PRF

Vzorové testy pro přijímací zkoušky do bakalářských programů

Na níže uvedených odkazech najdou zájemci vzorové testy přijímacích zkoušek do bakalářských studijních programů. Testy jsou anonymní a po jejich vyplnění a odeslání si zájemci mohou zobrazit vyhodnocení testu s vyznačením zadaných a správných odpovědí.

 

Test

Studijní program(y)

Biologie A

Biologie, Biologie a ochrana zájmových organizmů, Ekologie a ochrana přírody, Biologie se zaměřením na vzdělávání

Biologie B

Laboratorní a medicínská biologie

Fyzika

Biofyzika, Fyzika, Fyzika se zaměřením na vzdělávání, Měřicí a výpočetní technika

Geografie

Geografie se zaměřením na vzdělávání

Chemie

Biologie, Ekologie a ochrana přírody, Chemie, Laboratorní a medicínská biologie, Chemie se zaměřením na vzdělávání

Informatika

Aplikovaná informatika, Informatika se zaměřením na vzdělávání

Matematika

Aplikovaná matematika, Biofyzika, Matematika se zaměřením na vzdělávání, Měřicí a výpočetní technika

 

Číst dál: Vzorové testy pro přijímací zkoušky do bakalářských programů

 • Přečteno: 827

Nápady a inspirace nejen pro začínající pedagogy

Centrum pro přírodovědné vzdělávání PřF JU zorganizovalo a podpořilo vydání několika publikací vhodných pro VŠ studenty učitelských i odborných studijních programů a pro učitele středních škol. Na přípravě se podílejí akademičtí pracovníci PřF JU společně se středoškolskými učiteli s cílem podpořit své kolegy ve výuce oborných předmětů tak, aby byla pro studenty poutavá, zábavná a odpovídala současným trendům. Publikace jsou zpracovávány jak po odborné, tak po didaktické stránce. Pro přípravu jsme zvolili moderní cloudovou platformu Publi. Publikace realizujeme pomocí finanční podpory MŠMT pro přípravu učitelů v deficitních aprobacích a z projektu Jihočeské univerzity Flexibilní formy vzdělávání.

 Doposud jsme vydali:

https://publi.cz/book/1941-napady-a-inspirace-pro-mimoskolni-akce-a-vicedenni-pobyty

https://publi.cz/book/211-mnoziny-ucebnice-pro-ss

https://publi.cz/book/2120-algebra

https://publi.cz/book/1798-cvicebnice-z-linearni-algebry

 

Dále připravujeme:

 • CLIL na SŠ - Angličtina a fyzika 
 • Vybrané kapitoly z didaktiky geografie 
 • Biochemie 

PŘF, Vše

 • Přečteno: 1667

doc. Mgr. Tomáš Doležal, Ph.D.

doc. Mgr. Tomáš Doležal, Ph.D.

vedoucí Laboratoře molekulární integrativní fyziologie drozofily

doc. Mgr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Přírodovědecká fakulta JU
Branišovská 31, 37005 České Budějovice
budova B, přízemí, číslo dveří 193
 
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tel. +420 387772229

Životopis

narozen: 27. 10. 1975 v Ostrově
ORCID ID: 0000-0001-5217-4465

Vzdělání:
2015 habilitace obor Molekulární a buněčná biologie a genetika, PřF JU (doc.)
2003 Biologická fakulta JU, České Budějovice (Ph.D.)
1999 Přírodovědecká fakulta UK, Praha (Mgr.)
        
Zaměstnání:
2016-2021 vedoucí Katedry molekulární biologie a genetiky, Přírodovědecká fakulta JU
2012-2014 Stanford University School of Medicine, USA
od 2006 katedra molekulární biologie, Přírodovědecká fakulta JU, České Budějovice
2003-2005 laboratoř Prof. Petera Bryanta, University of California, Irvine, USA
2000-2003 laboratoř Dr. Michala Žurovce – Entomologický ústav AVČR, České Budějovice
1999-2000 laboratoř Prof. Petera Bryanta, University of California, Irvine, USA
1996-1999 laboratoř molekulární genetiky a DNA diagnostiky, 1. LF UK, Praha

Ocenění
2017  cena Učené společnosti České Republiky v kategorii vědecký pracovník roku 2017 za ověření nového konceptu sobecké imunity
2004  cena Barbary Burgess za zvláštní zásluhy při postdoktorském výzkumu na University of California, Irvine, USA
1994  zvláštní cena ve státním kole středoškolské odborné činnosti (SOČ)

