Katedra molekulární biologie a genetiky

Magisterské studium

Magisterský obor Molekulární a buněčná biologie a genetika

garant: doc. Mgr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Studenti absolvují přednášky a praktické kurzy nezbytné pro uplatnění nejen v moderním biologickém výzkumu, ať už základním, biomedicínském či aplikovaném, ale i v praxi ve forenzních a nemocničních laboratořích. Cílem je vychovat samostatné absolventy, kteří se orientují v nejmodernějších přístupech molekulární biologie a genetiky a jsou schopni zpracovat a prezentovat výsledky vědecké práce.

Vstupní minimum
(pro uchazeče z PřF JU, pro externí uchazeče bude posuzováno absolvování obdobných předmětů)

UCH 036 Biochemie I.
KBO 012 Biostatistika
KMB 240 Genetika
KMB 245 Cvičení z genetiky
KZO 212 Vývojová biologie
KMB 023 Základy buněčné biologie
KMB 250 Molekulární biologie nebo KMB 758 Molecular Biology and Genetics I.
KMB 601 Biologie buňky II. (do roku 2016 to byly Základy buněčné biologie KMB 023)
KMB 608 Základní metody molekulární biologie

Povinné předměty

KMB/615  Bioinformatika pro biology
KMB/613  Bioinformatics for biologists
KMB/604  Cytogenetika
KMB/616  Epigenetika a regulace genové exprese
KMB/618  Epigenetics and regulation of gene expression
KMB/880  Magisterská diplomová praxe
OJZ/930   Magisterská zkouška z angličtiny
KMB/603  Pokročilé metody molekulární biologie
KMB/705  Populační a evoluční genetika
KMB/180  Seminář magisterských oborů
KMB/885  Zadání magisterské diplomové práce


Povinně volitelné předměty

KMB/225  Bakteriální genetika
KEBR/945 Biologie rostlinné buňky
KMB/221   Evoluční genetika živočichů
KMB/777   Evoluční genomika
KMB/222   Forenzní genetika a biologie
KZO/230   Fyziologie živočichů a člověka
KMB/708   Genetika člověka
KMB/251   Genetická toxikologie
KEBR/246  Genové inženýrství rostlin
KEBR/206  Imunita rostlin
KZO/412    Molekulární ekologie
KMB/696   Molekulární genetika modelových organismů a člověka
KMB/242   Reprodukční genetika člověka
KMB/617   Vývojová biologie živočichů a člověka
KMB/243   Základy biotechnologií u živočichů

 

Volitelné předměty

KPA/487   Biochemie a molekulární biologie parazitů
UFY/EMB  Elektronová mikroskopie pro biology
KBO/319   Evoluce a fylogeneze rostlin
KZO/571   Evoluce živočichů
KEBR/220 Fyziologie rostlin
KZO/146   Genetika v ochraně přírody
KME/216   Imunologie
KZO/593   Molekulární fylogenetika
KMB/223  Techniky mikroskopie a analýzy obrazu pro biology

 

 

Prezentace studentů
O své práci student referuje dvakrát za studium na Semináři magisterských oborů (opatření děkana D48). Student si v daném semestru, kdy chce prezentovat, zapíše kurz KMB 180 Seminář mag. oborů genetika (garant Aleš Horák). Seminář probíhá společně pro bakaláře i magistry blokově (o termínu bude informovat garant během semestru), jeden seminář je věnován přípravě, jak dobře prezentovat, a pak podle počtu zapsaných studentů v několika blocích probíhají prezentace studentů. Zápočty z tohoto kurzu slouží jako ověření povinnosti prezentovat. Více informací zde: Prezentace magisterských studentů (v rámci KMB 180)

 

Státní závěrečná zkouška v magisterském oboru Molekulární a buněčná biologie a genetika

SZZ se skládá z obhajoby diplomové práce a zkoušky sestávající ze dvou okruhů, jednoho povinného a jednoho povinně volitelného.

Povinný okruh: Molekulární buněčná biologie a genetika zahrnuje obecné znalosti o fungování buňky na molekulární úrovni, expresi a evoluci dědičné informace a metodách molekulární biologie a bioinformatiky. Okruh je založen na znalostech z předmětů Cytogenetika, Epigenetika a regulace genové exprese, Populační a evoluční genetika, Bioinformatika pro biology, Pokročilé metody molekulární biologie.

Povinně volitelné státnicové okruhy:
1) Biotechnologie (založen na předmětech Bakteriální genetika, Základy biotechnologií u živočichů, Genové inženýrství rostlin)
2) Evoluční genetika (založen na předmětech Evoluční genetika živočichů, Molekulární ekologie, Evoluční genomika)
3) Molekulární genetika rostlin (založen na předmětech Biologie rostlinné buňky, Genové inženýrství rostlin Imunita rostlin)
4) Molekulární genetika živočichů a člověka (založen na předmětech Forenzní genetika a biologie, Vývojová biologie živočichů a člověka, Evoluční genetika živočichů)

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0