• Úvod
  • Obhajoby - Přírodovědecká fakulta JU

Defenses of Bachelor Theses at the Department of Parasitology: May 21, 2024

Defenses of BSc. Theses will take place on Tuesday 21.5. 2024 in the meeting room of the dean´s office (room no. C009).

10:00 Marie Křesťanová
Motilita sporozoitů kryptosporidií
Supervisor: Prof. Ing. Martin Kváč, Ph.D.
Referee: Mgr. Martin Kolísko, Ph.D.
Committee:
doc. RNDr. Jan Štefka, Ph.D. (chairman)
prof. RNDr. Václav Hypša, CSc.
MVDr. Jana Kvičerová, Ph.D.
RNDr. Marie Jalovecká, Ph.D.
doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc.

10:30 Martina Zychová
Cirkulace hantavirů u hlodavců na území vojenského újezdu Hradiště a jejich možné riziko pro vojáky konající cvičení na tomto území
Supervisor: MVDr. Jana Kvičerová, Ph.D.
Referee: RNDr. Ivan Fiala, Ph.D.
Committee:
doc. RNDr. Jan Štefka, Ph.D. (chairman)
prof. RNDr. Václav Hypša, CSc.
RNDr. Marie Jalovecká, Ph.D.
prof. RNDr. Tomáš Scholz, CSc.
doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc.

11:00 Eliška Falářová
Comparative analysis of different extracellular vesicle isolation kits and their effect on the structure of their biomolecular corona
Supervisor: doc. RNDr. Roman Kuchta, Ph.D.
Referee: RNDr. Marie Jalovecká, Ph.D.
Committee:
doc. RNDr. Jan Štefka, Ph.D. (chairman)
prof. RNDr. Václav Hypša, CSc.
MVDr. Jana Kvičerová, Ph.D.
RNDr. Marie Jalovecká, Ph.D.
prof. RNDr. Tomáš Scholz, CSc.

11:30 Lenka Kotěborská
Genetická struktura hybridní zóny vší Polyplax serrata
Supervisor: doc. RNDr. Jan Štefka, Ph.D.
Referee: Mgr. Aleš Horák, Ph.D.
Committee:
prof. RNDr. Václav Hypša, CSc. (chairman)
MVDr. Jana Kvičerová, Ph.D.
RNDr. Marie Jalovecká, Ph.D.
Mgr. Aleš Horák, Ph.D.
prof. RNDr. Tomáš Scholz, CSc.

13:00 Šárka Kreslová
Denní produkce a rytmy ve vyplouvání cerkárií vybraných druhů motolic Opisthioglyphe ranae a Echinoparyphium recurvatum z prvních mezihostitelských plžů
Supervisor: Mgr. Miroslava Soldánová, Ph.D.
Referee: MSc. Zikmund Bartoníček, Ph.D.
Committee:
doc. RNDr. Jan Štefka, Ph.D. (chairman)
prof. RNDr. Václav Hypša, CSc.
MVDr. Jana Kvičerová, Ph.D.
doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc.
prof. RNDr. Tomáš Scholz, CSc.

13:30 Kristýna Janovcová
Molekulární charakterizace druhů rodu Plagiorchis parazitující první mezihostitelské plže
Supervisor: Mgr. Miroslava Soldánová, Ph.D.
Referee: RNDr. Ivan Fiala, Ph.D.
Committee:
doc. RNDr. Jan Štefka, Ph.D. (chairman)
prof. RNDr. Václav Hypša, CSc.
MVDr. Jana Kvičerová, Ph.D.
doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc.
prof. RNDr. Tomáš Scholz, CSc.

14:00 Zuzana Císařová
Příprava rekombinantního proteinu kalcium-dependentní proteinkinázy 5 prvoka Babesia divergens
Supervisor: RNDr. Marie Jalovecká, Ph.D.
Referee: Mgr. Jan Kotál, Ph.D.
Committee:
doc. RNDr. Jan Štefka, Ph.D. (chairman)
prof. RNDr. Václav Hypša, CSc.
MVDr. Jana Kvičerová, Ph.D.
RNDr. Ivan Fiala, Ph.D.
Mgr. Jan Kotál, Ph.D.

14:30 Tereza Žirovnická
Značení Babesia divergens kalcium-dependentní proteinkinázy 5 (BdCDPK5) metodou knock-in
Supervisor: RNDr. Marie Jalovecká, Ph.D.
Referee: RNDr. Jiří Kyslík, Ph.D.
Committee:
doc. RNDr. Jan Štefka, Ph.D. (chairman)
prof. RNDr. Václav Hypša, CSc.
MVDr. Jana Kvičerová, Ph.D.
RNDr. Ivan Fiala, Ph.D.
RNDr. Jiří Kyslík, Ph.D.