Mezinárodní vědecká aktivita  
2012-2014  visiting assistant professor - Stanford University School of Medicine, USA (1,5 roku)
2003-2005  postdoktorská stáž, laboratoř Prof. Petera Bryanta, University of California, Irvine, USA (2,5 roku)

Vědecké projekty (hlavní řešitel):

 • GAČR 17-16406S – Vznik adenozinu jako signálu sobecké imunity (2017-2019)
 • Marie Curie International Outgoing Fellowship 298186 - Extracellular adenosine role in energetic metabolism during immune response (2012 – 2015)
 • GAČR P305/12/0115 - Model drozofily pro studium účinků extracelulárního adenozinu na mechanismy rezistence a tolerance k patogenům (2012 – 2014)
 • GAČR 204/09/1463 - Extracelulární adenozin jako stresový hormon v drozofile (2009 – 2011)
 • GAČR 301/07/0814 - Zkoumání úlohy kasein kinázy Iepsilon pro vznik rakoviny prsu (2007 – 2010)
 • GAAV KJB501410602  - Úlohy extracelulárního adenozinu při krvetvorbě a vrozené imunitě za použití drozofily jako modelu pro studium těchto úloh in vivo (2006 – 2008)


Rozvojové projekty (hlavní řešitel):

 • FRVŠ – Zřízení společné laboratoře pro praktickou výuku organické chemie a molekulární biologie (2007)
 • Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) – Molekularizace biologických oborů Přírodovědecké fakulty JU (2010 – 2013)


Zvané přednášky

 • Tomáš Doležal - Why is our immune system selfish? 108. Kužela lecture, Comenius University in Bratislava, 10. 11. 2017, Bratislava
 • Tomáš Doležal and Adam Bajgar - Molecular mechanisms connecting activation of immune cells with metabolic changes at systemic level. Immunity and Hematopoeisis Workshop, European Drosophila Research Conference 2017, 22. 9. 2017, Londýn
 • Tomáš Doležal - Energetická nadřazenost aktivovaného imunitního systému nad zbytkem organismu. Přednáška pro Českou imunologickou společnost, 23. 2. 2017, Praha
 • Tomáš Doležal - Co nám octomilky prozradily o sobeckém chování imunitního systému? Přednáška pro Učenou společnost České Republiky, 22. 11. 2016, Praha
 • Tomáš Doležal - Adenosine as a signal of selfsh immune system - fruit fly model. ESID Eastern Spring School in Primary Immunodeficiencies, 21. 5. 2016, Třeboň

Ústní prezentace na mezinárodních konferencích

 • T Dolezal, A Bajgar, G Krejcova, P Nedbalova (2019) Molecular regulations of metabolism during immune response in Drosophila.  Eighth International Symposium on Molecular Insect Science (Elsevier) 7-10 July 2019  Sitges, Spain
 • T Dolezal, A Bajgar, K Kucerova, L Jonatova, DS Schneider (2014). Extracellular adenosine regulates complex host-pathogen interactions through the energy release for the immune response. 55th Annual Drosophila Research Conference, 26.–30.3. 2014, San Diego, USA
 • T Dolezal, J Matulova, K Kucerova, E Kubala, PJ Bryant (2009). The discs overgrown (dco) mutant - a fly model for the role of Casein Kinase Iε in breast cancer. 21st European Drosophila Research Conference, 18-21. 11. 2009, Nice, Francie
 • T Dolezal, M Gazi, E Pavlova, PJ Bryant, M Zurovec (2003). Adenosine Deaminase-related Growth Factors (ADGFs) and extracellular adenosine mediate the juvenile hormone response in Drosophila. Great Barrier Reef Drosophila Conference, 12.–17.7. 2003, Cairns, Austrálie

Nejvýznamnější vědecké výsledky
Zavedení mutageneze multigenních rodin pomocí homologní rekombinace u drozofily, zavedení modelu pro zkoumání role extracelulárního adenozinu, odhalení úlohy extracelulárního adenozinu v regulaci energie během imunitní odpovědi a experimentální ověření nového teoretického konceptu sobecké imunity, zavedení lidských nádorových mutací do genomu drozofily, funkční ověření efektu těchto mutací in vivo na Hippo siganlizaci.

