Štech Milan, Katedra botaniky
01/01/2019 – 31/12/2021 (prodlouženo do 30/6/2022(
Přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 2020
Realizace projektu byla prodloužena do 30/6/2022.

Květena Šumavy (BY-CZ 216)
Název CZ: Květena Šumavy
Název DE: Flora des Böhmerwaldes
Koordinátor: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Partneři: Správa Národního parku Šumava, Přírodovědné sbírky Bavorska, Správa národního parku Bavorský les
Řešitel: Štech Milan, Katedra botaniky
Realizace: 01/01/2019 – 31/12/2021
Rozpočet: 1 150 700,41 EUR (projekt) / 418 926,22 EUR (PřF)
Poskytovatel: Bavorské státní ministerstvo hospodářství, energie a technologie
Program: Přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 2020

www.florasilvaegabretae.eu/homepage/project

Abstrakt

Výzkum šumavské květeny má sice na obou stranách hranice dlouhou tradici, celková syntéza však dosud narážela na odlišné metodické přístupy v jednotlivých zemích, různou prozkoumanost jednotlivých regionů a z jazykových, či politických důvodů omezenou spolupráci mezi odborníky. Předkládaný projekt proto zcela unikátním způsobem rozšíří a spojí dostupná data o rozšíření a ekologických nárocích cévnatých rostlin na Šumavě bez ohledu na státní hranice. Kritické zhodnocení těchto údajů umožní prezentovat na společné webové stránce aktuální a historické rozšíření a hojnost cévnatých rostlin mj. v podobě síťových map výskytu s ekologickými informacemi o těchto druzích. Tyto informace jsou zcela zásadní pro tvorbu koncepčních opatření v rámci rozhodování o prioritách druhové i ekosystémové ochrany na obou stranách hranice. K tomu patří i monitoring vývoje populací vzácných a ohrožených druhů. Snadná dostupnost znalostí o květeně a jejích změnách bude zvyšovat nejenom zájem o další zkoumání rostlin na Šumavě ale i ochotu veřejnosti převzít odpovědnost za její uchování.

Cíle

  • Shromáždění veškerých dostupných dat o rozšíření rostlin do národních nálezových databází
  • Propojení české a bavorské databáze a společná prezentace údajů rozšíření
  • Přeshraniční průzkum kritických skupin rostlin
  • Vytvoření společného Červeného seznamu ohrožených druhů rostlin celé Šumavy
  • Aktivní ochrana nejohroženějších druhů

Výstupy

  • Webová aplikace dynamicky propojující národní databáze a společný červený seznam ohrožených druhů cévnatých rostlin celé Šumavy
  • Opatření ke stabilizaci populací budou v rámci projektu provedeny pomocí aktivního managementu na ploše cca 20 ha

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0