Defenses of Master Theses and Master State Exams at the Department of Parasitology: May 20 and 21, 2024

Defenses of MSc. Theseswill take place on Monday 20.5. 2024 in the meeting room of the dean´s office (room no. C009).

13:00 Bc. Anna Šejnohová
Střevní prvok Blastocystis sp. u nehumánních primátů a jejich ošetřovatelů v českých zoologických zahradách
Supervisor:
MVDr. Kateřina Jirků, Ph.D.
Referees:
doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc.
RNDr. Ivan Fiala, Ph.D.
Committee:
doc. RNDr. Jan Štefka, Ph.D. (chairman)
doc. RNDr. Eva Nováková, Ph.D.
MVDr. Jana Kvičerová, Ph.D.
prof. RNDr. Tomáš Scholz, CSc.
doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc.

13:45 Bc. Tereza Křečková
Vliv inhibitorů kalcium-dependentních kináz na vývoj babesií
Supervisor:
RNDr. Marie Jalovecká, Ph.D.
Referees:
MVDr. Kateřina Jirků, Ph.D.
RNDr. Radek Šíma, Ph.D.
Committee:
doc. RNDr. Jan Štefka, Ph.D. (chairman)
doc. RNDr. Eva Nováková, Ph.D.
MVDr. Jana Kvičerová, Ph.D.
prof. RNDr. Tomáš Scholz, CSc.
doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc.

14:15 Bc. Hana Vargová
Diverzita linií Trypanosoma cruzi v přirozených vektorech rodu Triatoma na jihu Spojených států amerických (USA)
Supervisor:
doc. RNDr. Eva Nováková, Ph.D.
Referees:
MVDr. Jana Kvičerová, Ph.D.
Mgr. Aleš Horák, Ph.D.
Committee:
doc. RNDr. Jan Štefka, Ph.D. (chairman)
prof. RNDr. Václav Hypša, CSc.
MVDr. Jana Kvičerová, Ph.D.
prof. RNDr. Tomáš Scholz, CSc.
RNDr. Marie Jalovecká, Ph.D.
doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc.

MSc. State Examswill take place on Tuesday 21.5. 2024in the meeting room of the dean´s office (room no. C009).

9:00 Bc. Anna Šejnohová
Committee:
prof. RNDr. Oldřich Nedvěd, Ph.D.
doc. RNDr. Jan Štefka, Ph.D.
prof. RNDr. Václav Hypša, Ph.D.
RNDr. Marie Jalovecká, Ph.D.
doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc.
MVDr. Jana Kvičerová, Ph.D.

 

Obhajoba disertační práce - Izabela Mujakić

Obhajoba disertační práce - Isabela Mujakić


Oborová rada doktorského studijního programu Hydrobiologie oznamuje konání obhajoby disertační práce doktorandky jménem

Izabela Mujakić

Ecology of Gemmatimonadota

Obhajoba se bude konat dne 27. října 2023 od 9.30 hodin v posluchárně C1, budova C,
Branišovská 1760, 370 05 České Budějovice.

školitel doktorandky: doc. Mgr. Michal Koblížek, Ph.D.       

oponenti disertační práce: Dr. Younghui Zeng, Prof. Dr. Irene Wagner-Döbler

 

prof. RNDr. Jaroslav Vrba, CSc.
předseda OR

 

Do disertační práce je možno nahlédnout na studijním oddělení Přírodovědecké fakulty JU.

Obhajoba disertační práce - Samuel Dijoux

Obhajoba disertační práce - Samuel Dijoux


Oborová rada doktorského studijního programu Ecosystem biology oznamuje konání obhajoby disertační práce doktoranda jménem


Samuel Dijoux

Stability and dynamics of size-structured freshwater communities along environmental gradients


Obhajoba se bude konat dne 16. června 2023 od 10.00 hodin v zasedací místnosti děkanátu, budova C,
Branišovská 1760, 370 05 České Budějovice.

školitel doktoranda: doc. Ing. MgA David Boukal, Ph.D.        

oponenti disertační práce: Prof. Sebastian Diehl, Prof. Ursula Gaedke

 

doc. RNDr. Jana Jersáková, Ph.D.
předsedkyně OR

 

Do disertační práce je možno nahlédnout na studijním oddělení Přírodovědecké fakulty JU.

