Kalendář akademického roku 2023/2024

Opatření děkana
o organizaci akademického roku 2023/2024
(Akademický kalendář 2023/2024)1

Zimní semestr

Dodání rozvrhových požadavků vyučujících na ZS

15. 4. 2023

Zápisový rozvrh na zimní semestr bude zveřejněn

25. 5. 2023

Povinný zápis (elektronický) předmětů do zimního semestru

29. 5. (od 8:00) – 9. 6. 2023

Zápis studentů 1. ročníků bakalářských studijních programů přijatých v řádném termínu přijímacího řízení

·         Biologie, BMLT, PŽP, Biologie pro vzdělávání

·         nebiologické obory (s výjimkou oboru aplikovaná informatika) včetně Biol. Chemistry a všech kombinací pro vzdělávání (kromě Biologie pro vzdělávání)

 

 

31. 8. 2023

 

1. 9. 2023

Zápis studentů 1. ročníků bakalářských studijních programů přijatých v doplňkovém termínu přijímacího řízení – všechny programy a obory

15. 9. 2023

Elektronický zápis předmětů pro studenty 1. ročníků bakalářských studijních programů

3. – 17. 9. 2023

Zápis studentů 1. ročníků magisterských studijních programů – všechny programy a obory

4. – 15. 9. 2023

Zápis studentů 1. ročníků doktorských studijních programů – všechny programy a obory

18. – 22. 9. 2023

Upřesňující zápis do ZS 2023/2024 studentů 2. a vyšších ročníků bak., všech studentů mag. studia a všech studentů doktorského studia

4. – 15. 9. 2023

Doručení podkladů pro kontrolu studia za akad. rok 2022/2023 (tj. podepsaný zápisový list A)

25. 9. – 8.10. 2023

Zápis studentů Biol. Chemistry – 1. ročník (studenti z Lince)

v první polovině září 2023 (bude upřesněno po dohodě s JKU)

Imatrikulace nových studentů

13. 10. 2023 odpoledne

Odevzdání výroční zprávy (studenti doktorského studia)   

31. 10. 2022, 11:00

Výuka v zimním semestru

25. 9. – 23. 12. 2023

Termíny zápočtů a zkoušek zkoušející zveřejní nejpozději

2. 12. 2023

Zápočtový týden        

18. 12. – 23. 12. 2023

Zkouškové období pro zimní semestr končí

29. 2. 2024

Kontrola studia za zimní semestr (ZS 2023/2024) –

- týká se 1. semestru bak. a mag. studia

4. 3. – 8. 3. 2024

Kontrola splnění požadavků 1. roku doktorského studia (týká se studentů v doktorském stupni, kteří nastoupili v únoru a březnu 2023)

4. 3. – 8. 3. 2024

Odevzdání bakalářských a diplomových prací

a přihlášek ke státní závěrečné zkoušce

8. 12. 2023 (do 11:00)

Kontrola studia před bakalářskou nebo magisterskou státní zkouškou

nejpozději 3 pracovní dny před konáním zkoušky

Bakalářské obhajoby

15. 1. – 19. 1. 2024

Magisterské obhajoby a státní zkoušky

15. 1. – 19. 1. 2024

Bakalářské státní zkoušky

23. 1. - 26. 1. 2024

Přijímací zkoušky do magisterského studia

dle příslušného rozhodnutí děkana

Přijímací zkoušky do doktorského studia

dle příslušného rozhodnutí děkana

Promoce absolventů všech stupňů studia (podrobné informace o organizaci promoce budou po skončení všech státních zkoušek vyvěšeny na webových stránkách fakulty)

5. 3. 2024

 

 

Letní semestr

Dodání rozvrhových požadavků vyučujících na LS

15. 11. 2023

Zápisový rozvrh na letní semestr bude zveřejněn

4. 1. 2024

Povinný zápis (elektronický) předmětů do letního semestru

(vedoucí kateder nahlásí neběžící kurzy do středy následujícího týdne do 12 hodin, neběžící kurzy budou vyvěšeny do pátku, tj. týden po konci zápisu)

8. 1. (od 8:00) – 19. 1. 2024

Upřesňující zápis do letního semestru

(upřesňující zápis v dřívějším termínu po dohodě na stud. odd. možný v týdnu před řádnými zápisy)

5. 2. – 9. 2. 2024

Zápis studentů do 1. ročníku dokt. studia

7. 2. – 9. 2. 2024

Zápis pro studenty nově přijaté do mag. studia v lednu 2024

5. 2. – 7. 2. 2024

 

Výuka v letním semestru

12. 2. – 18. 5. 2024

Termíny zápočtů a zkoušek zkoušející zveřejní nejpozději

27. 4. 2024

Zápočtový týden

13. 5. – 17. 5. 2024

Zkouškové období pro letní semestr končí

31. 8. 2024

Odevzdání bakalářských a diplomových prací

a přihlášek ke státní závěrečné zkoušce

12. 4. 2024 (do 11:00)

Odevzdání přihlášk k SZZ z Pedagogiky a psychologie na PF v podzimním termínu

30. 6. 2024

Kontrola studia před bakalářskou a magisterskou st. zkouškou

nejpozději 3 pracovní dny před konáním zkoušky

Bakalářské obhajoby

21. 5. – 24. 5. 2024

Magisterské obhajoby a státní zkoušky

21. 5. – 24. 5. 2024

Bakalářské státní zkoušky

27. 5. – 31. 5. 2024

Přijímací zkoušky do bakalářského studia – hlavní termín

dle příslušného rozhodnutí děkana

Přijímací zkoušky do bakalářského studia – doplňkový termín

dle příslušného rozhodnutí děkana

Přijímací zkoušky do magisterského studia

dle příslušného rozhodnutí děkana

Přijímací zkoušky do doktorského studia

dle příslušného rozhodnutí děkana

Promoce absolventů všech stupňů studia

(podrobné informace o organizaci promoce budou po skončení všech státních zkoušek vyvěšeny na webových stránkách fakulty)

pravděpodobně 27. 6. 2024

 

Další důležité termíny:

Tradiční výstup na Kleť - 17. 11. 2023

Den otevřených dveří – 19. 1. 2024

 

V Českých Budějovicích 14. 3. 2023

Prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc.

[1] Netýká se cross-border studijních programů, tyto programy mají svůj kalendář.

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0