Katedra zoologie

Magisterské obory

Magisterský obor zoologie

garant: prof. RNDr. Jan Zrzavý, CSc.

specializace Archeozoologie

garant: doc. PhDr. Jaromír Beneš, Ph.D.

Specializace je zaměřena na studium interakcí člověka a živočichů v minulosti, důsledků jejich vztahu nejen pro člověka samotného, ale i jeho prostředí. Archeozoologie se zabývá identifikací, analýzou a interpretací nálezů živočišného původu zachycených v archeologických kontextech, využívá a úzce propojuje poznatky přírodovědných a humanitních oborů.

specializace Ekologie živočichů

garant: doc. Mgr. Radim Šumbera, Ph.D.

Specializace zabezpečuje seznámení se s teoretickými a praktickými aspekty ekologie, evoluce a bionomie živočichů s důrazem na rozmanité adaptace. Navíc poskytuje orientaci v interdisciplinárních oblastech, jakými jsou ekofyziologie, ekoetologie či aplikace molekulárně-genetických přístupů v ekologii. Studenti kromě kvalifikace pro výzkumnou činnost získají vzdělání pro práci ve státní správě a občanském sektoru spojeným s ochranou přírody a také v zoologické praxi.

specializace Entomologie

garant: doc. RNDr. Oldřich Nedvěd, CSc.

Specializace poskytuje orientaci v morfologii, fylogenezi a taxonomii hmyzu, s dovednostmi v taxonomické metodice pro základní výzkum a pro kurátoskou muzejní práci a orientaci ve faunistickém výzkumu pro práci v muzeu a ochranu přírody ve státní správě. Dále poskytuje znalosti z užité entomologie pro zemědělskou a lesnickou praxi a z chovu členovců pro ochranu rostlin a pro chov zájmových organismů pro volný čas.

specializace Etologie

garant: doc. RNDr. František Sedláček, CSc.

Výběr kurzů v této specializaci vybaví studenta znalostmi a dovednostmi, které mu umožní proniknou do nejrůznějších mechanismů utvářejících chování jak během historického vývoje živočichů, tak během života jedince. Specifickým rysem je přitom důraz na kontinuitu chování člověka s živočišnou říší. Absolvent bude schopen nejen řešit otázky základního výzkumu chování, ale i být ošetřovatelem v chovných zařízeních jako jsou např. zoologické zahrady nebo být samostatným chovatelem zájmových organismů. Znalosti se uplatní také v ochraně přírody na všech úrovních státní správy.

specializace Evoluce živočichů

garant: prof. RNDr. Jan Zrzavý, CSc.

Specializace garantuje teoretické základy fylogenetického přístupu k evoluci, diverzitě, rozšíření a ekologie živočichů (především členovců a obratlovců), jakož i praktické ovládání fylogenetických metodik včetně molekulárních.

specializace Ochrana fauny

garant: doc. Mgr. Martin Konvička, Ph.D.

Specializace Ochrana fauny připravuje pracovníky pro nejrůznější profese týkající se ochrany biologické rozmanitosti, od základního výzkumu, přes profese ve vládních i nevládních ochranářských organizacích, po specializované instituce typu zoologických zahrad a chovných stanic. Vedle pevného biologického základu, přehledu o právních normách a orientace v ochranářské a chovatelské praxi je kladen důraz na bouřlivě se rozvíjející oblasti populační ekologie a genetiky, bez nichž se moderní ochrana přírody neobejde, jakož i na obory spíše tradiční (vývoj přírody, ekologie biomů), potřebné pro každodenní ochranářskou práci.

specializace Tropická ekologie

garant: prof. RNDr. Vojtěch Novotný, CSc.

Specializace poskytuje teoretické základy ekologie s důrazem na fylogenetickou a kvantitativní analýzu, aplikované na tropické ekosystémy včetně jejich interakcí s člověkem.

specializace Zoologie obratlovců

garant: RNDr. Roman Fuchs, CSc.

Specializace umožňuje kombinovat kurzy zaměřené na různé aspekty biologie obratlovců podle osobních zájmů studenta. Ponechává mu tak otevřené široké pole možností další odborné orientace.

Magisterský obor Experimentální biologie

garant: prof. RNDr. Jan Zrzavý, CSc.

specializace Fyziologie živočichů

garant: prof. RNDr. Dalibor Kodrík, CSc.

Specializace poskytuje znalosti a dovednosti z oblasti srovnávací, ekologické a vývojové fyziologie obratlovců a hmyzu, a z oblasti fyziologie člověka. Seznamuje absolventy s moderními fyziologickými, biochemickými a analytickými metodami používanými ve výzkumných i servisních laboratořích.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0