Obhajoby bakalářských prací na Katedře parazitologie_úterý 21.5. 2024

Obhajoby bakalářských prací se uskuteční v úterý 21.5. 2024 v zasedací místnosti děkanátu (místnost C009).

10:00 Marie Křesťanová
Motilita sporozoitů kryptosporidií
Školitel: Prof. Ing. Martin Kváč, Ph.D.
Oponent: Mgr. Martin Kolísko, Ph.D.
Komise:
doc. RNDr. Jan Štefka, Ph.D. (předseda)
prof. RNDr. Václav Hypša, CSc.
MVDr. Jana Kvičerová, Ph.D.
RNDr. Marie Jalovecká, Ph.D.
doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc.

10:30 Martina Zychová
Cirkulace hantavirů u hlodavců na území vojenského újezdu Hradiště a jejich možné riziko pro vojáky konající cvičení na tomto území
Školitel:MVDr. Jana Kvičerová, Ph.D.
Oponent:RNDr. Ivan Fiala, Ph.D.
Komise:
doc. RNDr. Jan Štefka, Ph.D. (předseda)
prof. RNDr. Václav Hypša, CSc.
RNDr. Marie Jalovecká, Ph.D.
prof. RNDr. Tomáš Scholz, CSc.
doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc.

11:00 Eliška Falářová
Comparative analysis of different extracellular vesicle isolation kits and their effect on the structure of their biomolecular corona
kolitel:doc. RNDr. Roman Kuchta, Ph.D.
Oponent: RNDr. Marie Jalovecká, Ph.D.
Komise:
doc. RNDr. Jan Štefka, Ph.D. (předseda)
prof. RNDr. Václav Hypša, CSc.
MVDr. Jana Kvičerová, Ph.D.
RNDr. Marie Jalovecká, Ph.D.
prof. RNDr. Tomáš Scholz, CSc.

11:30 Lenka Kotěborská
Genetická struktura hybridní zóny vší Polyplax serrata
Školitel: doc. RNDr. Jan Štefka, Ph.D.
Oponent: Mgr. Aleš Horák, Ph.D.
Komise:
prof. RNDr. Václav Hypša, CSc. (předseda)
MVDr. Jana Kvičerová, Ph.D.
RNDr. Marie Jalovecká, Ph.D.
Mgr. Aleš Horák, Ph.D.
prof. RNDr. Tomáš Scholz, CSc.

13:00 Šárka Kreslová
Denní produkce a rytmy ve vyplouvání cerkárií vybraných druhů motolic Opisthioglyphe ranae a Echinoparyphium recurvatum z prvních mezihostitelských plžů
Školitel: Mgr. Miroslava Soldánová, Ph.D.
Oponent:MSc. Zikmund Bartoníček, Ph.D.
Komise:
doc. RNDr. Jan Štefka, Ph.D. (předseda)
prof. RNDr. Václav Hypša, CSc.
MVDr. Jana Kvičerová, Ph.D.
doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc.
prof. RNDr. Tomáš Scholz, CSc.

13:30 Kristýna Janovcová
Molekulární charakterizace druhů rodu Plagiorchis parazitující první mezihostitelské plže
Školitel: Mgr. Miroslava Soldánová, Ph.D.
Oponent: RNDr. Ivan Fiala, Ph.D.
Komise:
doc. RNDr. Jan Štefka, Ph.D. (předseda)
prof. RNDr. Václav Hypša, CSc.
MVDr. Jana Kvičerová, Ph.D.
doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc.
prof. RNDr. Tomáš Scholz, CSc.

14:00 Zuzana Císařová
Příprava rekombinantního proteinu kalcium-dependentní proteinkinázy 5 prvoka Babesia divergens
Školitel: RNDr. Marie Jalovecká, Ph.D.
Oponent: Mgr. Jan Kotál, Ph.D.
Komise:
doc. RNDr. Jan Štefka, Ph.D. (předseda)
prof. RNDr. Václav Hypša, CSc.
MVDr. Jana Kvičerová, Ph.D.
RNDr. Ivan Fiala, Ph.D.
Mgr. Jan Kotál, Ph.D.

14:30 Tereza Žirovnická
Značení Babesia divergens kalcium-dependentní proteinkinázy 5 (BdCDPK5) metodou knock-in
Školitel: RNDr. Marie Jalovecká, Ph.D.
Oponent: RNDr. Jiří Kyslík, Ph.D.
Komise:
doc. RNDr. Jan Štefka, Ph.D. (předseda)
prof. RNDr. Václav Hypša, CSc.
MVDr. Jana Kvičerová, Ph.D.
RNDr. Ivan Fiala, Ph.D.
RNDr. Jiří Kyslík, Ph.D.

