Urbanová Zuzana, Katedra biologie ekosystémů
01/08/2018 – 31/12/2024
EC, Program LIFE

LIFE for MIRES (LIFE17 NAT/CZ/000452 LIFE for MIRES)
Název CZ: Přeshraniční revitalizace rašelinišť na podporu biodiverzity a vodního režimu na Šumavě a v Bavorském lese
Název EN: Trans-boundary restoration of mires for biodiversity and landscape hydrology in Sumava and Bavaria Forest
Koordinátor: Správa národního parku Šumava
Partneři: BUND Naturschutz in Bayern e.V., Správa národního parku Bavorský les, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Řešitel: Urbanová Zuzana, Katedra biologie ekosystémů
Realizace: 01/08/2018 – 31/12/2024
Rozpočet: 5 853 160 EUR (projekt) / 204 616 EUR (PřF)
Poskytovatel: Evropská komise
Program: LIFE

http://life.npsumava.cz/ 

Abstrakt

Obnova mokřadních biotopů je jednou z možných cest ke snižování dopadů klimatické změny. Mnohé z mokřadů, na Šumavě především rašeliniště, jsou ostrovy biologické rozmanitosti, kde nachází své přirozené prostředí nespočet vzácných rostlinných i živočišných druhů. Mokřady hrají nezastupitelnou roli v hydrologii krajiny a koloběhu vody, čímž působí velmi příznivě na místní podnebí. Z krajiny se však po staletí intenzivní lidské činnosti voda vytrácela, mokřady byly odvodňovány a měněny na obdělávanou půdu. V dnešní době, kdy sucho začíná být vážným problémem, je potřeba se věnovat nápravě a obnově přirozeného vodního režimu krajiny. Proto vznikl projekt LIFE for MIRES – život pro mokřady, který vrací vodu do míst, kde od pradávna byla a utvářela prostředí kolem sebe.

Cíle

  • Přeshraniční obnova rašelinišť, mokřadů a přírodního vodního režimu na ploše 2059 hektarů.
  • Zlepšení stavu biotopů pro tetřívka obecného.
  • Zapojení veřejnosti do obnovy rašelinišť a zvýšení informovanosti o mokřadech a jejich významu pro vodní režim v krajině včetně zmírnění dopadu klimatické změny.
  • Inovace v oblasti monitoringu vlivu revitalizací na kvalitu vody, odtokové poměry, vegetaci, hladinu vody a půdní vlhkost.
  • Vývoj metody monitoringu možného vlivu revitalizací při zmírňování klimatické změny
  • Přímé zapojení veřejnosti do obnovy rašelinišť a vývoj demonstračních objektů revitalizovaných v blízkosti lidských sídel.
  • Sdílení a prezentace know-how a zkušeností získaných při obnově rašelinišť a hydrologie krajiny. 

Výstupy

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0