Členství v komisích:
2007-2009 člen oborové rady Grantové agentury Jihočeské univerzity
od 2007    člen krajské komise Středoškolské odborné činnosti (SOČ)

Pedagogická činnost na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity:

Výuka kurzů:
1. Základy moderní biologie – garantem a přednášejícím 2006-2016
2. Základní metody molekulární biologie – garantem a přednášejícím 2010 - 2013
3. Cell regulation and signaling (v AJ) – garantem 2008-2009, od 2009 vyučujícím 2 přednášek
4. Molecular biology and genetics (v AJ) – garantem a přednášejícím 2007-2010, kurz pro mezinárodní program Biological Chemistry
5. Vývojová biologie – vyučujícím poloviny přednášek od 2014
6. Základy buněčné biologie – garantem a přednášejícím od 2017
7. Introduction to Cell Biology (v AJ) - garantem a přednášejícím od 2017, kurz pro mezinárodní program Biological Chemistry
8. Basic Methods in Molecular Biology (v AJ) - garantem 2017-2018, kurz pro mezinárodní program Biological Chemistry

od 2006 – školitel studentů: úspěšně obhájeno celkem 19 bakalářských, 3 magisterské a 3 doktorské práce

od 2017 - garant magisterského oboru Experimentální biologie - specializace Molekulární a buněčná biologie a genetika

od 2019 - garant doktorského oboru a předseda oborové rady doktorského oboru Molekulární a buněčná biologie a genetika

Publikace:

 • Bajgar A,  Krejčová G, Doležal T (2021) Polarization of Macrophages in Insects: Opening Gates for Immuno-Metabolic Research. Front Cell Dev Biol, 15 February 2021 | https://doi.org/10.3389/fcell.2021.629238 (IF=5.2)
 • Doležal TNedbalová P, Krejčová G, Kazek M, Lehr K, Chodáková L, Strych LDolejšková T, Bajgar A (2020) Privileged immune cell upon activation – how it changes its own metabolism and metabolism of the whole organism.  figshare POSTER DOI: 10.6084/m9.figshare.12144831.v1
 • Krejcova G, Danielova A, Nedbalova P, Kazek M, Strych L, Chawla G, Tennessen JM, Lieskovská J, Jindra M, Dolezal T, Bajgar A (2019) Drosophila macrophages switch to aerobic glycolysis to mount effective antibacterial defense. eLife 14;8. pii: e50414. doi: 10.7554/eLife.50414. (IF=7.5)
 • Bajgar A, Salon I, Krejcová G, Dolezal T, Jindra M, Stepanek F (2019) Yeast glucan particles enable intracellular protein delivery in Drosophila without compromising the immune system. Biomater Sci 30. doi: 10.1039/c9bm00539k. (IF=5.2)
 • Dolezal T, Krejcova G, Bajgar A, Nedbalova P, Strasser P (2019) Molecular regulations of metabolism during immune response in insects. Insect Biochem Mol Biol 109:31-42. doi: 10.1016/j.ibmb.2019.04.005. (IF=3.9)
 • Bajgar A, Dolezal T (2018) Extracellular adenosine modulates host-pathogen interactions through regulation of systemic metabolism during immune response in Drosophila. PLoS Pathog 14(4): e1007022 (IF=6.6)
 • Dolezal T (2015) - Adenosine: a selfish-immunity signal? Oncotarget - Immunology and Microbiology Section 6 (32), 32307-32308 (IF=6.3)
 • Bajgar A, Kucerova K, Jonatova L, Tomcala A, Schneedorferova I, Okrouhlik J, Dolezal T (2015) Extracellular Adenosine Mediates a Systemic Metabolic Switch during Immune Response. PLoS Biol 13(4): e1002135 (IF=11.8)
 • Novakova M and Dolezal T (2011). Expression of Drosophila adenosine deaminase in immune cells during inflammatory response. PLoS ONE 6(3): e17741 (IF=3.2)
 • Fenckova M, Hobizalova R, Fric Z, Dolezal T (2011). Functional characterization of ecto-5’-nucleotidases and apyrases in Drosophila melanogaster. Insect Biochem Mol Biol 41(12): 956-967 (IF=3.4)
 • Zuberova M, Fenckova M, Simek P, Janeckova L, Dolezal T (2010). Increased extracellular adenosine in adenosine deaminase deficient flies activates a release of energy stores leading to wasting and death. Dis Model Mech 3(11-12): 773-84 (IF=4.9)
 • Dolezal T, Kucerova K, Neuhold J, Bryant PJ (2010). Casein kinase I epsilon somatic mutations found in breast cancer cause overgrowth in Drosophila. Int J Dev Biol 54: 1419 – 1424 (IF=2.8)
 • Foldynova-Trantirkova S, Sekyrova P, Tmejova K, Brumovska E, Bernatik O, Blankenfeldt W, Krejci P, Kozubik A, Dolezal T, Trantirek L, Bryja V. (2010). Breast cancer specific mutations in CK1epsilon inhibit Wnt/beta-catenin and activate Wnt/Rac1/JNK and NFAT pathways to decrease cell adhesion and promote cell migration. Breast Cancer Res 12(3): R30 (IF=5.5)
 • Dolezal T, Dolezelova E, Zurovec M, Bryant PJ (2005). A Role for Adenosine Deaminase in Drosophila Larval Development. PLoS Biol 3(7): e201 (IF=11.8)
 • Dolezelova E, Zurovec M, Dolezal T, Simek P, Bryant, PJ (2005). The emerging role of adenosine deaminases in insects. Insect Biochem Mol Biol 35(5): 381-9 (IF=2.8)
 • Dolezal T, Gazi M, Zurovec M, Bryant PJ (2003). Genetic analysis of the ADGF multigene family by homologous recombination and gene conversion in Drosophila. Genetics 165: 653-666 (IF=4.3)
 • Zurovec M, Dolezal T, Gazi M, Pavlova E, Bryant PJ (2002). Adenosine deaminase-related growth factors stimulate cell proliferation in Drosophila by depleting extracellular adenosine. PNAS 99(7): 4403-4408 (IF=10.9)

