Kalendář akademického roku 2021/2022

Opatření děkana
o organizaci akademického roku 2021/2022
(Akademický kalendář 2021/2022)1

Zimní semestr

Dodání rozvrhových požadavků vyučujících na ZS 15. 4. 2021
Zápisový rozvrh na zimní semestr bude zveřejněn  26. 5. 2021
Povinný zápis (elektronický) předmětů do zimního semestru 31. 5. (od 8:00) – 11. 6. 2021

Zápis studentů 1. ročníků bakalářských studijních programů přijatých v řádném termínu přijímacího řízení

  • Biologie, BMLT, PŽP, Biologie pro vzdělávání
  • nebiologické obory (s výjimkou oboru aplikovaná informatika) včetně Biol. Chemistry a všech kombinací pro vzdělávání (kromě Biologie pro vzdělávání)

 

2. 9. 2021
3. 9. 2021

Zápis studentů 1. ročníků bakalářských studijních programů přijatých v doplňkovém termínu přijímacího řízení – všechny programy a obory 17. 9. 2021
Elektronický zápis předmětů pro studenty 1. ročníků bakalářských studijních programů 5. – 19. 9. 2021
Zápis studentů 1. ročníků magisterských studijních programů – všechny programy a obory 6. – 17. 9. 2021
Zápis studentů 1. ročníků doktorských studijních programů – všechny programy a obory 20. – 24. 9. 2021
Upřesňující zápis do ZS 2021/2022 studentů 2. a vyšších ročníků bak., všech studentů mag. studia a všech studentů doktorského studia 6. – 17. 9. 2021
Doručení podkladů pro kontrolu studia za akad. rok 2020/2021 (tj. podepsaný zápisový list A) 27. 9. – 10.10. 2021
Zápis studentů Biol. Chemistry – 1. ročník (studenti z Lince) v první polovině září 2021 (bude upřesněno po dohodě s JKU)
Imatrikulace nových studentů 15. 10. 2021 odpoledne
Odevzdání výroční zprávy (studenti doktorského studia) 29. 10. 2021
Výuka v zimním semestru 29. 9. – 18. 12. 2021
a
3. 1. – 8. 1. 2022
Termíny zápočtů a zkoušek zkoušející zveřejní nejpozději 18. 12. 2021
Zápočtový týden 3. 1. – 7. 1. 2022
Zkouškové období pro zimní semestr končí 4. 3. 2022

Kontrola studia za zimní semestr (ZS 2021/2022)

  • týká se 1. semestru bak. a mag. studia

 

7. 3. – 11. 3. 2022

Kontrola splnění požadavků 1. roku doktorského studia (týká se studentů v doktorském stupni, kteří nastoupili v únoru a březnu 2021) 7. 3. – 11. 3. 2022
Odevzdání bakalářských a diplomových prací a přihlášek ke státní závěrečné zkoušce 8. 12. 2021 (do 14:00)
Kontrola studia před bakalářskou nebo magisterskou státní zkouškou nejpozději 3 pracovní dny před konáním zkoušky
Bakalářské obhajoby 17. 1. – 21. 1. 2022
Magisterské obhajoby a státní zkoušky 17. 1. – 21. 1. 2022
Bakalářské státní zkoušky 26. 1. - 28. 1. 2022
Přijímací zkoušky do magisterského studia 31. 1. 2022
Přijímací zkoušky do doktorského studia 1. – 11. 2. 2022
Promoce absolventů všech stupňů studia (podrobné informace o organizaci promoce budou po skončení všech státních zkoušek vyvěšeny na webových stránkách fakulty) pravděpodobně 4. 3. 2022

 

Letní semestr

Dodání rozvrhových požadavků vyučujících na LS 15. 11. 2021
Zápisový rozvrh na letní semestr bude zveřejněn  5. 1. 2022
Povinný zápis (elektronický) předmětů do letního semestru
(vedoucí kateder nahlásí neběžící kurzy do středy následujícího týdne do 12 hodin, neběžící kurzy budou vyvěšeny do pátku, tj. týden po konci zápisu)
10. 1. (od 8:00) – 21. 1. 2022
Upřesňující zápis do letního semestru
(upřesňující zápis v dřívějším termínu po dohodě na stud. odd. možný v týdnu před řádnými zápisy)
7. 2. – 11. 2. 2022
Zápis studentů do 1. ročníku dokt. studia  21. 2. – 25. 2. 2022
Zápis pro studenty nově přijaté do mag. studia v únoru 2022 7. 2. – 11. 2. 2022
Výuka v letním semestru 14. 2. – 21. 5. 2022
Termíny zápočtů a zkoušek zkoušející zveřejní nejpozději 30. 4. 2022
Zápočtový týden 16. 5. – 20. 5. 2022
Zkouškové období pro letní semestr končí 3. 9. 2022
Odevzdání bakalářských a diplomových prací a přihlášek ke státní závěrečné zkoušce 13. 4. 2022 (do 14:00)
Kontrola studia před bakalářskou a magisterskou st. zkouškou nejpozději 3 pracovní dny před konáním zkoušky
Bakalářské obhajoby 23. 5. – 26. 5. 2022
Magisterské obhajoby a státní zkoušky 23. 5. – 26. 5. 2022
Bakalářské státní zkoušky 31. 5. – 2. 6. 2022
Přijímací zkoušky do bakalářského studia – hlavní termín 8. 6. 2022
Přijímací zkoušky do bakalářského studia – doplňkový termín 9. 9. 2022
Přijímací zkoušky do magisterského studia 7. 6. 2022
Přijímací zkoušky do doktorského studia červen 2022
Promoce absolventů všech stupňů studia
(podrobné informace o organizaci promoce budou po skončení všech státních zkoušek vyvěšeny na webových stránkách fakulty)
pravděpodobně 1. 7. 2022

 

Další důležité termíny:

  • Tradiční výstup na Kleť - 17. 11. 2022
  • Den otevřených dveří – 21. 1. 2022

V Českých Budějovicích 25.2.2021
Prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc.

1 Netýká se cross-border studijních programů, tyto programy mají svůj kalendář.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0