Petr Nguyen

Jsem vedoucí katedry molekulární biologie a genetiky, laboratoře tamtéž, zástupce fakulty v AS JU a svého času předseda AS PřF. Fakultní senát jsem vedl, jak nejlépe jsem uměl. Je možné, že to nestačilo a bylo to blbě. Řekněte mi to ve volbách...

Michal Choma

Pracuji v půdní skupině na katedře biologie ekosystémů zabývám se ekologií půdních mikroorganismů a snažím se přispět k pochopení role půdního mikrobiomu ve fungování ekosystémů. Patřím k těm lidem kteří mají s PřF spojený celý svůj vysokoškolský život od bakaláře, přes doktorát až do současnosti...

Zuzana Dvorníková

U nás na fakultě je obor chemie s navazujícím magisterským programem menšinový. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla kandidovat, abych mohla zastupovat své současné i nově nastupující spolužáky, protože v mnoha případech se na nás úplně zapomíná...

Michaela Uhrová

Po projití bakalářského i magisterského stupně studia právě na PřF JU jsem se rozhodla více se zapojit do jejího dění a organizace, a tedy kandidovat do senátu...

Kseniya Bobryshava

Jsem studentkou 3. ročníku BMLT a pracuji jako laboratorní manažerka v Laboratoři chromozomiky na PřF. Příští rok plánuji pokračovat na PřF ve studiu biologického magisterského oboru...

Jan Štefka

Od září 2022 jsem vedoucím Katedry parazitologie na PřF JU, vedle toho v Laboratoři molekulární ekologie a evoluce (na Parazitol. ústavu BC AV) zkoumám vztahy parazitů s jejich (většinou) obratlovčími hostiteli...

Petr Blabolil

Zaměstnanec Katedry biologie ekosystémů. Na Biologické a posléze Přírodovědecké fakultě jsem studoval bakalářský obor Biologie, magisterský Biologie ekosystémů a doktorský Hydrobiologie...

Petr Březina

Jsem součástí algologické laboratoře při katedře botaniky, kde se coby budoucí učitel věnuji moderním metodám v didaktice biologie se zaměřením na sinice a řasy. A zastávám názor, že i studenti učitelství si zaslouží mít zastoupení ve fakultním senátu...

Libor Ekrt

Působím na katedře botaniky PřF JU a v rámci systematické skupiny se zaměřuji na výzkum biologie, rozšíření, velikosti genomu a fylogeneze kapradin a plavuňovitých rostlin. Dále mám blízko k ochraně přírody a spolupracuji s orgány ochrany přírody v ČR...

Jakub Geyer

V letech 2009–2015 jsem absolvoval Bc a Mgr studijní program Aplikované informatiky na Přírodovědecké fakultě, od roku 2017 působím na katedře informatiky (dříve Ústavu aplikované informatiky) jako asistent a vědecký pracovník...

Jan Hůda

Již pár let studuji na naší Přírodovědecké fakultě, a proto si myslím, že je fajn, zkusit zas něco nového. Neslíbím nějakou změny, ale spolu s dalšími kolegy se budu snažit, aby i nadále naše skvělá fakulta prosperovala. Proto podpořím vaše návrhy. Jsem tu pro vás! Takže pojďte k volbám a volte moudře...

Jan Robovský

Doposud jsem do Akademického senátu PřF JU nikdy nekandidoval, nicméně souběh několika faktorů mě přiměl tento postoj změnit. Domnívám se, že mám poměrně bohaté zkušenosti s výukou a školením studentů, s popularizací vědy i ochranářských témat a s koordinací zájmových skupin...

Martin Janda

Jsem vedoucím Laboratoře molekulárních interakcí rostlin s mikroorganismy na Katedře experimentální biologie rostlin. Na fakultu jsem přišel před dvěma a půl lety z LMU v Mnichově, tudíž jsem na fakultě relativně nováčkem a chtěl bych v senátu představovat jakýsi „svěží“ vítr nezatížený osobními vazbami z minulosti.

Petr Lunga

Pro kandidaturu Akademického senátu PřF JU jsem se rozhodl, protože si myslím, že naše fakulta má spoustu nevyužitého potenciálu schovaného pod drobnými nedokonalostmi, které by šly snadno odstranit...

