Květena Šumavy

V uplynulých více než třech letech probíhal přeshraniční projekt Květena Šumavy – Flora des Böhmerwaldes financovaný z programu INTERREG přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko. Hlavním řešitelem projektu byla Katedra botaniky PřF JU v čele s Milanem Štechem, dalšími spoluřešiteli byli Správa Národního parku Šumava, Správa Národního parku Bavorský les a Staatliche Naturwissenschaftliche Sammlungen Bayerns. Cílem bylo shromáždit a propojit dostupná botanická data z obou stran hranice a vytvořit společný seznam rostlin a společný červený seznam ohrožených rostlin.

Vymezené území Šumavy zahrnuje téměř 3000 km2, z nichž více než polovina leží v Čechách, zhruba třetina leží v Bavorsku a necelá desetina pak v Rakousku. Z tohoto území je aktuálně znám historický nebo současný výskyt 1668 druhů, poddruhů a variet cévnatých rostlin.

Intenzivní terénní průzkum přinesl velké množství nálezů nových druhů pro studované území Šumavy i nových lokalit vzácných druhů. Pomocí průtokové cytometrie a dalších molekulárních metod zde bylo odhaleno několik unikátních linií rostlin – např. u blatouchu bahenního (Caltha palustris) nebo v rodě světlík (Euphrasia), které vyžadují další studium a zhodnocení jejich taxonomické hodnoty v rámci středoevropských rostlin.

Velká pozornost byla věnována tzv. kritickým skupinám rostlin, díky čemuž je nyní proto Šumava v tomto ohledu jedním z nejlépe prozkoumaných území. Jasně to dokládá skutečnost, že kritický rod pampeliška (Taraxacum) je se 103 taxony jednoznačně nejbohatším rodem šumavských rostlin. Další kritický rod ostružiník (Rubus) čítá 53 druhy a teprve třetí je „normální rod“ ostřice (Carex) s 51 druhy, což stále více než dvakrát přesahuje množství druhů u následujících rodů.

Jedním ze zásadních cílů projektu bylo vytvoření společného červeného seznamu ohrožených rostlin celé Šumavy podle kritérií IUCN (International Union for Conservation of Nature). V případě Šumavy byly identifikovány jednoznačně jako nejohroženější druhy bezlesí, ať již primárního nebo sekundárního. Z celkových 66 kriticky ohrožených druhů jich je na nelesní biotopy vázáno 56. Na podporu nejvzácnějších druhů se v rámci projektu prováděla managementová opatření na záchranu nejcennějších lokalit ohrožených zarůstáním.

Hlavním výstupem projektu je jednotná vizualizace rozšíření rostlin  na české a bavorské straně Šumavy, která je dostupná na webových stránkách projektu www.florasilvaegabretae.eu. Pro každý druh je zde mapa rozšíření doplněná fotkami z území Šumavy a postupně jsou doplňovány komentáře k rozšíření, biologii a ekologii (v českém i německém jazyce). Všechny tyto údaje lze také z webových stránek stáhnout do souboru ve formátu pdf.

Nedílnou součástí projektu byla snaha o co největší popularizaci květeny Šumavy a jejího významu a potřeby ochrany. Za tímto účelem byla uskutečněna řada přednášek, rozhovorů, byla připravena výstava, naučné plakáty a informační cedule umístěné na turisticky atraktivních místech. Rovněž všechny tyto materiály jsou volně dostupné na webových stránkách projektu.

Kontakt: Milan Štech, Katedra botaniky, Přírodovědecká fakulta JU
              Branišovská 1760, 37005 České Budějovice; e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0