Magisterské programy

Chemie životního prostředí

Garant: doc. RNDr. Šárka Klementová, CSc.

Navazující magisterský program Chemie, obor Chemie životního prostředí, je koncipován tak, aby poskytl studentům s chemickým bakalářským vzděláním vyšší specializované vzdělání v oblastech chemie souvisejících s životním prostředím. Důraz je kladen nejen na získání teoretických znalostí v této rozsáhlé vědní disciplíně ale též na ovládnutí praktických experimentálních zkušeností, kčemuž má sloužit i poměrně rozsáhlá a kreditově vysoce ohodnocená diplomová práce.

Biochemie

Garant: prof. RNDr. Ivana Kutá Smatanová Ph.D.

Navazující magisterský program Chemie, obor Biochemie je připraven tak, aby poskytnul studentům bakalářských oborů s chemickým zaměřením možnost vyššího specializovaného vzdělávání v oblasti biochemie.

 

 Studijní obor je koncipován tak, aby připravil odborníky zejména pro práci v biochemických a biotechnologických laboratořích se zaměřením na výzkumnou, vývojovou, výrobní a kontrolní činnost. Studenti získají potřebné základní poznatky z pokročilých biochemických disciplín včetně praktických zkušeností s moderními instrumentálními metodami a laboratorními postupy. Absolventi získají potřebné znalosti pro samostatnou odbornou a výzkumnou práci v oblastech chemické podstaty živých soustav, strukturních a funkčních vlastností jejich složek a povahy jejich vzájemných interakcí. Samostatná pozornost bude věnovaná rovněž rozvoji komunikačních schopností a prezentace včetně potřebné jazykové přípravy. Absolventi studia budou schopni pracovat samostatně jako odborní pracovníci na dílčích výzkumných projektech, předpokládá se jejich uplatnění také ve vysoce kompetitivním prostředí mezinárodního výzkumu a vývoje, v biotechnologických výrobách, v případě zájmu mohou pokračovat v dalším studiu v rámci doktorských studijních programů.

S ohledem k zaměření výzkumných programů a personálnímu zastoupení v unikátní badatelsko-vzdělávací základně Přírodovědecké fakulty a Biologického centra AV ČR (působí zde více než 40 vysokoškolsky vzdělaných odborníků z různých oborů chemie včetně biochemie, fyziky/biofyziky, molekulární biologie v příznivé věkové kategorii do 45 let) doplní navazující magisterský studijní obor Biochemie zcela přirozeně již existující obory na PřF JU.

Biologická chemie/Biological Chemistry v anglickém jazyce zajišťovaná Přírodovědeckou fakultou JU a Johannes Kepler University v rakouském Linzi

Guarantors: prof. RNDr. František Vácha, Ph.D. (PřF JU); prof. Frans Mulder (JKU)

Cross-borded program - Unviersity of South Bohemia in České Budějovice and Johannes Kepler Unviersity in Linz. Study in English only.

The joint Bachelor's degree program in Biological Chemistry is organized and supported by the Faculty of Engineering and Natural Sciences at the JKU Linz and the Faculty of Sciences at the University of South Bohemia in České Budějovice, Czech Republic.

The primary goal of the study program is to provide state-of-the-art education that encompasses molecular and cellular biology, biochemistry, and biophysics. The program represents an alternative extension of modern molecular, cellular and structural biology towards biochemistry, bio-organic chemistry, and biophysics.

The length of the study is 2.5 years (5 semesters). The first year of master's study takes place in Linz and involves the study of chemistry, structural biochemistry, and biophysical chemistry. The second year of instruction focuses on structural, molecular, and systems biology. Instruction takes place in Ceske Budejovice. During the fifth and final semester, students may choose at which university they wish to complete their studies.

A fee for studying at FSc USB in a foreign language is 500 CZK (or 20 EURO), as stated in the Provision of the Dean No. 83. Za studium v cizím jazyce se na PřF JU platí poplatek 500 Kč (anebo 20 EURO) za rok, viz Opatření děkanky D83.

The program is conducted entirely in English. Applicants from study programs other than Bachelor Biological Chemistry and other universities must provide a sufficient TOEFL score or pass an exam (see below).

The emphasis during the study is laid on modern forms of study focused on practical instruction with the use of modern information technology. A significant portion of the study program consists of practical training, praxis in research laboratories, and involvement in research projects.

