Molekulární a buněčná biologie a genetika

 • Fakulta: Přírodovědecká
 • Typ studia: navazující
 • Doba studia: 2 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: N0511A030060

Popis programu

Studenti absolvují přednášky a praktické kurzy nezbytné pro uplatnění nejen v moderním biologickém výzkumu, ať už základním, biomedicínském či aplikovaném, ale i v praxi ve forenzních a nemocničních laboratořích.

Cílem je vychovat samostatné absolventy, kteří se orientují v dynamicky se rozvíjejících oborech molekulární biologie a genetiky a jsou schopni samostatné vědecké práce a zpracování a prezentace jejích výsledků. Program je realizován na katedře molekulární biologie a genetiky v úzké spolupráci s ústavy AV ČR. Vědecká činnost katedry se zaměřuje na charakterizaci biologických procesů na úrovni buňky i celého organismu u různých modelových i nemodelových organismů. Studenti jsou školeni v moderních molekulárních metodách od začátku svého studia se podílejí na výzkumných projektech, které se zaměřují například na funkční charakterizaci genů, studium biodiverzity nebo evoluci genomu.

Informace o studiu

moci vykonávat samostatnou odbornou, vědeckou činnost v laboratoři;se orientovat v nejmodernějších přístupech molekulární biologie a genetiky;zpracovávat a prezentovat výsledky vědecké práce v českém i anglickém jazyce;aplikovat znalosti ze studia v praxi při řešení problémů napříč obory

Profil absolventa

Naučíte se:
 • studovat funkční charakteristiky genů,
 • popsat diverzitu evoluce chromosomů,
 • nejmodernější metody molekulární genetiky, cytogenetiky a genomiky.
Uplatníte se například jako:
 • vědecký pracovník,
 • pracovník v klinických diagnostických laboratořích či forenzně genetických laboratořích,
 • biolog, vývojový pracovník,
 • technik servisní laboratoře.

Něco navíc

 • možnost zapojení do výzkumných projektů
 • špičkově vybavené vědecké laboratoře
 • využití superpočítačového centra

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0