Přírodovědecká fakulta, Hauer Tomáš
01/01/2020 – 31/12/2022
MŠMT OPVVV 02-18-056


ESF2 (CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013061)
Název CZ: Rozvoj JU – ESF II
Název EN: Development of USB – ESF II
Koordinátor: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Řešitel: Přírodovědecká fakulta, Hauer Tomáš
Realizace: 01/01/2020 – 31/12/2022
Rozpočet: 22 650 748,96 Kč (projekt): 21 518 211,51 Kč (dotace MŠMT) + 1 132 537,45 Kč (5% spolufinancování JU)
8 330 940,80 Kč (PřF): 7 914 393,76 Kč (dotace MŠMT) + 416 547,04 Kč (5% spolufinancování PřF)
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT)
Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV) 02_18_056

www

Abstrakt

Klíčová aktivita 2 ESF2 projektu je zaměřena na komplexní restrukturalizaci bakalářského studia biologie na Přírodovědecké fakultě JU a zkvalitnění vzdělávací činnosti. Na základě mezinárodních zkušeností si je fakulta vědoma potřeby posilovat kompetence studentů akademicky zaměřených studijních programů. Klíčovým inovačním prvkem, který chce fakulta zavést do výuky, je modulární výukový systém a badatelsky orientovaná výuka. Důraz je kladen na posílení schopnosti analýzy a syntézy hlubších oborových znalostí a dovedností v dané oblasti vzdělávání a porozumění mezioborovým souvislostem. Předměty budou sdruženy do ucelených oborově zaměřených modulů, které spojují znalosti a dovednosti jednotlivých profilujících odborností. Uvedený koncept zahrnuje oslabení frontální výuky a zvyšuje důraz na praktické získávání znalostí a tvůrčí práci studentů.

Cíle

Zkvalitnění vzdělávací činnosti v oblasti vzdělávání botaniky, zoologie, biologie ekosystémů, experimentální biologie rostlin, molekulární biologie a genetiky, medicínské biologie a parazitologie spočívající v modernizaci výukových metod a způsobu organizace výuky.

Výstupy

1) Badatelsky orientovaná výuka: zahraniční podněty pro inovaci výuky na PřF JU (neveřejné)
Pracovní materiál, inspirace a podněty pro vnitrofakultní diskusi (01/2020 – 02/2021)

2) Vyučovací předměty v OV Biologie, ekologie a ochrana životního prostředí na PřF JU (neveřejné)
Pracovní materiál, analytický podklad pro vnitrofakultní diskusi (02/2020 – 04/2021)

3) Podněty a doporučení k inovaci výuky na PřF JU (neveřejné)
Pracovní materiál, konkretizace bodů k rozpracování v podobě metodiky implementace nového pojetí výuky na PřF JU (03/2021 – 08/2021)

4) Modulový systém výuky na PřF JU (neveřejné)
Pracovní materiál, podklad pro vnitrofakultní diskusi a analýzu časové a prostorové náročnosti výuky, ve finální podobě součást Metodiky badatelsky orientované výuky (09/2021 – 06/2022)

5) Metodika badatelsky orientované výuky na PřF JU (veřejné)
Metodický dokument stanovující zásady implementace badatelsky orientované výuky na PřF JU, vodítko pro vyučující, garanty předmětů a studijních programů, vedoucí kateder a rozvrháře (04/2022 – 09/2022)

6) Implementace modulové výuky do vnitřních předpisů PřF (veřejné)
Oficiální dokument upravující pravidla studia v rámci inovovaného systému výuky v návaznosti na Studijní a zkušební řád JU (10/2022 – 12/2022)

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0