Bakalářské programy

Chemie (s navazujícími magisterskými programy Chemie životního prostředí a Biochemie)

Garant: doc. RNDr. Martin Kabeláč, Ph.D.

Bakalářský studijní program Chemie na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity je koncipován tak, aby poskytl absolventům základní přehled ze všech klasických chemických disciplín - anorganické chemie, organické chemie, fyzikální chemie, analytické chemie a biochemie. Tyto předměty jsou vyučovány ve dvousemestrálních kurzech, kromě přednášek obsahují i teoretická cvičení a praktická laboratorní cvičení. Vedle těchto základních předmětů absolvují studenti i další nezbytné předměty jako je obecná chemie, chemické výpočty a názvosloví, chemická informatika, metody chemického výzkumu, matematika, fyzika.

Absolvent tohoto bakalářského studia by měl být dostatečně teoreticky i prakticky vzdělán ve všech chemických disciplínách, jeho bezprostřední kontakt s dalšími přírodovědnými disciplínami pěstovanými na PřF JU by měl jeho osobnost ještě dále rozvíjet.

V rámci volitelných předmětů se student může zaměřit na předměty chemické nebo volit předměty v biologických, fyzikálních, matematických či informatických oborech a získat tak širší mezioborové vzdělání. Absolvent je vzdělán jako odborný bakalář chemik.

Biologická chemie/Biological Chemistry v anglickém jazyce zajišťovaná Přírodovědeckou fakultou JU a Johannes Kepler University v rakouském Linzi (s navazujícím magisterským programem Biological Chemistry)

Guarantors: prof. RNDr. František Vácha, Ph.D. (PřF JU); prof. Frans Mulder (JKU)

Cross-borded program - Unviersity of South Bohemia in České Budějovice and Johannes Kepler Unviersity in Linz. Study in English only.

The joint Bachelor's degree program in Biological Chemistry is organized and supported by the Faculty of Engineering and Natural Sciences at the JKU Linz and the Faculty of Sciences at the University of South Bohemia in České Budějovice, Czech Republic.

The program focuses on competency skills and knowledge transfer in biological sciences, and also international experience and training as a chemist to pursue professional, scientific, and application-oriented careers. The program incorporates essential areas of chemistry crucial for overall knowledge in the field and also addresses an analysis of biological systems as well as areas of biology in which chemical procedures are crucial.
General education covers base knowledge in areas of inorganic chemistry, analytical chemistry, organic chemistry, and physical chemistry. Compared to studies in “Technical Chemistry”, this program provides concentrated, in-depth instruction in areas of biological chemistry and biology.

The Bachelor Curriculum of Biological Chemistry consists of Biochemistry, Mathematics, and Physics, Biology, Analytical Chemistry, General and Inorganic Chemistry, Organic Chemistry, Informatics, Communications and Ethics, Physical Chemistry, Elective subjects, Molecular Biology.

The program is conducted entirely in English - B2 level is required for admission. Non-natively English-speaking participants must attend the courses titled “English for Chemists". Participants with proof of proficient knowledge of English need not take these courses (recognition process required). For them, we recommend alternative language courses, e.g., in Czech. The curriculum has been designed so that students spend ca. 50 % of the program studying at each university.

Applicants must prove at least three years of chemistry and three years of mathematics during their secondary school studies; otherwise, an entrance test from basics of chemistry and mathematics will be required.

A fee for studying at FSc USB in a foreign language is 500 CZK (or 20 EURO), as stated in the Provision of the Dean No. 83. Za studium v cizím jazyce se na PřF JU platí poplatek 500 Kč (anebo 20 EURO) za rok, viz Opatření děkanky D83.

Potential Career Opportunities
The academic degree qualifies graduates to pursue careers as project and research assistants or laboratory managers in the field of Life Sciences. The international nature of the program, combined with English as the main language of instruction, particularly qualifies graduates for professions in multinational environments (such as EU institutions and internationally active business and corporations).

Program of Study: Bachelor's Degree in Biological Chemistry
Degree Awarded: Bachelor of Science (BSc) of the JKU Linz and a Bachelor's degree (Bc) awarded by the University of Southern Bohmemia
Program Length: 6 Semesters

ENTER BOOK
a helpful booklet on how to wurvive the first year in Linz, wrote by the first studednts of the study program.

Students are supported by various stipends from USB and JKU during their studies - the Dept. of Study Affairs will provide more information. Further possibilities fo stipends for students outside Austria.

First graduates of the Biological Chemistry program.

Bachelor and Master theses

The requirements for theses is very different at JKU and USB, especially for bachelor thesis. please, read the information on theses writing and number of submitted copies!

Contacts

Facebook group of Biological Chemistry students

University of South Bohemia in České Budějovice
Faculty of Science

Branišovská 31
CZ

370 05 České Budějovice

Czech Republic

Johannes Kepler University Linz
Faculty of Engineering and Natural Sciences

Altenbergerstr. 69

A - 4040 Linz

Austria

Student Services Departments:

 

Tel.: +420 387 772 249
e-mail: studijni (at) prf.jcu.cz

Jindřiška Trefná jtrefna (at) prf.jcu.cz

Tel.: +43 732 2468 1312
e-mail: lss (at) jku.at

Guarantees:

 

Prof. RNDr. František Vácha, Ph.D.
e-mail: vacha (at) jcu.cz
Tel.: +420 387 776 224

Dr. Ján Štěrba
e-mail: sterbaj (at) jcu.cz
Tel.: +420 387 776 220

Univ.-Prof. Frans Mulder
e-mail: frans.mulder (at) jku.at
Tel.: +43 732 2468 9300

Dr. Adriana Rathner

e-mail: adriana.rathner (at) jku.at

https://uch.prf.jcu.cz www.biologicalchemistry.jku.at

Chemie pro vzdělávání (s navazujícím studiem Učitelství chemie pro střední školy)

Garant: doc. RNDr. Martin Kabeláč, Ph.D.

Obor Chemie pro vzdělávání je bakalářským stupněm v přípravě učitelů pro střední školy. Studenti si vedle chemie zapisují i druhý aprobační obor, který studují současně s chemií. V rámci PřF JU se mohou hlásit na kombinace chemie s biologií, fyzikou, matematikou a informatikou. Absolvent je vzdělán jako odborný bakalář chemik + druhý obor a může pokračovat ve studiu učitelství pro střední školy, nebo v některém interdisciplinárním magisterském studijním programu, jako je např. biochemie, biofyzika, molekulární biologie, fyziologie a podobně v závislosti na volbě druhého oboru.

 

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0