Žáci sobě

Milí studenti,

zajímá Vás jak vyučujeme přírodní vědy na univerzitní půdě? A jak vypadá třeba příprava nových středoškolských učitelů v duchu STEM výuky?

Přijďte se k nám podívat!

Připravili jsme si pro Vás čtyři zážitkové programy na jejichž přípravě a realizaci se společně podílí zkušení badatelé a studenti učitelských oborů Přírodovědecké fakulty JU.

V průběhu jednoho dne tak získáte skvělou možnost dozvědět se něco nového z chemie, fyziky, biologie či geografie. Zároveň si budete moci prohlédnout moderní prostory vědecko-výzkumné instituce v neformálním doprovodu svých vrstevníků.

Účast na programech je zdarma, ale je limitována!

Své dotazy a zájem o účast prosím piště na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (Eva Gardianová)

Projekt garantuje Přírodovědecká fakulta a Gymnázium Jírovcova v Českých Budějovicích.

 

Studenti žákům, žáci sobě ve fyzikální laboratoři

Proběhne 4.11., program na cca 6 hodin, předpokládaný začátek v 8:30., určeno pro ideálně 10 žáků

V úvodní přednášce se seznámíme s laserem, ultrarychlou spektroskopií a k čemu ji používáme v naší laboratoři: Výchozí proces fotosyntézy, sběr fotonů, probíhá v proteinových komplexech zvaných světlosběrné antény, a to neuvěřitelně rychle – jednotlivé kroky tohoto procesu se uskutečňují na časových škálách od femtosekund (10e-15 s) po pikosekundy (10e-12 s). Tyto děje studujeme v naší laboratoři prostřednictvím fyzikálních metod. Ultrakrátké laserové pulzy trvající přibližně 100 fs umožňují sledovat dynamiku těchto procesů.
Následovat bude prohlídka laboratoře časově rozlišené spektroskopie navazující na úvodní přednášku.

Poté si studenti vyzkouší si základy práce v optické laboratoři jako je směrování paprsku pomocí zrcátek, použití různých optických členů - čočka, polarizátor, ...).

Nakonec si představíme pokusy s laserovým ukazovátkem, které si studenti mohou vyzkoušet doma nebo ve škole - laserový mikroskop, 'ohnutí' paprsku, kreslení laserem.

 

Studenti žákům žáci sobě v chemické laboratoři

Proběhne 26. 9. a 10. 10 vždy od 8:30, přibližně 6 vyučovacích hodin

Určeno pro maximálně 20 žáků SŠ, každý žák si zkusí všechny experimenty

Program:

  1. Spektrofotometrie:

Absorpčním spektrofotometr a monochromátor – praktické seznámení se, „nahlédnutí přímo do přístroje“.

Měření absorpčního spektra komplexu Fe2+-o-fenantrolin.

Spektrofotometrické stanovení koncentrace iontů dvojmocného železa v roztoku.

 

  1. Separační techniky:

Extrakce vytřepáváním – extrakce methylenové modří z vodného roztoku do butanolu. Lze obdobně extrahovat z vodného roztoku skalici modrou?

Dialýza – prověření funkce dialyzační membrány. Jak je to s propustností membrány pro bílkovinu a pro rozpuštěné iontové sloučeniny?

Chromatografie – extrakce a dělení barviv z různých rostlin, vliv struktury molekul na separaci.

 

Molekulární metody v terénní zoologii

Proběhne 14.10., začátek v 8:30, program na cca 8 hodin, určeno pro 8 až 10 studentů

Naše cvičení poskytne základní představu o využití genetických a molekulárních metod ve výzkumu biologie živočichů v přírodě. 

Cílem bude určit na základě analýzy DNA pohlaví z krevního vzorku opeřence, kterého si sami chytíme.

Pomocí polymerázové řetězové reakce (PCR) budeme detekovat specifický gen, který je umístěn v nerekombinantní části pohlavních chromozómů ptáků.

PCR je základní molekulární metoda, která umožňuje rychle a snadno namnožit požadovaný úsek DNA, založená na principu replikace nukleových kyselin. Při vhodném designu experimentu se může PCR sama o sobě stát metodou analytickou a poskytnout požadovaný výsledek.

Terénní část

 - Odchyt ptáků

 - Odběr genetického materiálu

Laboratorní část

-     izolace DNA

-     PCR

-     výsledná elektroforéza

 

Studenti žákům, žáci sobě v geografii - Glogální změny a trendy ve světě v souvislostech a obrazech

Proběhne 25.11., začátek v 8:30, program na cca 6 hodin, do 15ti účastníků

Je jednodenní kurz s přednáškou o změně klimatu v širších souvislostech. Pomocí webových a geoinformatických nástrojů ukážou pedagogové a studenti jak toto téma názorně prezentovat a vybrané aspekty vizuálně demonstrovat ve výuce. Součástí bude i interaktivní hra využívající schopnosti analyzovat data z různých zdrojů, orientovat se v terénu a vnímat detaily svého okolí.

  • Přečteno: 395

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0