 

Obhajoby disertačních prací

Obhajoby disertačních prací

Obhajoby disertačních prací

Oborová rada doktorského studijního programu Hydrobiologie oznamuje konání obhajoby disertační práce doktoranda jménem

Karlos Ribeiro de Moraes

Enhancement of fish communities, improvement of sampling and stock assessment in lakes and reservoirs

Obhajoba se bude konat dne 30. května 2024 od 10.30 hodin v zasedací místnosti č. 008, Hydrobiologického ústavu,Na Sádkách 702/7, 370 05 České Budějovice.

 

Školitel doktoranda: prof. RNDr. Jan Kubečka, CSc. 

Oponenti disertační práce: prof. Ondřej Slavík, Ph.D., Dr. Pietro Volta

 

 

 prof. RNDr. Jaroslav Vrba, CSc.
                                                   předseda OR

 

Do disertační práce je možno nahlédnout v informačním systému IS STAG Přírodovědecké fakulty JU.                                                                                                                                    


Oborová rada doktorského studijního programu Biologie ekosystémů oznamuje konání obhajoby disertační práce

Mgr. Petry Lulákové

 „Microbial ecology of Alpine and High Arctic soils in changing climate.“

Obhajoba se bude konat dne 17. června 2024 od 9.00 hodinv zasedací místnosti Ústavu molekulární biologie rostlin, Branišovská 31, České Budějovice.

 

Školitelka doktorandky: prof. Ing. Hana Šantrůčková, Ph.D.               

Oponenti disertační práce: Mgr. Marek Stibal, Ph.D., prof. Dr. Tim Ulrich

 

 

  doc. RNDr. Jana Jersáková, Ph.D.
                                                                                      předseda OR DSP
 

                                                     

 

                                                                                                                           


Obhajoby magisterských prací a Magisterské státní zkoušky na Katedře parazitologie_20. a 21.5. 2024

Obhajoby magisterských prací se uskuteční v pondělí 20.5. 2024 v zasedací místnosti děkanátu (místnost C009).

13:00 Bc. Anna Šejnohová
Střevní prvok Blastocystis sp. u nehumánních primátů a jejich ošetřovatelů v českých zoologických zahradách
Školitel:
MVDr. Kateřina Jirků, Ph.D.
Oponenti:
doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc.
RNDr. Ivan Fiala, Ph.D.
Komise:
doc. RNDr. Jan Štefka, Ph.D. (předseda)
doc. RNDr. Eva Nováková, Ph.D.
MVDr. Jana Kvičerová, Ph.D.
prof. RNDr. Tomáš Scholz, CSc.
doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc.

13:45 Bc. Tereza Křečková
Vliv inhibitorů kalcium-dependentních kináz na vývoj babesií
Školitel:
RNDr. Marie Jalovecká, Ph.D.
Oponenti:
MVDr. Kateřina Jirků, Ph.D.
RNDr. Radek Šíma, Ph.D.
Komise:
doc. RNDr. Jan Štefka, Ph.D. (předseda)
doc. RNDr. Eva Nováková, Ph.D.
MVDr. Jana Kvičerová, Ph.D.
prof. RNDr. Tomáš Scholz, CSc.
doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc.

14:15 Bc. Hana Vargová
Diverzita linií Trypanosoma cruzi v přirozených vektorech rodu Triatoma na jihu Spojených států amerických (USA)
Školitel:
doc. RNDr. Eva Nováková, Ph.D.
Oponenti:
MVDr. Jana Kvičerová, Ph.D.
Mgr. Aleš Horák, Ph.D.
Komise:
doc. RNDr. Jan Štefka, Ph.D. (předseda)
prof. RNDr. Václav Hypša, CSc.
MVDr. Jana Kvičerová, Ph.D.
prof. RNDr. Tomáš Scholz, CSc.
RNDr. Marie Jalovecká, Ph.D.
doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc.

Magisterská státní zkouškase uskuteční v úterý 21.5. 2024 v zasedací místnosti děkanátu (místnost C009).

9:00 Bc. Anna Šejnohová
Komise:
prof. RNDr. Oldřich Nedvěd, Ph.D.
doc. RNDr. Jan Štefka, Ph.D.
prof. RNDr. Václav Hypša, Ph.D.
RNDr. Marie Jalovecká, Ph.D.
doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc.
MVDr. Jana Kvičerová, Ph.D.

 

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0