Zoologie

  • Fakulta: Přírodovědecká
  • Typ studia: navazující
  • Doba studia: 2 roky
  • Jazyk výuky: čeština
  • Forma studia: prezenční
  • Kód programu: N0511A030063

Popis programu

Studijní program Zoologie poskytuje vzdělání především v ekologických, evolučně-biologických a fyziologických disciplínách se zaměřením na různé aspekty biologie živočichů (specifikem studia zoologie na PřF JU je úzká spolupráce s archeologickým pracovištěm FF JU). Zadávaná témata diplomových prací zasahují i do praktických oblastí ochrany přírody. Studenti podle své specializace získají potřebné základní poznatky z pokročilých biostatistických, molekulárně-genetických, biochemických i fylogenetických disciplín. Důraz je kladen zejména na samostatné zvládání vědecké práce. Vypracování diplomové práce tvoří stěžejní část navazujícího magisterského studia, a je proto vysoce kreditově hodnoceno. Cílem je vychovat samostatné absolventy, kteří se orientují v nejmodernějších přístupech biologie živočichů (včetně aplikovaných) a jsou schopni zpracovat a prezentovat výsledky vědecké práce, a to i v anglickém jazyce.

Profil absolventa

Naučíte se:
    Studijní program Zoologie poskytuje vzdělání především v ekologických, evolučně-biologických a fyziologických disciplínách se zaměřením na různé aspekty biologie živočichů (specifikem studia zoologie na PřF JU je úzká spolupráce s archeologickým pracovištěm FF JU). Zadávaná témata diplomových prací zasahují i do praktických oblastí ochrany přírody. Studenti podle své specializace získají potřebné základní poznatky z pokročilých biostatistických, molekulárně-genetických, biochemických i fylogenetických disciplín. Důraz je kladen zejména na samostatné zvládání vědecké práce. Vypracování diplomové práce tvoří stěžejní část navazujícího magisterského studia, a je proto vysoce kreditově hodnoceno. Cílem je vychovat samostatné absolventy, kteří se orientují v nejmodernějších přístupech biologie živočichů (včetně aplikovaných) a jsou schopni zpracovat a prezentovat výsledky vědecké práce, a to i v anglickém jazyce.

Přijímací řízení

Základní podmínkou pro přijetí do navazujícího magisterského studijního programu je ukončené studium v bakalářském oboru biologického nebo příbuzného zaměření. Další podmínky k přijetí do studia jsou
specifikovány vyhláškou o přijímacím řízení. V průběhu přijímacího pohovoru uchazeč prokazuje především způsobilost k tvůrčí práci.
V případě zájemců o studium přicházejících z jiných bakalářských studijních programů PřF JU, z jiné fakulty JU nebo z jiné univerzity rozhoduje přijímací komise, zda je vzdělání v příslušném oboru dostatečné nebo je
třeba je doplnit (nad rámec studijních povinností v navazujícím magisterském studijním programu) o vzdělání odpovídající předmětům bakalářské úrovně (řešeno individuálně po konzultaci se školitelem diplomové práce, případně s garantem programu).

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0