also recommend a backup of all emails and data from your accounts - all data will be automatically deleted after 6 months (if you do not continue your studies or work at the university).

Set up and verify a personal e-mail address at idm.jcu.cz for forwarding.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0