Successful completion of the master's degree program will open the door to continuing on to doctoral studies in biochemistry, molecular biology, biophysics, or bioorganic chemistry. Graduates of the cross-border Biological Chemistry study program will receive a professional qualification at the frontier of modern chemistry and biology. This will clear the path for a wide range of employment positions at institutions undertaking basic and applied research and development, in chemical and biological laboratories, at biotechnology firms, universities, institutes of the Academy of Sciences, and private companies. Excellent knowledge of the English language will prepare graduates of this attractive discipline for involvement in international research teams or work abroad.

ENTER BOOK
a helpful booklet on how to survive the first year in Linz, written by the first students of the study program.

Admission

Admission to the study program is based primarily on the applicant's academic credentials and his/her knowledge of biology/chemistry/biophysics and the English language. Admission is granted without regard to sex, age, religion, race, color, national origin, sexual orientation, or marital status. The master’s “Biological Chemistry” study program welcomes qualified candidates for transfer admission from accredited universities with a completed bachelor's degree in molecular and cellular biology, chemistry, biochemistry, biophysics, or related fields showing substantial knowledge of biology and chemistry comparable to graduates of our bachelor Biological Chemistry program.

An official TOEFL level of at least B2 (SERR) will be required. The candidates without this TOEFL level will have to pass the internal English test at the Faculty of Science, University of South Bohemia (FS USB).

A) Students who successfully graduated in the bachelor program Biological Chemistry from USB and JKU are admitted to the master's program automatically.

B) Applicants for masters program Biological Chemistry from other programs or universities

Applicants with sufficient background in chemistry and biology will have to pass a written exam composed of three parts:

  • Biochemistry
  • Molecular Biology
  • General, Organic, and Analytical Chemistry.

Tuition fee
According to the guidelines of the Ministry of Education of the Czech Republic, students are required to pay a tuition fee. The tuition fee reflects extra administration and operational costs connected with running the study program in a foreign language (estimated to be around 10 EUR per student). The precise amount will be declared by the dean of the Faculty of Science at the beginning of each calendar year, in accordance with the Study and Exam Guidelines of the University of South Bohemia in České Budějovice.

Students are supported by various stipends from USB and JKU during their studies - the Dept. of Study Affairs will provide more information. Further possibilities fo stipends for students outside Austria.

Requirements for successful completion of studies
The requirements follow the Internal guidelines of the University of South Bohemia in České Budějovice. Further requirements are specified in the Internal guidelines of the Faculty of Science of the University of South Bohemia in České Budějovice. To complete the master’s study program in Biological Chemistry, four basic requirements have to be fulfilled. The student has to pass all required exams and acquire a sufficient amount of credits (≥ 150). The student is also required to defend a master's thesis and subsequently pass a final oral exam.

Bachelor and Master theses

The requirements for theses is very different at JKU and USB, especially for the bachelor thesis. please, read the information on theses writing!

Contacts

Facebook group of Biological Chemistry students

University of South Bohemia in České Budějovice
Faculty of Science

Branišovská 31
CZ

370 05 České Budějovice

Czech Republic

Johannes Kepler University Linz
Faculty of Engineering and Natural Sciences

Altenbergerstr. 69

A - 4040 Linz

Austria

Student Services Departments:

 

Tel.: +420 387 772 249
e-mail: studijni (at) prf.jcu.cz

Jindřiška Trefná jtrefna (at) prf.jcu.cz

Tel.: +43 732 2468 1312
e-mail: lss (at) jku.at

Guarantees:

 

Prof. RNDr. František Vácha, Ph.D.
e-mail: vacha (at) jcu.cz
Tel.: +420 387 776 224

Dr. Ján Štěrba
e-mail: sterbaj (at) jcu.cz
Tel.: +420 387 776 220

Univ.-Prof. Frans Mulder
e-mail: frans.mulder (at) jku.at
Tel.: +43 732 2468 9300

Dr. Adriana Rathner

e-mail: adriana.rathner (at) jku.at

https://uch.prf.jcu.cz www.biologicalchemistry.jku.at

Učitelství chemie pro střední školy

Garant: doc. RNDr. Martin Kabeláč, Ph.D.

Magisterský studijní obor Učitelství chemie pro střední školy navazuje na bakalářský obor Chemie pro vzdělávání a uzavírá přípravu učitelů pro střední školy. Studenti si vedle chemie zapisují druhý aprobační obor podle svého zaměření z bakalářského stupně studia. Absolvent je vzdělán jako učitelchemie pro střední školy s možnou druhou aprobací.

 

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0