Damián Dedecius

Mou hlavní motivací ke kandidatuře je snaha přispět svou troškou do mlýna pro fakultu, ke které jsem si za tři (a kousek) roky studia vypěstoval velmi kladný vztah...

Michaela Syrová

Vystudovala jsem u nás na fakultě zoologii a učitelství biologie pro střední školy. Nyní působím na katedře zoologie, kde se zabývám behaviorální ekologií ptáků, učím cvika z obratlovců, jezdím na vomáčky i mezioborovku...

Jakub Opelka

Právě studuji druhý ročník magisterského programu Experimentální biologie - Molekulární a buněčná biologie a genetika. Pracuji v Laboratoři mikroskopie a histologie na Entomologickém ústavu pod vedením Mgr. Hany Sehadové, Ph.D. a prof. RNDr. Ivo Šaumana Ph.D...

Kateřina Jaklová

Důvod, proč jsem se rozhodla kandidovat je, že jsem s Přírodovědeckou fakultou propojená již několik let, a tudíž jsem si k ní vytvořila velice vřelý vztah. Na této škole mi záleží a jsem důkazem, že akce pro středoškolské studenty se vyplácí, jelikož jsem účastnicí MOLBIBu 2015 a na Katedře molekulární biologie a genetiky jsem vypracovávala i svou práci SOČ (Středoškolská odborná činnost)...

Zdeněk Futera

Snažím se být aktivním členem akademické obce, který chce být informován o dění na fakultě a mít možnost ovlivňovat její směřování do budoucnosti. Zároveň bych se rád podílel na kontrole a připomínkování dokumentů ovlivňujících fakultní činnosti. Proto kandiduji do senátu PřF JU...

Klára Švihovcová

Jsem studentkou 3. ročníku bakalářského oboru chemie a v dalších letech budu pokračovat navazujícím magisterským studiem. Ráda bych se aktivněji zapojila do dění na naší fakultě a mezioborové diskuse, kde bych zastupovala názory svých nebiologických kolegů, jak z řad studentů, tak i vyučujících...

Pavel Čurda

V současné době jsem studentem 3. ročníku doktorandského programu biofyzika. Předchozí studium jsem absolvoval na fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity. Na JU trávím každý pracovní den, proto jsem se rozhodl kandidovat do akademického senátu PřF...

David Kahoun

Mé působiště se nachází na katedře chemie, kde se zabývám zejména chromatografickými analýzami, nejčastěji ve spolupráci s dalšími pracovišti na PřF JU, ale i na BCAV nebo v soukromém sektoru. V rámci těchto aktivit vedu i řadu studentských kvalifikačních prací. Většina akademické obce mě však může znát spíše z pozice fakultního rozvrháře, který se vždy snaží nalézt co nejvhodnější řešení n-rozměrného rébusu fakultních časoprostorových výzev...

Josef Troup

Jsem student 3. ročník bakalářského studia oboru chemie a rád bych na naší fakultě pokračoval i v magisterském studiu. Chtěl bych se více zapojil do dění na fakultě a akademický senát je skvělá možnost jak toho dosáhnout.

Jakub Švarc

V rámci svého studia se stejně jako ve volném čase věnuji
především robotice, svobodnému softwaru a soukromí ve
spojitosti s informačními systémy.

Martina Konečná

Kandiduji do zaměstnanecké biologické sekce. Zaměstnancem PřF JU jsem od roku 2011. Od roku 2021 jsem vedoucí katedry zoologie.
Členkou akademického senátu jsem byla v minulém období. Ač jsem byla zástupce akademických zaměstnanců snažila jsem se u jednotlivých rozhodování zajistit, aby naše fakulta zůstávala přívětivým místem pro studenty. A o to bych se snažila i v dalším období.

Jan Zrzavý

Zoolog, evoluční biolog z katedry zoologie (absolvent Univerzity Karlovy, na fakultě jsem od samého počátku). V dávné minulosti jsem prošel všemi senátními funkcemi, fakultními i univerzitními, a v současnosti cítím, že zase přichází doba dostatečně krizová, kdy senát může k něčemu být.

Pavel Duda

Jsem absolventem PřF JU, v současnosti působím jako postdok na Katedře zoologie. Zabývám se hlavně evolucí lidského chování, učím evolučně a antropologicky zaměřené kurzy, organizuji semináře a spravuji katedrový web.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0