Fencková Michaela, Katedra molekulární biologie a genetiky
01/07/2021 – 30/06/2023
MŠMT OPVVV, 02-20-079 MSCA IF IV, ID CZ.02.2.69/0.0/0.0/20_079/0017633

 

MATTER mobilita (ID CZ.02.2.69/0.0/0.0/20_079/0017633)
Název CZ: Mechanismy a patologie imunitní a metabolické dysfunkce u neurovývojových poruch
Název EN: Mechnanisms and pathology of immune and metabolic dysfunction in neurodevelopmental disorders
Řešitel: Fencková Michaela
Mentor: Doležal Tomáš, Katedra molekulární biologie a genetiky
Realizace: 01/07/2021 – 30/06/2023
Rozpočet: 4 006 392 CZK (PřF)
Poskytovatel: MŠMT
Výzva: OPVVV, 02-20-079 MSCA IF IV

www

Abstrakt

Mentální poruchy (ID) a poruchy autistického spektra (ASD) jsou devastující a současně se vyskytující neurovývojové poruchy. Doprovodné imunitní a metabolické patologie mají velký dopad na morbiditu a mortalitu onemocnění, ale léčebné strategie jsou omezené. Jsem přesvědčena, že identifikace základních kauzálních mechanismů to může změnit a vést k vývoji účinné léčby. Chci prozkoumat roli genetických defektů, které jsou zodpovědné za kognitivní a behaviorální deficity u ID/ASD při imunitní a metabolické dysfunkci. Použiji model octomilky Drosophila melanogater, se silnou genetickou a biologickou podobností s lidmi. Budu manipulovat ortologické geny ID/ASD s důležitou kognitivní funkcí, zvýšenou transkripční aktivitou v imunitní odpovědi a spojením s imunitními nebo metabolickými anomáliemi u jedinců s ID/ASD. Budu hledat ty, které způsobují snížené přežití při bakteriální infekci. Dále určím, které mechanismy jsou základem defektů přežití, ověřím jejich roli v imunitní odpovědi a imunitně podmíněných metabolických procesech a pokusím se interferencí s nimi o obnovu funkce těchto procesů. Očekávám, že objevím nové léčebné cíle a strategie , které lze převést do kliniky a eliminovat imunitní a metabolické patologie u osob s ID/ASD. Kromě toho budu zkoumat vztah imunitní metabolické dysfunkce ke kognitivním deficitům, což je základní rys ID/ASD. Pokud najdu propojení, mohou být nově objevené léčebné strategie také užitečné při léčbě kognitivních příznaků. Můj výzkum má tedy velký potenciál k otevření zcela nového biologického tématu v neurovývojových poruchách. Vylepšený výzkumný směr zavedený v tomto projektu na modelu drozofily mi umožní zachytit klinickou složitost poruch ID/ASD, posunout mé znalosti o základních mechanismech a pomoci mi splnit mé dlouhodobé výzkumné poslání: najít léčbu ID/ASD.

Cíle

  • Výzkum mechanismů a patologie imunitní a metabolické dysfunkce u neurovývojových poruch (porucha autistického spektra, ASD)
  • Identifikace základních kauzálních mechanismů k rozvoji účinné léčby.
  • Výzkum role genetických defektů, které jsou zodpovědné za kognitivní a behaviorální deficity u ID/ASD onemocnění v imunitní a metabolické dysfunkci.

Výstupy

  • Publikování výsledků výzkumu ve špičkových časopisech s otevřeným přístupem (PLOS Biology, eLife, Nature Communications).
  • Prezentace poznatků na mezinárodních konferencích.
  • Účast na různých akcích, jako jsou návštěvy školy, dny otevřených dveří, kurzy a Evropská noc vědců.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0