Obhájené práce studentů

Doktorské práce:
Milena Novaková, 2011 - "Regulation of extracellular adenosine level by ADGF-A in Drosophila melanogaster"
Michaela Fencková, 2012 - "Role of extracellular adenosine in Drosophila"
Monika Žuberová, 2012 - "The role of adenosine signaling pathway in regulation of metabolic reserves"

Magisterské práce:
Lucie Jonatová, 2013 - "The Role of Dco in Drosophila Haematopoiesis”
Jana Matulová (Neuhold), 2009 - "Study of the Role of Casein Kinase I epsilon in BreastCancer Using Drosophila as a Model"
Tomáš Gregor 2015 - "Tissue specific mutagenesis with TAL nucleases using Drosophila melanogaster as a model"

Bakalářské práce:
1. Jana Kadlecová, 2008 – “Analýza vybraných genomových oblastí s dominantními supresory adgf-a mutantního fenotypu u Drosophila melanogaster”
2. David Opavský, 2009 – “Studium genu disc overgrown v imaginálních discích Drosophila melanogaster”
3. Tomáš Krůček, 2009 – “Studium genů homologických savčím ektonukleotidázám na modelovém organismu Drosophila melanogaster”
4. Radka Hobizalová, 2010 – “Developmental profile of putative ecto-5 ´-nucleotidase genes of Drosophila melanogaster”
5. Eugen Kubala, 2010 – “Study of the Role of mutations L39Q, L49Q, and N78T of Casein Kinase I epsilon in Breast Cancer Using Drosophila Melanogaster as a Model Organism”
6. Šárka Pospíšilová, 2010 – “Analýza efektu RNAi na ADGF-A u Drosophila melanogaster”
7. David Hartmann, 2011 – “Genetický screening dominantních supresorů adgf-a mutantního fenotypu u drozofily”
8. Tamara Aigner, 2011 – “Study of Dco role in Drosophila melanogaster hematopoiesis”
9. Bianca Spitzbart, 2012 – “Study on effect of human Casein Kinase I epsilon inhibitor IC261 on disc overgrown in Drosophila melanogaster”
10. Marek Renner, 2012 – “dco jako model pro zkoumání rakoviny na octomilce”
11. Kristina Preuer, 2013 – “Study of Ectonucleotidases and Adenosine Deaminases in Drosophila”
12. Tomáš Gregor, 2013 – “Mikro-RNA interference adenosinového receptoru u modelového organismu Drosophila melanogaster”
13. Jiří Štros, 2014 – “Reportéry genové exprese u Drosophila melanogaster”
14. Paul Strasser 2016 -"Warburg effect in lymph gland of Drosophila melanogaster upon parasitoid wasp infection"
15. Klára Kopicová 2017 - "The role of adenosine receptor in self-activation in immune cells"
16. Thomas Stehrer 2018 - "Testing knockdown of nucleotidases and the effect on e-Ado production during immune response in Drosophila melanogaster larvae"
17. Barbara Jetzinger 2018 - "Proteomic analysis of hemolymph during immune response of Drosophila melanogaster larvae by UPLC-MS."
18. Lukáš Strych 2019 - "Tkáňově specifická role adenosinového receptoru při imunitní reakci"
19. Katharina Lehr 2019 - "Trehalose as an important energy source for immune cells in Drosophila melanogaster:

Číst dál: doc. Mgr. Tomáš Doležal, Ph.D.

 • Přečteno: 115

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0