• Úvod
  • Fakulta
  • Aktuálně
  • Otevřený dopis ministru školství, mládeže a tělovýchovy

Otevřený dopis ministru školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o podporu EMBO grantů pro Českou republiku formou navýšení počtu udělovaných EMBO instalačních grantů na úroveň dvou až tří nově podpořených osob ročně a zajištění finančních prostředků k jejich realizaci ze státního rozpočtu

OTEVŘENÝ DOPIS MINISTRU ŠKOLSTVÍ: ČR potřebuje každoročně udělit minimálně dva až tři @EMBO Instalační granty v oblasti věd o živé přírodě, aby udržela krok se světem.
Pokud se tak nestane, riskujeme prohlubování tzv. inovační mezery. #SupportEMBOGrants

http://bit.ly/EMBO_OpenLetter

Vážený pane ministře,

dovolujeme si Vás kontaktovat ve věci zajištění dostatečné podpory pro EMBO instalační
granty (dále: EMBO IG) a navýšení počtu udělovaných grantů pro vědce a vědkyně včetně
zajištění potřebné výše finančních prostředků k jejich spolufinancování ze státního rozpočtu.
EMBO IG mají obrovský význam pro pozitivní systémovou změnu českého vědeckého
prostředí. Podpoření vědci a vědkyně dnes tvoří špičku českého výzkumu s mezinárodním
renomé. Svými mezinárodními zkušenostmi, progresivním myšlením a sdílenými hodnotami
programu EMBO představují velkou naději pro systémovou změnu v české vědě směrem
k evropskému standardu.

Nedostatečná podpora EMBO IG je v rozporu s dlouhodobým strategickým zájmem České
republiky a ztěžuje dosažení cílů Inovační strategie České republiky 2019–⁠2030. Dosavadní
zkušenost s EMBO IG ukazuje hmatatelný intelektuální, materiální a finanční přínos pro Českou
republiku a českou společnost. Pro udržení mezinárodní vědecké konkurenceschopnosti České
republiky a budování značky evropského inovativního lídra je nezbytné využít všechny prostředky
pro přilákání mozků a zvyšování zastoupení excelentních výzkumníků a výzkumnic z českých
institucí v mezinárodní vědecké komunitě.

Dosavadní zkušenosti s účastí ČR v EMBO programu zřetelně ukazují na pozitivní dopad na
kvalitu vědy produkované v ČR, kultivaci vědeckého prostředí a větší integraci ČR do Evropského
výzkumného prostoru (ERA). Držitelé EMBO IG se svými inovativními výzkumnými projekty
následně také dosahují úspěchu v mezinárodních vysoce kompetitivních soutěžích a do ČR
přinášejí nejen prestižní mezinárodní granty (ERC, MSCA, Welcome Trust aj.), ale také privátní
zdroje na národní i mezinárodní úrovni. Při relativně malém objemu prostředků nutných
k podpoře programu se tak jedná o skutečně efektivní a strategickou investici, která má
dalekosáhlý dopad na kompetitivnost české vědy v mezinárodním měřítku.

https://vedavyzkum.cz/politika-vyzkumu-a-vyvoje/politika-vyzkumu-a-vyvoje/vedci-zadaji-ministra-skolstvi-o-podporu-embo-grantu

Celý text CZE v pdf zde: Otevřený dopis

Open letter to the Minister of Education, Youth and Sports 

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0