D72 - Zavedení jednotného systému využívání e-mailových adres na PřF JU

Toto opatření se vydává v souladu s opatřením rektora č. 300/2015 včetně příloh

Článek 1
Jednotný systém e-mailových adres
(1) Účelem zavedení tohoto systému je jednoznačná identifikace odesílatele a adresáta elektronických zpráv v rámci JU.
(2) Organizačním a odborným garantem pro uplatnění a vedení tohoto systému je na PřF JU IT oddělení

Článek 2
Založení a funkcionalita e-mailových schránek
(1) Všem studentům a zaměstnancům na PřF JU je automaticky vytvořena e-mailová adresa ve formátu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Tato adresa se aktivuje po prvním přihlášení do sítě JU z kampusu JU. Na požádání bude vytvořena e-mailová adresa ve formátu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
(2) Do e-mailové schránky spojené s adresou z bodu (1) je možno se přihlásit prostřednictvím libovolného e-mailového klienta podporujícího MS Exchange, IMAP nebo POP3. Rovněž je možné využít připojení k e-mailové schránce prostřednictvím webového rozhraní přímo přes adresu https://mail.prf.jcu.cz .

Článek 3
Povinnosti uživatelů
(1) Všichni studenti a zaměstnanci jsou povinni používat ke komunikaci v rámci fakulty pouze e-mailové adresy, které jim byly vytvořeny dle článku 2 bodu (1), tedy fakultní nebo univerzitní e-mailové adresy. Uživatelé jsou povinni obsah e-mailové schránky kontrolovat a odpovídají za její případné zneužití.
(2) Z fakultní (univerzitní) e-mailové schránky je možné nastavit přeposílání na soukromé e-mailové adresy. Za elektronické zprávy přeposílané mimo JU nese odpovědnost uživatel.
(3) Hromadné e-mailové adresy slouží pouze pro interní komunikaci v rámci fakulty.
(4) Za aktuálnost hromadných adres na katedry (vedoucí, tajemník, sekretářka), útvary (vedoucí, zástupce) a adresy jednotlivých kateder (všichni zaměstnanci katedry) má odpovědnost příslušný vedoucí. 

Článek 4
Zrušení e-mailových schránek
(1) V případě skončení pracovního poměru nebo studia zůstává e-mailová schránka funkční po dobu šesti měsíců, není ale možné se do ní přihlásit v důsledku zablokování uživatelského účtu. Z tohoto důvodu je vhodné nastavit v dostatečném předstihu automatickou odpověď obsahující informaci o ukončení zaměstnaneckého poměru/studia na PřF JU a nastavit přeposílání e-mailů na jinou e-mailovou adresu.
(2) Po uplynutí lhůty šesti měsíců od ukončení studia nebo ukončení pracovního poměru bude e-mailová schránka vymazána včetně kompletního obsahu schránky. 

Toto opatření nabývá platnosti dnem podpisu děkanem s účinností od 23. 06. 2015

V Českých Budějovicích 23. června 2015                    

Prof. RNDr. František Vácha, Ph.D.
děkan Přírodovědecké fakulty JU

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0